GF+ Kontor, Handel og Forretningsservice

GF PLUS er et 10 ugers onlineforløb for dig der overvejer en erhvervsuddannelse inden Kontor, Handel eller Butik, men endnu ikke er helt afklaret. GF PLUS er også for dig der har behov for opkvalificering af dine erhvervsfaglige kompetencer, hvis du f.eks. har været væk for uddannelsessystemet i en periode og har behov for at genopfriske dine skolekundskaber.

  Bliv afklaret og styrk dine kompetencer med GF+

GF PLUS er et afklaringsforløb på 10 uger, hvor du gennem erhvervsfag og kombinationsfag, stifter bekendtskab med nogle af de faglige områder man arbejder med på erhvervsuddannelsens grundforløb EUD GF2. Gennem samtaler med din studiecoach og vores studievejledning, bliver du afklaret, dels om erhvervsuddannelsen er det rigtige for dig og dels om du er uddannelsesparat til at påbegynde EUD GF2 som onlineforløb.

Efter endt forløb, kan du begynde EUD GF2 hvis du har lyst og hvis du har vist, at du er uddannelsesparat i forhold til at gennemfører erhvervsuddannelsens grundforløb som fjernundervisning.

  Adgangskrav til GF+

GF PLUS er et 10 ugers afklaringsforløb. Hvis du allerede er afklaret og sikker på at du vil tage en erhvervsuddannelse inden for Handel eller Butik, skal du tilmelde dig direkte til EUD GF2. Hvis du gerne vil tage en kontoruddannelse, skal du tage EUX GF2 efterfulgt at EUX Studieåret, efter din EUD GF2.

Hvis du derimod ikke er 100% afklaret eller ikke føler dig parat til en erhvervsuddannelse, f.eks. fordi du har været væk fra uddannelsessystemet i en periode, er det en god idé at tilmelde dig GF PLUS.

Der er dog nogle betingelser, som skal være opfyldt før du kan blive optaget på GF PLUS.

Derfor skal du se på både oversigten over elever som kan optages på GF PLUS og elever som ikke kan optages på GF PLUS.

Du kan optages på GF PLUS hvis du

 • har afsluttet folkeskolen for mere end 26 måneder siden og har bestået dansk og matematik

 • er uafklaret i forhold til uddannelsesvalg

 • har faglige udfordringer

 • tidligere har været påbegyndt EUD GF2 men ikke gennemført – og ikke har brugt 3 uddannelsesklip

 • har været væk fra skolesystemet længe, og vil have svært ved at opfylde overgangskravene på GF2

 • er afklaret men har behov for opkvalificering af kompetencer og færdigheder

 • er afklaret men tidligere ikke har en positiv oplevelse med at gå i skole

 • har dansk som 2. sprog og pga. sproglig barriere har svært ved at opfylde overgangskravene på GF2

 • tidligere har gennemført grundforløb før EUD reformen 2015

Du kan IKKE optages på GF PLUS hvis du

 • har gennemført folkeskolen for mindre end 26 måneder siden og derfor har adgang til GF1

 • har været påbegyndt GF1, men ikke gennemført

 • har været påbegyndt GF PLUS, men ikke gennemført

 • har gennemført GF PLUS

 • har gennemført EUD GF2 eller EUX GF2

 • tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse, f.eks. STX, HTX, HHX, EUD, EUX, EUS eller HF

 • tidligere har gennemført en HG efter 2015

Med ”gennemført” menes gennemført og bestået de afsluttende relevante eksamener

  Økonomi under uddannelsen

GF PLUS er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk. Hvis du allerede er startet på din elevplads, får din arbejdsgiver refusion (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) for perioden du er i uddannelse.

  Valg af studieretning på EUD GF2

I forbindelse med dit forløb på GF PLUS skal du finde ud af hvilken studieretning du vil søge videre på, når du skal på EUD GF2. Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning. Med studieretning Handel kommer du til arbejde på virksomhedens kontor, og beskæftige dig med virksomhedens handel med andre virksomheder. Det kan både være inden for salg, indkøb, produktion, logistik eller markedsføring.

Under uddannelsen vil du stifte bekendtskab med handel mellem virksomheder. Både det rent praktiske inden for salg og indkøb, men også hele lovgivningsområdet. Det er nemlig nogle helt andre regler og love, som gøre sig gældende når virksomheder handler med hinanden, i forhold til når en virksomhed handler med en privat forbruger.

Når du vælger handel som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for handel på dit hovedforløb: Handelsassistent (salg), Indkøbsassistent og Logistikassistent.

Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning.

Detailbranchen er en spændende branche med mange udfordringer og ikke mindst muligheder. Branchen er i høj grad styret af udviklingen af kundernes efterspørgsel (behov, trends, vaner mv.). Men også den teknologiske udvikling har sat sit præg på branchen, specielt i forhold til e-handel.

På uddannelsen vil du stifte bekendtskab med salgspsykologi, målgruppevalg, markedsføring, e-handel, budgetlægning og ikke mindst butiksindretning.

Når du vælger detail som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for detail på dit hovedforløb: Salgsassistent, Dekoratør, Blomsterdekoratør. Uddannelsen kan også være et godt springbræt til dig der gerne vil være selvstændig.

Når du har gennemført GF PLUS har du også mulighed for at gå videre  på andre retninger som f.eks. tekniske eller sosu uddannelserne.

  Fag på GF+ 10 uger online

Det faglige indhold i grundforløb plus består af afklarende og introducerende elementer, herunder erhvervsfag og kombinationsfag:

Erhvervsfag

 • Arbejdspladskultur

 • Arbejdsplanlægning og samarbejde

 • Faglig kommunikation

 • Innovation

Kombinationsfag

 • Kombinationsfaget er et obligatorisk dannelses- og metodefag, som gennemføres på grundforløb plus. Faget har fokus på dansk, regning, samfundsfag og lærepladssøgning. Kombinationsfaget understøtter de erhvervsfag du arbejder med i forløbet.

Der afholdes ingen afsluttende prøver på GF PLUS. De enkelte erhvervsfag og kombinationsfaget afsluttes med en bedømmelse ”bestået/ikke bestået”.

  Sådan foregår GF+ 10 uger online forløb

GF PLUS online indledes med et fælles online informationsmøde, hvor vi gennemgår dit online klasselokale samt hvordan forløbet kommer til at foregå.

Efter informationsmødet er du ikke i tvivl om, hvad du skal læse, hvilke opgaver du skal løse, hvor du finder undervisningsmaterialerne eller hvor du kan hente råd og vejledning i løbet af forløbet.

I løbet af den første uge vil din studiecoach indkalde dig til en individuel studiesamtale. Her vil du kunne få svar på alle tænkelige spørgsmål du måtte have om forløbet og brugen af dit online klasselokale. Det er også ved den individuelle samtale du kan få afklaret eventuelle personlige forhold som kan have indflydelse på dit forløb.

På alle vores onlineuddannelser anvender vi udelukkende online undervisningsmaterialer, i form af onlinebøger og undervisningsvideoer. I løbet af uddannelsen vil du skulle fremlægge et antal opgaver online for din underviser. Du skal på intet tidspunkt møde ind på skolen i løbet af uddannelsen – alt er online.

Når du er onlinestuderende på EUC Online står vores onlineundervisere til rådighed stort set hele tiden – også om aftenen og i weekenden. Det betyder, at uanset om du vælger at studere om dagen, om aftenen eller i weekenden, både har adgang til alt undervisningsmateriale via dit online klasselokale, men også adgang til en onlineunderviser, som kan hjælpe og vejlede dig, når du har behov for det.

  Job ved siden af studiet

GF PLUS Online er en fuldtidsuddannelse, hvilket vil sige 37 timer om ugen.

Vi har elever der har forskellige former for deltidsarbejde ved siden af og som klarer uddannelsen fint – men de har også travlt. Ud over fremmøde til de obligatoriske onlinemøder, kan du selv planlægge hvornår du vil læse og lave opgaver i løbet af ugen. Du skal følge den ugentlige forløbsplan, hvor der dagligt er aktiviteter f.eks. i form af læsning, opgaveløsning og onlinemøder. Hver uge skal du afleverer en større skriftlig ugeopgave baseret på ugens forskellige aktiviteter.

  Videre på EUD GF2

Din studiecoach eller studievejleder afholder før afslutning af GF PLUS en samtale med dig, hvor vi vejleder dig om uddannelsesmuligheder og de krav, der stilles i uddannelserne, så du kan foretage et realistisk valg af uddannelse.

Efter GF PLUS modtager du et bevis på et du har gennemført GF PLUS. Dette skal du bruge når du søger videre på EUD GF2. Så snart vi har vurderet om du er uddannelsesparat til at blive optaget på EUD GF2 som onlineforløb, kan du tilmelde dig til uddannelsen her på hjemmesiden.

  Vi stiller krav til studieaktivitet på GF+ online

GF PLUS er et afklaringsforløb, hvor du skal vise interesse for uddannelsen og have en høj studieaktivitet, for at kunne komme videre på EUD GF2.

Du vil i forløbet møde opgaver m.m., hvor du sammen med medstuderende skal arbejde med problemløsning.

På GF PLUS Online forløbet er der både læsning, opgaver og online fremlæggelser. En forudsætning for at gå på vores GF PLUS forløb som fjernundervisning er, at du er studieaktiv – det vil sige, at du møder op til onlinemøder, deltager aktivt, læser alt det der skal læses, løser alle opgaver inden for de fastsatte tidsfrister samt deltager aktivt i onlinefremlæggelserne og eksamen.

Det er endvidere en betingelse at du er studieaktiv, hvis du modtager SU.

  Tilmelding til GF+ Kontor, Handel og Forretningsservice

Vi starter nye GF PLUS onlinehold op hver mandag hele året. Du tilmelder dig til GF PLUS her:

Vejledning for unge under 25 år

Louise Thomsen
Ungevejleder

 • 71 99 10 12 | 1

 • lrct@eucnvs.dk

Vejledning for voksne over 25 år

Pia Hansen
Voksenvejleder

 • 71 99 10 12 | 2

 • phh@eucnvs.dk

SU-vejledning

 • 72 29 02 55

 • online@eucnvs.dk

 • Man-Tors 8-15 | Fre 8-14

Fleksibelt fjernundervisning

Onlineuddannelse er for dig, der ikke har tid, lyst eller mulighed for, at deltage i undervisning på traditionel vis, hvor du skal møde ind på skolen hver dag fra 8-16

 • Ingen transport til og fra skole

 • Undervisning når det passer dig

 • Lav opgaver når børnene sover

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Adgang til undervisning 24/7 365

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online