For at en virksomhed kan ansætte og uddanne elever, skal virksomheden være godkendt som praktiksted. For at du kan få en elevplads er det afgørende at så mange virksomheder som muligt er godkendte til at tage elever.

Der er lige nu mere end 55.000 godkendte virksomheder – du kan se dem alle på praktikpladsen.dk.

Hvis du finder en virksomhed som du gerne vil være elev hos og virksomheden gerne vil ansætte dig som elev, men endnu ikke er godkendt, skal virksomheden ansøge om godkendelse. Det gøres nemt og enkelt på praktikpladsen.dk eller ved at rette henvendelse til den nærmeste erhvervsskole.

En virksomhed kan godkendes som praktiksted, hvis den kan oplære eleven i overensstemmelse med uddannelsens praktikregler og den kan sikre eleverne tilfredsstillende oplæringsforhold.