Ved alle mundtlige onlineeksaminer, skal der være en ekstern tilsynsførende (tilsyn) til stede under eksamen. Du er blevet udpeget til at være tilsyn til en onlineeksamen afholdt af EUC Online.

Det betyder at du skal være tilstede i samme lokale som eksaminanden under selve eksamen og

  • sikre at eksaminanden ikke kommunikerer utilsigtet
  • bekræfte eksaminandens identitet
  • se til at eksamen afholdes korrekt jf. skolens eksamensreglement

Vi beder dig venligst udfylde dine kontaktoplysninger samt bekræfte, at du gerne vil være tilsyn samt at du forpligter dig til, at give besked til skolen, hvis du oplever noget som ikke er i overensstemmelse med eksamensreglementet. Klik på knappen nedenfor for at bekræfte dit tilsyn. Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på dit tilsyn samt et link til skolens eksamensreglement.

OPLYSNINGER OM EKSAMINANDEN
DINE OPLYSNINGER
Din relation til eksaminanden må ikke være nærtstående familiemedlem (Ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn eller søskende) eller kæreste. Din relation til eksaminanden må gerne være ven eller veninde, kollega, nabo eller anden familiemedlem end nærtstående (f.eks. fætter, kusine, onkel eller moster).