Ved alle mundtlige onlineeksaminer, skal der være en ekstern tilsynsførende (tilsyn) til stede under eksamen, som er godkendt af skolen. Du skal selv finde en person, som kan være tilsyn til din onlineeksamen.

Dit tilsyn må ikke være:

  • et nærtstående familiemedlem (Ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn eller søskende)
  • din kæreste
  • en elev som også går på skolen

Dit tilsyn må gerne være:

  • en ven eller veninde
  • en kollega
  • din nabo
  • anden familiemedlem end nærtstående (f.eks. fætter, kusine, onkel eller moster)

Tilsynet skal være myndig (over 18 år) og tale og forstå dansk.

Den tilsynsførende skal under din eksamen:

  • sikre at du ikke kommunikerer utilsigtet
  • bekræfte din identitet
  • se til at din eksamen afholdes korrekt

Når du har fundet et tilsyn til din onlineeksamen, skal du indstille dit tilsyn nedenfor:

DINE OPLYSNINGER

OPLYSNINGER OM TILSYNSFØRENDE

Du vil modtage en bekræftelse på indstillingen på mail. Dit tilsyn vil ligeledes modtage en bekræftelse på mail samt en kopi af skolens eksamensreglement. Dit tilsyn skal herefter bekræfte at han/hun vil være tilsynsførende under din eksamen – det fremgår af mailen, hvordan dette gøres.