Børne- og Undervisningsministeriet har for nyligt offentliggjort resultaterne af elevtrivselsmålingen 2021 blandt elever på erhvervsuddannelserne. Trivslen på de merkantile erhvervsuddannelser er stadig helt i top.

Trivslen på de merkantile erhvervsuddannelsers hovedforløb ligger igen i år på karakteren 4 på ministeriets 5-trinsskala, hvor 5 er den bedste karakter.

Nedenfor vises den samlede trivselsopgørelse på hovedforløbet.

trivsel2021

Hvis man udelukkende ser på elevernes trivsel i praktikken ligger den også helt i top. På både tandklinikassistentuddannelsen, kontoruddannelsen og detailhandelsuddannelsen ligger trivslen på sit højeste niveau, mens den på eventkoordinatoruddannelsen er tilbage på niveau med 2018.

trivselindikatorsvar

Her er det kun handelsuddannelsen, der har taget et skridt tilbage. Trivslen på handelsuddannelsen ligger dog stadig højere end i både 2018 og 2019.

Kilde: www.uvm.dk