EUS online 5 uger – Erhvervsuddannelse

Hvis du har afslutte din HHX og gerne vil have en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Handel, Detail eller Event, skal du have gennemført et EUS 5 ugers opkvalificeringsforløb.

Bliv klar til en elevplads på kun 5 uger med EUS for HHX’ere

EUS online 5 uger er for dig, der har en HHX eller tilsvarende. Onlineforløbet er på kun 5 uger, og gør dig klar til en elevplads inden for Kontor, Handel, Detail eller Event, afhængig af hvilken studieretningen du vælger.

Hvis du har afslutte din HHX og gerne vil have en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Handel, Detail eller Event, skal du have gennemført et EUS 5 ugers opkvalificeringsforløb.

Adgangskrav til EUS online 5 uger

Alle som har afsluttet HHX, EUX eller et EUS 10 ugers forløb bliver optaget på uddannelsen.

Økonomi under uddannelsen

EUS 5 ugers forløbet er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk.

Valg af studieretning

I forbindelse med din tilmelding til uddannelsen, skal du vælge studieretning. Du skal altså tage stilling til, i hvilken branche du gerne vil være elev. Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, administration og lettere økonomiopgaver, skal du vælge Kontor som studieretning.

Her får du en grundlæggende viden om de forskellige opgaver på et kontor. Du kommer til at stifte bekendskab med virksomhedens interne og eksterne kommunikation, bogførring, databehandling og brug af IT i hverdagen.

Stort set alle virksomheder har administrative opgaver som løses på et kontor. Når du vælger kontor som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for kontor på dit hovedforløb: Administration, Offentlig administration, økonomi, Revision og Lægesekretær.

Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning. Med studieretning Handel kommer du til arbejde på virksomhedens kontor, og beskæftige dig med virksomhedens handel med andre virksomheder. Det kan både være inden for salg, indkøb, produktion, logistik eller markedsføring.

Under uddannelsen vil du stifte bekendskab med handel mellem virksomheder. Både det rent praktiske inden for salg og indkøb, men også hele lovgivningsområdet. Det er nemlig nogle helt andre regler og love, som gøre sig gældende når virksomheder handler med hinanden, i forhold til når en virksomhed handler med en privat forbruger.

Når du vælger handel som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for handel på dit hovedforløb: Handelsassistent (salg), Indkøbsassistent og Logistikassistent.

Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning.

Detailbranchen er en spændende branche med mange udfordringer og ikke mindst muligheder. Branchen er i høj grad styret af udviklingen af kundernes efterspørgsel (behov, trends, vaner mv.). Men også den teknologiske udvikling har sat sit præg på branchen, specielt i forhold til e-handel.

På uddannelsen vil du stifte bekendskab med salgspsykologi, målgruppevalg, markedsføring, e-handel, budgetlægning og ikke mindst butiksindretning.

Når du vælger detail som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for detail på dit hovedforløb: Salgsassistent, Dekoratør, Blomsterdekoratør. uddannelsen kan også være et godt springbræt til dig der gerne vil være selvstændig.

Hvis du vil arbejde med planlægning, koordinering og markedsføring af kampagner, arrangementer og events, skal du vælge Event som studieretning.

På uddannelsen vil du stifte bekendskab med personlig performance samt planlægning og koordinering af events og arrangementer inden for kundeoplevelser.

Du kommer til at lære hvordan man udvikler, planlægger og gennemføre et event. Det kan være små event som f.eks. åbning af en butik eller lancering af et nyt produkt. Det kan også være afholdelse af større arrangementer som f.eks. messer, koncerter eller udstillinger.

Når du vælger event som studieretning kan du bliver eventkoordinator.

Hvis du hare spørgsmål til valg af studieretning, er du velkommen til at kontakte studievejleder Pia Holst Hansen på telefon 72 29 01 61.

Fag på EUS online 5 uger

På EUS 5 uger forløbet har du kun ét fag: Studieretningsfaget – også kaldet det uddannelsesspecifikke fag. Studieretningsfaget er enten Kontor, Handel, Detail eller Event, alt afhængig af hvilken studieretning du har valgt i forbindelse med din tilmelding til forløbet.

Forløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, som skal bestås.

Sådan foregår EUS online forløbet

EUS online 5 uger indledes med et online introduktionsmøde mandag kl. 20.00 i den første undervisningsuge. Her møder du dine studiekamerater og din onlineunderviser. På introduktionsmødet bliver forløbet gennemgået og du bliver vist rundt i dit nye virtuelle klasselokale.

Efter introduktionsmødet er du ikke i tvivl om, hvad du skal læse, hvilke opgaver du skal løse, hvor du finder undervisningsmaterialerne eller hvor du kan hente råd og vejledning i løbet af uddannelsen.

På alle vores onlineuddannelser anvender vi udelukkende online undervisningsmaterialer, i form af onlinebøger og undervisningsvideoer. I løbet af uddannelsen vil du skulle fremlægge et antal opgaver online for din underviser. Du skal på intet tidspunkt møde ind på skolen i løbet af uddannelsen – alt er online. Forløbet afsluttes med en onlineeksamen i dit studieretningsfag.

EUS online 5 uger er et fuldtidsstudie og du skal påregne at bruge ca. 4 effektive timer i gennemsnit hver dag (mandag – søndag) på uddannelsen. Når du er onlinestuderende på EUC Nordvestsjælland står vores onlineundervisere til rådighed stort set hele tiden – også om aftenen og i weekenden. Det betyder, at uanset om du vælger at studere om dagen, om aftenen eller i weekenden, både har adgang til alt undervisningsmateriale via dit virtuelle klasselokale, men også adgang til en onlineunderviser, som kan hjælpe og vejlede dig, når du har behov for det.

Videre på hovedforløbet

Efter EUS 5 ugers forløbet modtager du et grundforløbsbevis, som du skal bruge når du søger en elevplads i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Når du er onlineelev på EUC Nordvestsjælland vil du modtage undervisning i jobsøgning. Vi vil gerne klæde sig godt og grundigt på, så du kan komme i gang med at søge elevplads så hurtigt som muligt.

Tilmelding til EUS online 5 uger

Vi starter nye hold op hver mandag året rundt, så du kan tilmelde dig på det tidspunkt, som passer bedst ind i dine planer. Du tilmelder dig til EUS online 5 ugers forløbet her: