EUX Business Studieåret online – Erhvervsuddannelse

EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig gymnasial eksamen. Hvis du gerne vil have en erhvervsuddannelse i en virksomhed og samtidig muligheden for at læse videre på en videregående uddannelse, er EUX noget for dig. Med en EUX kan du nemlig enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår, som personer med gymnasial eksamen.

EUX er opbygget med to grundforløb plus et studieår (EUX del 1) plus et hovedforløb som elev i en virksomhed (EUX del 2). Efter EUX del 1 kan du vælge, om du vil søge en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Handel, Detail eller Event, eller om du vil søge optagelse på en erhvervsakademi* eller en professionsbacheloruddannelse**.

Dine muligheder med EUX:

 • Du kan ”stå af” efter EUX del 1 og søge om optagelse på en erhvervsakademi- eller en professionsbacheloruddannnelse

 • Du kan “stå af” efter EUX del 1 og gennem et supplerende overbygningsforløb opnå generel studiekompetence, så du kan søge optagelse på alle videregående uddannelser.

 • Du kan tage hele EUX forløbet samlet (EUX del 1 og EUX del 2). Hvis du gør det, får du både en erhvervsuddannelse samt en gymnasial uddannelse. Du kan nu vælge, om du vil have et job i den branche du har taget erhvervsuddannelsen, eller om du vil læse videre på en videregående uddannelse.

Med en EUX får du altså to uddannelser i én, hvis du fuldfører hele forløbet. Både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse.

Husk, at du i alle tilfælde skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

* En Erhvervsakademiuddannelse er f.eks. Markedsføringsøkonom, Serviceøkonom, Handelsøkonom, Administrationsøkonom, Logistikøkonom, Finansøkonom, Multimediedesigner mv.
** En professionsbacheloruddannelse er f.eks. Eksport og teknologi, Leisure Management, Value Chain Management, Økonomi og Informationsteknologi, Finans mv.
** En universitetsuddannelse er f.eks. Erhvervsøkonomi HA, Erhvervssprog og International Virksomhedskommunikation, Kommunikation, Jura, Statskundskab mv.

Kontakt vores studievejleder for mere information om EUX og muligheder for videregående uddannelse.

  Adgangskrav til EUX Business Studieåret Online

Din optagelse på EUX Business Studieåret Online sker altid efter en personlig samtale. Herudover er der følgende formelle adgangskrav til EUX Business Studieåret Online:

 • Du skal have afsluttet og bestået EUX Business GF2 (grundforløb 2).

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb. Umiddelbart efter din tilmelding, vil du bliver kontaktet af vores studievejleder herom.

  Økonomi under uddannelsen

EUX Business Studieåret Online forløbet er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk.

  Fag på EUX Business Studieåret Online

På EUX Business Studieåret Online skal du have 8 fag i alt fordelt på 1 fag på A niveau, 4 fag på B niveau og 3 fag på C niveau. Fagpakken er opdelt i obligatoriske fag og valgfag, og det har ingen betydning for valg af hovedforløb, hvilke af de 2 valgfag du vælger.

På EUX studieåret skal du have følgende fag:

Klik på det enkelte fag for at læse mere om fagets indhold og faglige mål.

  Sådan foregår EUX Business Studieåret som fjernundervisning

Online informationsmøde

Vi indleder dit forløb på EUX Business Studieåret Online med et fælles online informationsmøde, som du kan deltage i hjemmefra via din computer. Her vil vi byde dig velkommen og give dig mere information om forløbets opbygning samt brug af miteuc og onlinebøger.

Indledende studiesamtale med din studiecoach

I løbet af den første uge af dit forløb, afholder din studiecoach en indledende studiesamtale med dig, om din kommende uddannelsen. Samtalen har til formål at du møder din studiecoach og I sammen kan lægge en plan for din uddannelse. Samtidig har du mulighed for, at få svar på alle tænkelige spørgsmål du måtte have til forløbet og brugen af dit online klasselokale. Det er også til denne samtale, du skal gøre din studiecoach opmærksom på evt. personlige forhold, som kan have indflydelse på din uddannelse og som vi skal tage hensyn til.

Samtidig er der også mulighed for, at du sammen med din studiecoach kan få afstemt gensidige forventninger til dit uddannelsesforløb

Efter samtalen er du ikke i tvivl om, hvad du skal læse, hvilke opgaver du skal løse, hvor du finder undervisningsmaterialerne eller hvor du kan hente råd og vejledning i løbet af uddannelsen.

Selve forløbet

På alle vores onlineuddannelser anvender vi udelukkende online undervisningsmaterialer, i form af onlinebøger og undervisningsvideoer. Gennem uddannelsen skal du følge 3 fag simultant, indtil fagene er afsluttet. Hver uge er der opgaver som enten skal afleveres eller fremlægges for din underviser. Det er vigtigt at understrege, at der er afleveringspligt på alle opgaver i løbet af uddannelsen og fremmødepligt til alle dine onlinefremlæggelser.

Uddannelsen er en onlineuddannelse, der foregår som fjernundervisning. Det vil sige at du på intet tidspunkt skal møde ind på skolen i løbet af uddannelsen (bortset fra de skriftlige eksaminer).

Eksamen

Forløbet afsluttes med eksamen, hvor du skal til 6 prøver efter udtræk blandt de i alt 8 fag du har på uddannelsen. Her ud over skal du til en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt samt udarbejde en større skriftlig opgave (EOP).

Alle mundtlige eksaminer afvikles som online-eksamen på skolens adresse i Holbæk. Har du et godkendt tilsyn kan du aflægge dine eksamener hjemmefra via din computer, som en videokonference mellem dig, din eksaminator og censor.

Alle skriftlige eksaminer afvikles med fysisk fremmøde. Afhængig af hvor du bor i landet, vil du blive indkaldt til skriftlig eksamen enten i Holbæk, Viborg eller Vejle.

Arbejde ved siden af skolen

EUX Business Studieåret Online et fuldtidsstudie og du skal påregne at bruge 37 timer om ugen på uddannelsen. Hvordan du planlægger timerne er helt op til dig. Når du er onlinestuderende på EUC Online står vores onlineundervisere til rådighed for hjælp, vejledning og spørgsmål – også om aftenen og i weekenden. Det betyder, at uanset om du vælger at studere om dagen, om aftenen eller i weekenden, både har adgang til alt undervisningsmateriale via dit online klasselokale, men også mulighed for at kontakte en onlineunderviser, som kan hjælpe og vejlede dig, når du har behov for det.

  Videre på hovedforløbet efter EUX Studieåret

Efter EUX studieåret modtager du et EUX bevis (Bevis for generel studiekompetence i merkantilt EUX-forløb), som du skal bruge når du søger en elevplads i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Når du er onlineelev på EUC Online vil du modtage undervisning i jobsøgning, så du er godt forberedt når du skal ud og søge elevplads.

  Vi stiller krav til studieaktivitet på EUX Business Studieåret Online

På EUX Business Studieåret Online forløbet er der både læsning, opgaver og online fremlæggelser. En forudsætning for at gå på vores EUX Business Studieår Online uddannelse er, at du er studieaktiv – det vil sige, at du læser alt det der skal læses, løser alle opgaver inden for de fastsatte tidsfrister samt deltager aktivt i onlinefremlæggelserne og eksamen.

Det er i øvrigt en betingelse at du er studieaktiv for, at kunne modtage SU under forløbet.

  Tilmelding til EUX Business Studieåret som fjernundervisning

Vi starter nye EUX Business Studeåret online hold op 2 gange om året: Januar og august. Du tilmelder dig til EUX Business Studieåret online her:

Vejledning for unge under 25 år

Louise Thomsen
Ungevejleder

 • 71 99 10 12 | 1

 • lrct@eucnvs.dk

Vejledning for voksne over 25 år

Jeanett Jørgensen
Voksenvejleder

 • 71 99 10 12 | 2

 • jeaj@eucnvs.dk

SU-vejledning

 • 72 29 02 55

 • online@eucnvs.dk

 • Man-Tors 8-15 | Fre 8-14

Fleksibelt fjernundervisning

Onlineuddannelse er for dig, der ikke har tid, lyst eller mulighed for, at deltage i undervisning på traditionel vis, hvor du skal møde ind på skolen hver dag fra 8-16

 • Ingen transport til og fra skole

 • Undervisning når det passer dig

 • Lav opgaver når børnene sover

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Adgang til undervisning 24/7 365

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online