EUX Business Studieåret Online Med en EUX kombinerer du en erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig

studentereksamen. Det betyder at du efter EUX (1. del og 2. del) kan læse

videre på en videregående uddannelse.
TILMELDING

EUX Business Studieåret online – Erhvervsuddannelse

EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig gymnasial eksamen. Hvis du gerne vil have en erhvervsuddannelse i en virksomhed og samtidig muligheden for at læse videre på en af de kortere videregående uddannelse, er EUX noget for dig. Med en EUX kan du nemlig enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på næsten samme vilkår, som personer med gymnasial eksamen.

EUX er opbygget med to grundforløb plus et studieår (EUX del 1) plus et hovedforløb som elev i en virksomhed (EUX del 2). Efter EUX del 1 kan du vælge, om du vil søge en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Handel, Detail eller Event, eller om du gennem gymnasial supplering (GSK) vil læse videre på en kortere videregående uddannelse.

Dine muligheder med EUX:

 • Du kan “stå af” efter EUX del 1 og gennem et supplerende overbygningsforløb opnå generel studiekompetence, som giver adgang til en kortere videregående uddannelse, f.eks. en erhvervsakademiuddannelse*.

 • Du kan tage hele EUX forløbet samlet (EUX del 1 og EUX del 2). Hvis du gør det, får du både en erhvervsuddannelse samt en gymnasial uddannelse. Du kan nu vælge, om du vil have et job i den branche du har taget erhvervsuddannelsen, eller om du vil læse videre på en kortere videregående uddannelse, f.eks. en erhvervsakademiuddannelse*.

Med en EUX får du altså to uddannelser i én, hvis du fuldfører hele forløbet. Både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse.

* En Erhvervsakademiuddannelse er f.eks. Markedsføringsøkonom, Serviceøkonom, Handelsøkonom, Administrationsøkonom, Logistikøkonom, Finansøkonom, Multimediedesigner mv.)

  Adgangskrav til EUX Business Studieåret Online

Din optagelse på EUX Business Studieåret Online sker altid efter en personlig samtale. Herudover er der følgende formelle adgangskrav til EUX Business Studieåret Online:

 • Du skal være fyldt 18 år og have afsluttet og bestået EUX Business GF2 (grundforløb 2).

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb. Umiddelbart efter din tilmelding, vil du bliver kontaktet af vores studievejleder herom.

  Økonomi under uddannelsen

EUX Business Studieåret Online forløbet er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk.

  Fag på EUX Business Studieåret Online

På EUX Business Studieåret Online skal du have 8 fag i alt fordelt på 1 fag på A niveau, 4 fag på B niveau og 3 fag på C niveau. Fagpakken er opdelt i obligatoriske fag og valgfag, og det har ingen betydning for valg af hovedforløb, hvilke af de 3 valgfag du vælger.

På EUX studieåret skal du have følgende fag:

Klik på det enkelte fag for at læse mere om fagets indhold og faglige mål.

  Sådan foregår EUX Business Studieåret som fjernundervisning

Dit forløb på EUX Business Studieåret Online indledes med en individuel samtale med din kontaktlærer i den første undervisningsuge.

Samtalen har til formål at du møder din kontaktlærer og I sammen kan lægge en plan for din uddannelse. Samtidig har du mulighed for, at få svar på alle tænkelige spørgsmål du måtte have til forløbet og brugen af dit online klasselokale. Det er også til denne samtale, du skal gøre din kontaktlærer opmærksom på evt. personlige forhold, som kan have indflydelse på din uddannelse og som vi skal tage hensyn til.

Efter samtalen er du ikke i tvivl om, hvad du skal læse, hvilke opgaver du skal løse, hvor du finder undervisningsmaterialerne eller hvor du kan hente råd og vejledning i løbet af uddannelsen.

På alle vores onlineuddannelser anvender vi udelukkende online undervisningsmaterialer, i form af onlinebøger og undervisningsvideoer. I løbet af uddannelsen vil du skulle fremlægge et antal opgaver online for din underviser. Du skal på intet tidspunkt møde ind på skolen i løbet af uddannelsen – alt er online. Forløbet afsluttes med eksamen, hvor du skal til 6 prøver efter udtræk blandt de i alt 8 fag du har på uddannelsen. Her ud over skal du til en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt samt udarbejde en større skriftlig opgave (SSO).

EUX Business Studieåret Online et fuldtidsstudie og du skal påregne at bruge 37 timer om ugen på uddannelsen. Hvordan du planlægger timerne er helt op til dig. Når du er onlinestuderende på EUC Online står vores onlineundervisere til rådighed stort set hele tiden – også om aftenen og i weekenden. Det betyder, at uanset om du vælger at studere om dagen, om aftenen eller i weekenden, både har adgang til alt undervisningsmateriale via dit online klasselokale, men også adgang til en onlineunderviser, som kan hjælpe og vejlede dig, når du har behov for det.

Bemærk er der ved alle skriftlige eksaminer er fremmøde. Vi afholder skriftlig eksaminer flere steder i landet.

  Videre på hovedforløbet efter EUX Studieåret

Efter EUX studieåret modtager du et EUX bevis (Bevis for generel studiekompetence i merkantilt EUX-forløb), som du skal bruge når du søger en elevplads i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Når du er onlineelev på EUC Online vil du modtage undervisning i jobsøgning, så du er godt forberedt når du skal ud og søge elevplads.

  Vi stiller krav til studieaktivitet på EUX Business Studieåret Online

På EUX Business Studieåret Online forløbet er der både læsning, opgaver og online fremlæggelser. En forudsætning for at gå på vores EUX Business Studieår Online uddannelse er, at du er studieaktiv – det vil sige, at du læser alt det der skal læses, løser alle opgaver inden for de fastsatte tidsfrister samt deltager aktivt i onlinefremlæggelserne og eksamen.

Det er i øvrigt en betingelse at du er studieaktiv for, at kunne modtage SU under forløbet.

  Tilmelding til EUX Business Studieåret som fjernundervisning

Vi starter nye EUX Business Studeåret online hold op 2 gange om året: Januar og august. Du tilmelder dig til EUX Business Studieåret online her:

Tilmelding til EUX Business Studieåret Online

Vejledning for unge under 25 år

Louise Thomsen Ungevejleder

 • 71 99 10 12 | 1
 • lrct@eucnvs.dk
 • Man-Fre 08-20 Lør-Søn 10-18

Vejledning for voksne over 25 år

Pia Hansen Voksenvejleder

 • 71 99 10 12 | 2
 • phh@eucnvs.dk
 • Man-Fre 08-20 Lør-Søn 10-18

SU-vejledning

 • 72 29 05 22
 • online@eucnvs.dk
 • Man-Tors 8-15 | Fre 8-14

Fleksibelt fjernundervisning

Onlineuddannelse er for dig, der ikke har tid, lyst eller mulighed for, at deltage i undervisning på traditionel vis, hvor du skal møde ind på skolen hver dag fra 8-16

 • Ingen transport til og fra skole
 • Undervisning når det passer dig
 • Lav opgaver når børnene sover
 • Arbejd i dit eget tempo
 • Adgang til undervisning 24/7 365
Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online