Tilmelding til EUX GF2 Business som onlineforløb
Adgangskrav: Bestået EUX GF1 eller EUD GF2 eller Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau f.eks på HF enkeltfag
• Hvis du kun har folkeskolen skal du tage EUD GF2 først
• Hvis du har en STX, HTX eller HF skal du vælge EUS 5 uger

Udfyld formularen og klik på den grønne “Send min reservation” knap for at reservere en plads på vores EUX GF2 onlinehold.

  Sådan tilmelder du dig til EUX GF2 Online

Den direkte vej til en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse på samme tid, for dig med EUX Business GF1 eller EUD GF2 eller som har bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C (eller mindst 3 andre fag fra EUX fagpakken på C niveau). Du skal blot udfylde din reservation til EUX GF2 her på siden.

Så snart vi har modtaget din reservation vil du modtage en e-mail med bekræftelse samt information om hvilken dokumentation i forhold til adgangskravene vi har brug for og hvordan du laver en formel ansøgning.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding og byde dig velkommen som onlinelev EUC Online.

 • 1

  Opret en reservation på euconline.dk
  Her reserverer du en plads på det ønskede onlinehold og giver os oplysninger om bl.a. status på din lærepladssøgning. Du kan også vælge at springe punkt 1 over og ansøge direkte på optagelse.dk

 • 2

  Opret en ansøgning på optagelse.dk
  Her laver du en formel ansøgning til uddannelsen, hvor du samtidig uploader adgangsgivende eksamensbeviser

 • 3

  Indkaldelse til optagelsessamtale
  Når vi har modtaget din ansøgning vil du blive kontaktet af vores vejleder som vil afholder en telefonisk optagelsessamtale med dig

 • 4

  Vurdering af din ansøgning
  Du vil umiddelbart efter optagelsessamtalen modtage skolens afgørelse om din optagelse på uddannelsen

Adgangskrav til EUX GF2

 • Bestået EUX GF1 Business eller EUD GF2 eller bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C f.eks. som enkeltfag på et VUC / HF center (eller mindst 3 andre fag fra EUX fagpakken på C niveau)
 • Aktiv lærepladssøgende under forløbet, hvis du ikke allerede har fundet en læreplads

Hvis du er under 18 år på starttidspunktet, skal du kontakte skolens studievejleder for at høre nærmere om dine muligheder for EUX GF2.

Oftest stillede spørgsmål

Hvis du har afsluttet og bestået EUX Business GF1 (grundforløb 1) eller EUD GF2 eller har bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C f.eks. som enkeltfag fra et VUC / HF center  og erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse, kan du tilmelde dig til uddannelsen. Hvis du er under 18 år på starttidspunktet, skal du kontakte skolens studievejleder for at høre nærmere om dine muligheder for EUX GF2.

I tvivl om du kan optages på EUX GF2

Du er velkommen til at kontakte vores elevsupport på telefon 71 99 10 12 hvis du er i tvivl om du kan optages på EUX GF2

Kontor
Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, spedition, shipping, administration og lettere økonomiopgaver, skal du vælge Kontor som studieretning.

Handel
Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning.

Detail
Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning.

Vi starter nye EUX Business GF2 onlinehold op hver uge hele året. Vi har ubegrænset antal pladser på holdene.

Hvis du vil starte den førstkommende mandag, kan du tilmelde dig helt frem til onsdag kl. 12.00 ugen før. Det vil sige, at hvis du ønsker at starte mandag i uge 35, skal du sende din tilmelding senest onsdag i uge 34 kl. 12.00. I forbindelse med ferie og helligdage kan tilmeldingsfristen være rykket til om tirsdagen.

SPS står for specialpædagogisk støtte. Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du adgang til SPS gennem vores SPS-konsulenter. SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

I forbindelse med din tilmelding kan du krydse af om du ønsker SPS under din uddannelse hos os. Så snart du er optaget på uddannelsen, vil vores SPS team kontakte dig omkring igangsætning af SPS.

Den sidste undervisningsuge på EUX GF2 forløbet er eksamensugen. Mandag morgen kl. 08.45 i eksamensugen bliver eksamensopgaven til grundfagseksamen udleveret – og du skal aflevere din besvarelse senest mandag kl. 15.00.

Det vil sige at du skal sætte hele mandagen i den sidste undervisningsuge af til at lave din eksamensopgave. Herudover skal du til 2 mundtlige eksaminer i løbet af eksamensugen. Begge eksaminer er online.

Du får meget mere information om hvordan eksamen foregår i løbet af forløbet, men husk at du skal være klar til at lave eksamensopgave mandag i den sidste undervisningsuge.

Vi glæder til at modtage din tilmelding og byde dig velkommen på EUX onlineuddannelsen på EUC Online.