Tilmelding til EUX Business Studieåret som onlineforløb
Adgangskrav: Bestået EUX Business GF2
• Hvis du har en STX eller HF skal du vælge EUS 5 uger
• Hvis du ikke har bestået EUX GF2 kan du tilmelde dig her
• Hvis du er under 18 år skal du kontakte skolens studievejleder
• Læs øvrige optagelseskrav her på siden

Obligatoriske fag

  Dansk A
  Engelsk B
  Virksomhedsøkonomi B
  Informatik B
  Markedskommunikation C
  Kulturforståelse C
  Erhvervsjura C

  Sådan tilmelder du dig til EUX Studieåret

Den direkte vej til en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse på samme tid, for dig som har afsluttet og bestået EUX GF2. Du skal blot udfylde tilmeldingsformularen til EUX Studieåret her på siden.

Så snart vi har modtaget din tilmelding vil du modtage en e-mail med bekræftelse samt information om hvilken dokumentation i forhold til adgangskravene vi har brug for.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding og byde dig velkommen som onlinelev EUC Online.

Adgangskrav til EUX Business studieåret Online

  • Bestået EUX GF2 Business
  • Erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse
  • Aktiv lærepladssøgende under forløbet, hvis du ikke allerede har fundet en læreplads

Hvis du er under 18 år på starttidspunktet, skal du kontakte skolens studievejleder for at høre nærmere om dine muligheder for EUX.

Oftest stillede spørgsmål

Du skal have afsluttet og bestået EUX Business GF2 (grundforløb 2), får at blive optaget på EUX Business Studieåret Online. Hvis du er under 18 år på starttidspunktet, skal du kontakte skolens studievejleder for at høre nærmere om dine muligheder for EUX Studieåret.

Har du ikke afsluttet EUX Business GF2?

Hvis du ikke allerede har en EUX Business GF2, kan du tage den online inden du går i gang med EUX Business Studieåret Online. EUX Business GF2 Online har en varighed på 20 uger og vi starter nye onlinehold op hver uge året rundt. Du kan tilmelde dig ved at klikke her.

Dit valg af valgfag, har ingen betydning for dit valg af hovedforløb. Efter EUX studieåret kan du nemlig søge læreplads (hovedforløb) inden for både Kontor, Handel, Detail og Event – uanset dit valg af studieretning på EUX GF2 og dit valg af valgfag på EUX studieåret.

Vi starter nye onlinehold op på EUX Business Studieåret 2 gange om året – i januar og i august. Vi har ubegrænset antal pladser på holdene.

Vi skal blot have din tilmelding senest tirsdag kl. 16.00 ugen før opstart.

SPS står for specialpædagogisk støtte. Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du adgang til SPS gennem vores SPS-konsulenter. SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

I forbindelse med din tilmelding kan du krydse af om du ønsker SPS under din uddannelse hos os. Så snart du er optaget på uddannelsen, vil vores SPS team kontakte dig omkring igangsætning af SPS.

PÅ EUX Studieåret afholdes der eksaminer både efter 1. semester og efter 2. semester. Eksaminerne er en kombination af mundtlige eksaminer og skriftlige eksaminer.

Alle mundtlige eksaminer afholdes online, mens der er fremmødepligt til de skriftlige eksaminer. Vi afholder dog skriftlige eksaminer i både Jylland, på Fyn og på Sjælland.

Vi glæder til at modtage din tilmelding og byde dig velkommen på EUX onlineuddannelsen på EUC Online.