SPS når du læser på en onlineuddannelse

Som elev på EUC Online, har du mulighed for at modtage Special Pædagogisk Støtte (SPS) til dit uddannelsesforløb.

I forbindelse med din tilmelding kan du krydse af om du ønsker SPS under din uddannelse hos os. Så snart du er optaget på uddannelsen, vil vores SPS team kontakte dig omkring igangsætning af SPS.

Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du adgang til SPS gennem vores SPS-konsulenter. Vores SPS-konsulenter kan hjælpe dig med støtte, vejledning og gode råd gennem din uddannelse, og dermed øge dine muligheder for at gennemføre forløbet med et godt resultat.

Hvis vi vurderer at du har behov for særlig støtte gennem forløbet f.eks. på grund af ordblindhed, indlæringsvanskeligheder, en form for angst eller andet som kan have indflydelse på din uddannelse, kan du blive tilknyttet SPS-konsulenten, som kan støtte og vejlede dig gennem din uddannelse.

  Hvad er SPS?

SPS står for specialpædagogisk støtte. SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

Du kan få bevilget SPS til din erhvervsuddannelse på EUC Online, hvis du har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen.

Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, din funktionsnedsættelse giver i forhold til din uddannelse.

Det betyder, at støtten udelukkende er knyttet til din uddannelse. Du kan derfor ikke søge om SPS som kompensation for de udfordringer din funktionsnedsættelse giver dig i din fritid eller på dit studiejob.

  Kontakt vores SPS-konsulent og hør mere om SPS på onlineuddannelsen
 • Special Pædagogisk Støtte (SPS)

 • +45 71 99 04 38

 • susc@eucnvs.dk

 • Mandag – fredag 08.00 – 20.00
  Lørdag – Søndag 10.00 – 18.00

“Ring til mig hvis du vil høre mere om Special Pædagogisk Støtte til din online erhvervsuddannelse på EUD, EUX, EUS eller GF+, eller har generelle spørgsmål om SPS ordningen.”

Christian

Susanne Christensen
SPS-konsulent

  Støttemuligheder og hjælpemidler

Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, er der mulighed for forskellige former for støtte.

Du kan sagtens tage en ungdomsuddannelse, selvom du er ordblind. Ordblindhed kan afhjælpes med de rette hjælpemidler.

Hvis du har psykiske vanskeligheder kan du få hjælp til at skabe overblik over uddannelsen og hjælp til at strukturere din læsning.

Hvis du har et hørehandicap kan du få hjælp i form af høretekniske hjælpemidler, tegnsprogstolkning og sekretærhjælp.

Hvis du har et synshandicap kan du få støtte, for eksempel i form af it-hjælpemidler, studiematerialer på særlige medier (Nota) og sekretærhjælp.

Ergonomiske møbler, praktisk hjælp og sekretærhjælp er blandt støttemulighederne, hvis du har et bevægelseshandicap.

Konsekvenserne af en kronisk eller alvorlig sygdom kan betyde, at du har behov for støtte, for at kunne gennemføre din ungdomsuddannelse.

Hvis du er talblind kan du få støtte, for eksempel i form af it-hjælpemidler.

  Se videoen om SPS

Vejledning for unge under 25 år

Louise Thomsen
Ungevejleder

 • 71 99 10 12 | 1

 • lrct@eucnvs.dk

Vejledning for voksne over 25 år

Jeanett Jørgensen
Voksenvejleder

 • 71 99 10 12 | 2

 • jeaj@eucnvs.dk

SU-vejledning

 • 72 29 02 55

 • online@eucnvs.dk

 • Man-Tors 8-15 | Fre 8-14

Fleksibelt fjernundervisning

Onlineuddannelse er for dig, der ikke har tid, lyst eller mulighed for, at deltage i undervisning på traditionel vis, hvor du skal møde ind på skolen hver dag fra 8-16

 • Ingen transport til og fra skole

 • Undervisning når det passer dig

 • Lav opgaver når børnene sover

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Adgang til undervisning 24/7 365

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online