Spørgsmål og svar om EUS, EUD og EUX

Spørgsmål og svar om EUS, EUD og EUX

Vælg den uddannelse du har spørgsmål til

Hvilken studieretning skal jeg vælge?

Du kan vælge mellem 3 forskellige studieretninger. Valg af studieretning har indflydelse på hvilket hovedforløb du kan søge elevplads inden for, når du er færdig med grundforløbet.

Kontor
Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, administration og lettere økonomiopgaver, skal du vælge Kontor som studieretning.

Handel
Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning.

Detail
Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning

Bemærk følgende

 • at hvis du vælger Kontor som studieretning har du kun adgang til at søge elevplads inden for Kontor.
 • at hvis du vælger Handel som studieretning har du adgang til at søge elevplads inden for både Handel og Detail
 • at hvis du vælger Detail som studieretning har du adgang til at søge elevplads inden for både Detail og Handel
Hvor mange timer skal jeg regne med at bruge på uddannelsen?

Det er meget individuelt hvor meget tid uddannelsen kræver. Der er masser af læsning og afleveringsopgaver hver eneste uge, og det samlede tidsforbrug afhænger dels af hvor “nemt” du generelt har ved at forstå teorien og lave opgaverne, og dels om dit eget ambitionsniveau.

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse og du skal påregne, at bruge det samme antal timer, som hvis du skulle møde frem i skole hver dag i løbet af ugen. Det gode ved en onlineuddannelse er, at du selv har mulighed for at tilrettelægge din tid.

1Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

Vi starter uddannelsen med et online opstartsmøde om mandagen kl. 20.00. Her vil du få en praktisk orientering om forløbet samt møde din kontaktlærer.

I løbet af uddannelse vil der være 4 mindre ugentlige opgaver samt 2 projektopgaver. Eksamen afholdes onsdag i den femte undervisningsuge.

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

Indledende studiesamtale

I løbet af den første uge af dit forløb, afholder din kontaktlærer en indledende studiesamtale med dig, om din kommende uddannelsen. Samtalen har dels til formål, at du møder din kontaktlærer og din kontaktlærer lærer dig at kende, og dels at du kan få svar på alle tænkelige spørgsmål (også personlige), du måtte have til forløbet. Samtidig er der også mulighed for, at du sammen med din kontaktlærer kan få afstemt gensidige forventninger til dit uddannelsesforløb.

Opgaver i løbet af uddannelsen

I løbet af uddannelsen vil der være en række ugentlige skriftlige opgaver og testopgaver som alle skal være besvaret og afleveret senest søndag kl. 12.00 i de respektive uger.

Afleveringspligt

Det er vigtigt at understrege, at der er afleveringspligt på alle opgaver i løbet af uddannelsen og fremmødepligt til dine onlinefremlæggelser. Hvis du ikke afleverer opgaver til tiden eller ikke er aktiv i dit online klasselokale, vil du blive vurderet som værende ikke studieaktiv, hvilket kan medføre udmeldelse fra uddannelsen.

At være onlinestuderende stiller krav til din selvdisciplin, idet du helt selv bestemmer, hvornår du vil læse og lave opgaver – du skal blot overholde de angivende afleveringsfrister der er i forløbsplanen.

Eksamen

Som afslutning på dit forløb skal du til eksamen i ét af dine grundfag samt dit studieretningsfag (grundforløbsprøven). Hvilket grundfag du skal til eksamen i bliver udtrukket tilfældigt ca. 10 dage før eksamen. Hvis du har merit i det grundfag som bliver udtrukket, skal du ikke til grundfagseksamen.

Bemærk at eksamensopgaven til grundfagseksamen skal laves mandag i eksamensugen, som er den sidste undervisningsuge i dit forløb. Eksamensopgaven bliver udleveret mandag kl. 08.00 og din PowerPoint præsentation, du skal bruge til eksamen, skal afleveres senest kl. 15.00.

Så husk, at du skal sætte mandag i din sidste undervisningsuge af til at lave eksamensopgave. Dine to eksamensdage ligger inden for skolens normale åbningstid i løbet af eksamensugen. Eksamensdato og tidspunkt modtager du på mail onsdag ugen før eksamen.

Alle eksaminer foregår online.

Hvilken fagretning skal jeg vælge – og hvilke fag skal jeg have?

På EUX Business Studieåret Online skal du have 8 fag i alt fordelt på 1 fag på A niveau, 4 fag på B niveau og 3 fag på C niveau. Fagpakken er opdelt i obligatoriske fag og valgfag, og det har ingen betydning for valg af hovedforløb, hvilket af de 2 valgfag du vælger.

På EUX studieåret skal du have følgende fag:

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Informatik B
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Erhvervsjura C

Valgfag (Du skal vælge 1 ud af 2 følgende valgfag)

 • Afsætning B
 • Matematik B
Hvilken studieretning skal jeg vælge?

Du kan vælge mellem 2 forskellige studieretninger. Valg af studieretning har dog ikke indflydelse på hvilket hovedforløb du kan søge elevplads inden for, når du er færdig med grundforløbet.

Handel
Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning.

Detail
Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning

Bemærk følgende

 • at hvis du vælger Handel som studieretning har du adgang til at søge elevplads inden for både Handel og Detail
 • at hvis du vælger Detail som studieretning har du adgang til at søge elevplads inden for både Detail og Handel
Hvad er en EUS uddannelse?

EUS er er specielt afkortet grundforløb inden for erhvervsuddannelsen målrettet elever med en studentereksamen (STX, HTX eller HF). Hvis du i forvejen har en gymnasial eksamen, får du afkortet grundforløbet (som normalt er på 2 x 20 uger) på din erhvervsuddannelse og du skal ikke tage det studiekompetencegivende år.

EUS er et afkortet grundforløb

Hvis du har en af følgende uddannelser, skal du tage et kort 5 ugers grundforløb:

 • Almen studentereksamen (stx)
 • Teknisk studentereksamen (htx)
 • Hf-eksamen (hf)

Din erhvervsuddannelse består af et 5-ugers EUS grundforløb efterfulgt et hovedforløb på 2 år med praktik (elevplads i en virksomhed).

I løbet af grundforløbet skal du have gennemført 2 grundfag med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 samt dit studieretningsfag Kontor, Detail eller Handel.

Hvis du har en praktikplads (uddannelsesaftale) eller en skolepraktikplads, kan du starte på uddannelsens hovedforløb, når du har bestået EUS 5 uger.

Hvad kan jeg bliver med en EUS?

EUS 5 uger online | Kontor

Med en kontoruddannelse kan du finde job i mange forskellige virksomhedstyper afhængigt af dit valg af speciale. Kontoruddannede kan finde beskæftigelse i stort set alle brancher på arbejdsmarkedet. Antallet af nyuddannede overstiger 25.000 over en 3-års periode.

Nedenfor vises de brancher, hvor nyuddannede inden for specialerne primært har fået beskæftigelse:

Administration

 • Organisationer og foreninger
 • Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr
 • Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
 • Offentlig administration
 • Supermarkeder og varehuse
 • Ejendomsmæglere mv.
 • Anden engroshandel
 • Videregående uddannelsesinstitutioner

Advokatsekretær

 • Advokatvirksomhed
 • Ejendomsmæglere mv.
 • Anden operationel service
 • Forsvar, politi og retsvæsen mv.

Offentlig administration

 • Offentlig administration
 • Forsvar, politi og retsvæsen mv.
 • Videregående uddannelsesinstitutioner
 • Arbejdsformidling og vikarbureauer
 • Daginstitutioner og dagcentre
 • Plejehjem mv.
 • Gymnasier og erhvervsfaglige skoler

Revision

 • Revision og bogføring
 • Anden videnservice

Spedition og shipping

 • Hjælpevirksomhed til transport
 • Fragtvognmænd og rørtransport
 • Skibsfart
 • Post- og kurertjeneste

Økonomi

 • Revision og bogføring
 • Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr
 • Virksomhedskonsulenter
 • Offentlig administration
 • Hjælpevirksomhed til transport
 • Anden engroshandel
 • Arbejdsformidling og vikarbureauer

EUS 5 uger online | Handel

Som handelsuddannet kan du finde job i handelsvirksomheder. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig. De nyuddannede finder i høj grad beskæftigelse med engroshandel inden for de forskellige brancheområder.

Nedenfor vises de primære brancher, hvor nyuddannede inden for specialer og profiler har fundet beskæftigelse:

Engros, auto-reservedele

 • Bilhandel
 • Bilværksteder

Engros, vvs

 • Engroshandel med vvs-artikler
 • Byggemarkeder

Engros, jern og stål

 • Engroshandel med metaller og metalmalme
 • Engroshandel med maskiner

Engros træ og byggematerialer

 • Agenturhandel med træ og byggematerialer
 • Byggemarkeder

Engros, værktøj og værktøjsmaskiner

 • Anden engroshandel
 • Engroshandel med maskiner

Engros, landbrugsmaskiner

 • Engroshandel med maskiner

Engros, tekstil

 • Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr
 • Agenturhandel

Engros, el-artikler

 • Anden engroshandel
 • Engroshandel med maskiner
 • Engroshandel elektrisk husholdningsudstyr

Specialet Indkøbsassistent

 • De fleste nyuddannede er beskæftiget med indkøb og importaktiviteter af beklædning og forbrugerartikler samt Anden engroshandel.

Specialet Logistikassistent

 • En del nyuddannede er beskæftiget i Forsvaret samt en lang række virksomheder inden for engroshandel.

EUS 5 uger online | Detail

Med detailhandeluddannelsen kan du finde job i butikker, supermarkeder og stormagasiner. Du kan også arbejde med digital handel i detailhandelsbranchen. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig eller blive butiksbestyrer.

Specialet salgsassistent med profil

De nyuddannede finder i høj grad beskæftigelse i detailhandelen inden for brancheprofilernes område, og dermed i de forventede brancher. Et mindre antal finder beskæftigelse i andre brancher, overvejende inden for detail- og engroshandel.

Kædebutik

 • Supermarkeder og varehuse mv.
 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr.

Tekstil, Herreekvipering og Dameekvipering

 • Detailhandel med beklædning og fodtøj.

Dagligvarer

 • Supermarkeder og varehuse
 • Tankstationer

Sport og fritid

 • Sportsforretninger, forhandlere af campingudstyr, spil og legetøj, lystbåde og udstyr hertil mv.

Materialhandel – og Isenkram

 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

Sko- og læderartikler

 • Skotøjs- og lædervarebutikker

Blomster, Guld, sølv og ure, Møbelhandel, Optik samt Boghandel

 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr

Radio/tv og multimedier

 • Detailhandel med forbrugerelektronik

Byggemarked, værktøj mv.

 • Byggemarkeder og farvehandler

Forbrugerelektronik

 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

Stormagasin

 • Supermarkeder og varehuse
 • Detailhandel med beklædning og fodtøj

Musik, video og software

 • Detailhandel med forbrugerelektronik
 • Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter

Fotohandel

 • Fotoforretninger

Specialet Salgsassistent uden profil

 • Nyuddannede i specialet finder beskæftigelse i stort set alle brancher inden for detail- og engroshandel.

Specialet Dekoratør

 • Nyuddannede dekoratører finder først og fremmest beskæftigelse bredt inden for detailhandel, især Detailhandel med beklædning og fodtøj, Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv. samt Supermarkeder og varehuse.
Hvad kan jeg blive med en EUD GF2?

Nedenfor kan du se hvilke typer elevpladser EUD GF2 giver adgang til. Det er faktisk sådan at du kan søge inden for både Handel og Detail uanset hvilken studieretning du vælger.

EUD GF2 online | Handel

Som handelsuddannet kan du finde job i handelsvirksomheder. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig. De nyuddannede finder i høj grad beskæftigelse med engroshandel inden for de forskellige brancheområder.

Nedenfor vises de primære brancher, hvor nyuddannede inden for specialer og profiler har fundet beskæftigelse:

Engros, auto-reservedele

 • Bilhandel
 • Bilværksteder

Engros, vvs

 • Engroshandel med vvs-artikler
 • Byggemarkeder

Engros, jern og stål

 • Engroshandel med metaller og metalmalme
 • Engroshandel med maskiner

Engros træ og byggematerialer

 • Agenturhandel med træ og byggematerialer
 • Byggemarkeder

Engros, værktøj og værktøjsmaskiner

 • Anden engroshandel
 • Engroshandel med maskiner

Engros, landbrugsmaskiner

 • Engroshandel med maskiner

Engros, tekstil

 • Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr
 • Agenturhandel

Engros, el-artikler

 • Anden engroshandel
 • Engroshandel med maskiner
 • Engroshandel elektrisk husholdningsudstyr

Specialet Indkøbsassistent

 • De fleste nyuddannede er beskæftiget med indkøb og importaktiviteter af beklædning og forbrugerartikler samt Anden engroshandel.

Specialet Logistikassistent

 • En del nyuddannede er beskæftiget i Forsvaret samt en lang række virksomheder inden for engroshandel.

EUD GF2 online | Detail

Med detailhandeluddannelsen kan du finde job i butikker, supermarkeder og stormagasiner. Du kan også arbejde med digital handel i detailhandelsbranchen. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig eller blive butiksbestyrer.

Specialet salgsassistent med profil

De nyuddannede finder i høj grad beskæftigelse i detailhandelen inden for brancheprofilernes område, og dermed i de forventede brancher. Et mindre antal finder beskæftigelse i andre brancher, overvejende inden for detail- og engroshandel.

Kædebutik

 • Supermarkeder og varehuse mv.
 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr.

Tekstil, Herreekvipering og Dameekvipering

 • Detailhandel med beklædning og fodtøj.

Dagligvarer

 • Supermarkeder og varehuse
 • Tankstationer

Sport og fritid

 • Sportsforretninger, forhandlere af campingudstyr, spil og legetøj, lystbåde og udstyr hertil mv.

Materialhandel – og Isenkram

 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

Sko- og læderartikler

 • Skotøjs- og lædervarebutikker

Blomster, Guld, sølv og ure, Møbelhandel, Optik samt Boghandel

 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr

Radio/tv og multimedier

 • Detailhandel med forbrugerelektronik

Byggemarked, værktøj mv.

 • Byggemarkeder og farvehandler

Forbrugerelektronik

 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

Stormagasin

 • Supermarkeder og varehuse
 • Detailhandel med beklædning og fodtøj

Musik, video og software

 • Detailhandel med forbrugerelektronik
 • Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter

Fotohandel

 • Fotoforretninger

Specialet Salgsassistent uden profil

 • Nyuddannede i specialet finder beskæftigelse i stort set alle brancher inden for detail- og engroshandel.

Specialet Dekoratør

 • Nyuddannede dekoratører finder først og fremmest beskæftigelse bredt inden for detailhandel, især Detailhandel med beklædning og fodtøj, Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv. samt Supermarkeder og varehuse.
Hvad kan jeg bliver med en EUX?

EUX online | Kontor

Kræver at du har taget EUX Studieåret

Med en kontoruddannelse kan du finde job i mange forskellige virksomhedstyper afhængigt af dit valg af speciale. Kontoruddannede kan finde beskæftigelse i stort set alle brancher på arbejdsmarkedet. Antallet af nyuddannede overstiger 25.000 over en 3-års periode.

Nedenfor vises de brancher, hvor nyuddannede inden for specialerne primært har fået beskæftigelse:

Administration

 • Organisationer og foreninger
 • Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr
 • Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
 • Offentlig administration
 • Supermarkeder og varehuse
 • Ejendomsmæglere mv.
 • Anden engroshandel
 • Videregående uddannelsesinstitutioner

Advokatsekretær

 • Advokatvirksomhed
 • Ejendomsmæglere mv.
 • Anden operationel service
 • Forsvar, politi og retsvæsen mv.

Offentlig administration

 • Offentlig administration
 • Forsvar, politi og retsvæsen mv.
 • Videregående uddannelsesinstitutioner
 • Arbejdsformidling og vikarbureauer
 • Daginstitutioner og dagcentre
 • Plejehjem mv.
 • Gymnasier og erhvervsfaglige skoler

Revision

 • Revision og bogføring
 • Anden videnservice

Spedition og shipping

 • Hjælpevirksomhed til transport
 • Fragtvognmænd og rørtransport
 • Skibsfart
 • Post- og kurertjeneste

Økonomi

 • Revision og bogføring
 • Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr
 • Virksomhedskonsulenter
 • Offentlig administration
 • Hjælpevirksomhed til transport
 • Anden engroshandel
 • Arbejdsformidling og vikarbureauer

EUX online | Handel

Kræver ikke at du har EUX Studieåret

Som handelsuddannet kan du finde job i handelsvirksomheder. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig. De nyuddannede finder i høj grad beskæftigelse med engroshandel inden for de forskellige brancheområder.

Nedenfor vises de primære brancher, hvor nyuddannede inden for specialer og profiler har fundet beskæftigelse:

Engros, auto-reservedele

 • Bilhandel
 • Bilværksteder

Engros, vvs

 • Engroshandel med vvs-artikler
 • Byggemarkeder

Engros, jern og stål

 • Engroshandel med metaller og metalmalme
 • Engroshandel med maskiner

Engros træ og byggematerialer

 • Agenturhandel med træ og byggematerialer
 • Byggemarkeder

Engros, værktøj og værktøjsmaskiner

 • Anden engroshandel
 • Engroshandel med maskiner

Engros, landbrugsmaskiner

 • Engroshandel med maskiner

Engros, tekstil

 • Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr
 • Agenturhandel

Engros, el-artikler

 • Anden engroshandel
 • Engroshandel med maskiner
 • Engroshandel elektrisk husholdningsudstyr

Specialet Indkøbsassistent

 • De fleste nyuddannede er beskæftiget med indkøb og importaktiviteter af beklædning og forbrugerartikler samt Anden engroshandel.

Specialet Logistikassistent

 • En del nyuddannede er beskæftiget i Forsvaret samt en lang række virksomheder inden for engroshandel.

EUX online | Detail

Kræver ikke at du har EUX Studieåret

Med detailhandeluddannelsen kan du finde job i butikker, supermarkeder og stormagasiner. Du kan også arbejde med digital handel i detailhandelsbranchen. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at etablere dig som selvstændig eller blive butiksbestyrer.

Specialet salgsassistent med profil

De nyuddannede finder i høj grad beskæftigelse i detailhandelen inden for brancheprofilernes område, og dermed i de forventede brancher. Et mindre antal finder beskæftigelse i andre brancher, overvejende inden for detail- og engroshandel.

Kædebutik

 • Supermarkeder og varehuse mv.
 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr.

Tekstil, Herreekvipering og Dameekvipering

 • Detailhandel med beklædning og fodtøj.

Dagligvarer

 • Supermarkeder og varehuse
 • Tankstationer

Sport og fritid

 • Sportsforretninger, forhandlere af campingudstyr, spil og legetøj, lystbåde og udstyr hertil mv.

Materialhandel – og Isenkram

 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

Sko- og læderartikler

 • Skotøjs- og lædervarebutikker

Blomster, Guld, sølv og ure, Møbelhandel, Optik samt Boghandel

 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr

Radio/tv og multimedier

 • Detailhandel med forbrugerelektronik

Byggemarked, værktøj mv.

 • Byggemarkeder og farvehandler

Forbrugerelektronik

 • Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

Stormagasin

 • Supermarkeder og varehuse
 • Detailhandel med beklædning og fodtøj

Musik, video og software

 • Detailhandel med forbrugerelektronik
 • Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter

Fotohandel

 • Fotoforretninger

Specialet Salgsassistent uden profil

 • Nyuddannede i specialet finder beskæftigelse i stort set alle brancher inden for detail- og engroshandel.

Specialet Dekoratør

 • Nyuddannede dekoratører finder først og fremmest beskæftigelse bredt inden for detailhandel, især Detailhandel med beklædning og fodtøj, Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv. samt Supermarkeder og varehuse.
Hvordan tilmelder jeg mig?

I menuen “Tilmelding” øverst på siden vælger du blot den uddannelse du ønsker at tilmelde dig. Herefter udfylder du tilmeldingsformularen og klikker på “Send tilmelding”.

Når du har sendt din tilmelding, modtager du en mail fra os som bekræfter at vi har reserveret en plads til dig på holdet.

Herefter indsender du en kopi af dine adgangsgivende beviser, så vi formelt kan optage dig på uddannelsen. Når der er gjort vil du inden for 1-2 hverdage modtage et optagelsesbrev med nærmere information om uddannelsen og hvordan du søge SU.

Hvornår kan jeg starte på EUS forløbet?

Vi starter nyt onlinehold op på EUS hver mandag hele året, med undtagelse af de uger der er vinterferie, påskeferie, efterårsferie og juleferie.

Så du kan altså komme i gang med din EUS uddannelse stort set lige når det passer dig. Bemærk at EUS online har opstart og undervisning gennem hele sommeren.

Hvornår kan jeg starte på EUD GF2 forløbet?

Vi starter nyt onlinehold op på EUD GF2 hver mandag hele året, med undtagelse af de uger der er vinterferie, påskeferie, efterårsferie, juleferie samt sommerferie.

Så du kan altså komme i gang med din EUD GF2 uddannelse stort set lige når det passer dig.

Hvornår kan jeg starte på EUX GF2 forløbet?

Vi starter nyt onlinehold op på EUX GF2 hver mandag hele året, med undtagelse af de uger der er vinterferie, påskeferie, efterårsferie, juleferie og sommerferie.

Så du kan altså komme i gang med din EUX GF2 uddannelse stort set lige når det passer dig.

Hvornår kan jeg starte på EUX Studieåret

Vi starter nyt onlinehold op på EUX Studieåret 2 gange om året: Januar og August.

Du kan se opstartsdato på EUX Studieåret under “Holdstart” i menuen for oven.

Hvilke adgangskrav er der uddannelsen?

Alle med en studentereksamen, HTX eller HF samt har bestået dansk og matematik på 9. klasse niveau, bliver optaget på uddannelsen.

Hvornår er der ansøgningsfrist på EUS?

Vi skal have din tilmelding senest torsdag kl. 12.00 ugen før du ønsker at starte på uddannelsen.

Hvornår er der ansøgningsfrist på EUD?

Vi skal have din tilmelding senest onsdag kl. 12.00 ugen før du ønsker at starte på uddannelsen.

Hvornår er der ansøgningsfrist til EUX GF2?

Vi skal have din tilmelding senest tirsdag kl. 16.00 ugen før du ønsker at starte på uddannelsen.

Kan jeg bliver tilmeldt uanset hvor i landet jeg bor?

Ja, du kan læse vores onlineforløb uanset hvor du bor i landet. Du kan endda tage online grundforløbet hvis du opholder dig i udlandet. Eneste krav er at du skal have netadgang og være tilgængelig (på mail og telefon) under hele forløbet.

Kan jeg have et job ved siden af?

Du skal være opmærksom på at Onlineuddannelsen er et fuldtidsforløb. Mange af vores elever har både deltids- og fuldtidsarbejde ved siden af – men de har også travlt under uddannelsen. Hvis du er faglig stærk og er god til at planlægge din tid, er det bestemt muligt at passe et arbejde ved siden af, men husk at der skal læses og afleveres opgaver hver uge for at være studieaktiv. Kontakt os gerne hvis du er i tvivl.

Alt foregår online, så du skal ikke møde ind på skolen på noget tidspunkt i løbet af uddannelsen – selv eksamen er online.

Stilles der krav til studieaktivitet?

Ja, i høj grad. Når du er onlinestuderende på EUC Online, stiller vi krav til din studieaktivitet. At være studieaktiv betyder, at du skal være aktiv deltagende i onlinemøder, aktiv i dit online klasselokale, følge forløbsplanen herunder læse alt det i onlinebøgerne du bliver bedt om, samt aflevere alle opgaver i løbet af uddannelsen.

At være onlinestuderende stiller krav til din selvdisciplin, idet du helt selv bestemmer, hvornår du vil læse og laver opgaver – du skal blot overholde de angivet afleveringsfrister der er i forløbsplanen.

For at være studieaktiv skal du:

 • Læse alt det i onlinebøgerne du bliver bedt om
 • Svare på alle ugens test
 • Aflevere alle ugeopgaver
 • Svare tilbage på henvendelse fra din onlineundervisere (både på telefon og mail) – det betyder at du mindst skal tjekke din mail én gang dagligt
 • Holde dig orienteret i “Meddelelser om uddannelsen” på miteuc
 • Møde frem til dine onlinefremlæggelser på det tidspunkt du har fået tildelt
 • Altid – og uden undtagelse – have adgang til internettet gennem hele dit forløb
Hvornår får jeg adgang til min online klasselokale?

Fredag ugen før du starter dit onlineforløb, vil du modtage en opstartsmail med link og adgangskoder til dit online klasselokale. Gennem dit online klasselokale, vil du få adgang til alt det materiale du skal anvende under uddannelsen, herunder onlinebøger, forløbsplan, opgaver, kontaktoplysninger til dine underviserer, hjælp til søgning af praktikplads, studiehåndbog og meget mere.

Hvordan for jeg hjælp fra mine undervisere under mit onlineforløb?

Under din onlineuddannelse har du adgang til et Online Support Team bestående af kontaktlærer, fagundervisere, IT support, Elevcoach, Praktikpladskonsulent, SU vejleder samt Studievejleder.

Du kan kontakte dine undervisere og IT support alle ugens dage efter behov.

Er alle eksaminer online?

På EUX Studieåret er alle mundtlige eksaminer online – det vil sige at de foregår hjemmefra via din computer. Til de skriftlige eksaminer er der fremmøde og de afholdes på 3-4 forskellige lokationer rundt om i landet.

Hvad skal jeg efter min grundforløb?

Når du er færdig med og har bestået dit grundforløb, kan du optages på et hovedforløb. Hovedforløbet foregår i den virksomhed du har fået praktikplads.

På hovedforløbet skal du på en række skoleophold i løbet af din praktikperioden – du veksler altså mellem at være i praktik i en virksomhed og være på skole.

Hvis du er uheldig ikke at finde en elevplads i en virksomhed efter dit grundforløb, kan du søge skolepraktik og dermed tage dit hovedforløb på et praktikcenter nær din bopæl.

Der er dog en række kriterier du skal have opfyld for at søge skolepraktik, herunder at du skal kunne dokumentere at du er aktiv praktikpladssøgende. Når du starter på dit onlineforløb, vil du modtage meget mere information om Skolepraktik.

Spørg elevsupport

Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål under vores FAQ, er du velkommen til at stille spørgsmål om vores onlineuddannelser til vores online elevsupport team her

Go to Top