Tilmelding til EUS for STX / HTX / HF som onlineforløb
  Sådan tilmelder du dig til EUS Online

Den direkte vej til en erhvervsuddannelse for dig med en STX, HTX eller HF. Du skal blot udfylde din tilmelding til EUS Online her på siden.

Så snart vi har modtaget din tilmelding vil du modtage en e-mail med bekræftelse samt information om hvilken dokumentation i forhold til adgangskravene vi har brug for.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding og byde dig velkommen som onlinelev EUC Online.

Adgangskrav til EUS Online

  • Bestået studentereksamen (STX), HTX eller HF
  • Aktiv lærepladssøgende under forløbet, hvis du ikke allerede har fundet en læreplads

Oftest stillede spørgsmål

Kontor
Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, administration og lettere økonomiopgaver, skal du vælge Kontor som studieretning. Bemærk at hvis du vælger Kontor som studieretning kan du kun søge elevplads inden for Kontor.

Handel
Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning. Bemærk at hvis du vælger Handel som studieretning, kan du også søge elevplads inden for Detail.

Detail
Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning. Bemærk at hvis du vælger Detail som studieretning, kan du også søge elevplads inden for Handel.

Vi starter nye hold op hver mandag året rundt. Du vælger blot den dag du ønsker at starte i tilmeldingsformularen til venstre. Vi har ubegrænset antal pladser på holdene.

Hvis du vil starte den førstkommende mandag, kan du tilmelde dig helt frem til onsdag kl. 12.00 ugen før. Det vil sige, at hvis du ønsker at starte mandag i uge 35, skal du sende din tilmelding senest onsdag i uge 34 kl. 12.00. I forbindelse med ferie og helligdage kan tilmeldingsfristen være rykket til om tirsdagen.

SPS står for specialpædagogisk støtte. Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du adgang til SPS gennem vores SPS-konsulenter. SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

I forbindelse med din tilmelding kan du krydse af om du ønsker SPS under din uddannelse hos os. Så snart du er optaget på uddannelsen, vil vores SPS team kontakte dig omkring igangsætning af SPS.

Den femte og sidste undervisningsuge på EUS forløbet er eksamensugen. Mandag morgen kl. 08.45 i eksamensugen bliver eksamensopgaven til grundfagseksamen udleveret – og du skal aflevere din besvarelse senest mandag kl. 15.00.

Det vil sige at du skal sætte hele mandagen i den femte undervisningsuge af til at lave din eksamensopgave. Herudover skal du til 2 mundtlige eksaminer i løbet af eksamensugen. Begge eksaminer er online.

Du får meget mere information om hvordan eksamen foregår i løbet af forløbet, men husk at du skal være klar til at lave eksamensopgave mandag i den femte undervisningsuge.

Fra 1. august 2019 bliv EUS forløbet for elever med en gymnasial eksamen (STX, HTX eller HF) afkortet fra 10 uger til 5 uger forløb.

Det betyder, at hvis du har afsluttet din studentereksamen (STX), HTX eller HF og gerne vil have en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Handel, Detail eller Event, kun skal have gennemført et EUS 5 ugers opkvalificeringsforløb.

De nye regler bevirker også at elever med Højere Handelseksamen (HHX) ikke længere skal tage et EUS forløb.