Tilmelding til EUS Online for STX /HTX / HF
Alderskrav: Min. 18 år på opstartstidspunktet
Adgangskrav: Bestået studentereksamen (STX), HTX eller HF
• Hvis du har en HHX skal du ikke have EUS
• Hvis du kun har 9./10. klasse skal du vælge EUD GF2
//
Du kan sagtens starte på EUS selv om du endnu ikke har fundet en læreplads
Du kan læse mere om SPS under "Vejledning" i menuen øverst på siden

Information og frister om SU og lån

SU i december 2021

Vil du have SU udbetalt for december, skal du have søgt om SU senest 5. december kl. 23.59. Hvis du søger senere kan du ikke få SU for december.

SU-lån i december 2021

Vil du have SU-lån udbetalt for december, skal du godkende din låneplan senest tirsdag den 15. december kl. 23.59. Hvis du godkender senere kan du ikke få SU lån for december.

Efter disse deadlines, kan du ikke længere ændre i dine SU-forhold eller få støtte til 2021.

SU-lån til januar 2022

Vil du have SU-lån udbetalt til januar, skal du godkende din låneplan senest mandag den 20. december kl. 23.59. Hvis du godkender senere får du udbetalt lånet senere.

Sådan tilmelder du dig til EUS Online

Den direkte vej til en erhvervsuddannelse for dig med en STX, HTX eller HF. Du skal blot udfylde tilmeldingsformularen til venstre. Du vil herefter modtage en e-mail med bekræftelse på din tilmelding samt information om hvilken dokumentation i forhold til adgangskravene vi har brug for.

Alle elever med en studentereksamen (STX), HTX eller HF bliver optaget på uddannelsen.

Hvis du har en HHX skal du ikke have EUS.

Kontor
Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, administration og lettere økonomiopgaver, skal du vælge Kontor som studieretning. Bemærk at hvis du vælger Kontor som studieretning kan du kun søge elevplads inden for Kontor.

Handel
Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning. Bemærk at hvis du vælger Handel som studieretning, kan du også søge elevplads inden for Detail.

Detail
Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning. Bemærk at hvis du vælger Detail som studieretning, kan du også søge elevplads inden for Handel.

Vi starter nye hold op hver mandag året rundt. Du vælger blot den dag du ønsker at starte i tilmeldingsformularen til venstre. Vi har ubegrænset antal pladser på holdene.

Hvis du vil starte den førstkommende mandag, kan du tilmelde dig helt frem til torsdag kl. 12.00 ugen før. Det vil sige, at hvis du ønsker at starte mandag i uge 35, skal du sende din tilmelding senest torsdag i uge 34 kl. 12.00. I forbindelse med ferie og helligdage kan tilmeldingsfristen være rykket til om tirsdagen.

SPS står for specialpædagogisk støtte. Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du adgang til SPS gennem vores SPS-konsulenter. SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

I forbindelse med din tilmelding kan du krydse af om du ønsker SPS under din uddannelse hos os. Så snart du er optaget på uddannelsen, vil vores SPS team kontakte dig omkring igangsætning af SPS.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding og byde dig velkommen på EUS onlineuddannelsen på EUC Online.

Information til dig der har en HHX

Fra 1. august 2019 bliv EUS forløbet for elever med en gymnasial eksamen (STX, HTX eller HF) afkortet fra 10 uger til 5 uger forløb.

Det betyder, at hvis du har afsluttet din studentereksamen (STX), HTX eller HF og gerne vil have en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Handel, Detail eller Event, kun skal have gennemført et EUS 5 ugers opkvalificeringsforløb.

De nye regler bevirker også at elever med Højere Handelseksamen (HHX) ikke længere skal tage et EUS forløb.

Information om eksamen på EUS Online

Den femte og sidste undervisningsuge er eksamensugen. Mandag morgen kl. 08.00 i eksamensugen bliver eksamensopgaven til grundfagseksamen udleveret – og du skal aflevere din besvarelse senest mandag kl. 15.00. Det vil sige at du skal sætte mandagen i den femte undervisningsuge af til at lave din eksamensopgave. Hvis du ikke afleverer din besvarelse af eksamensopgaven senest mandag kl. 15.00 kan du ikke gå til eksamen. Du får meget mere information om hvordan eksamen foregår i løbet af forløbet, men husk at du skal være klar til at lave eksamensopgave mandag i den femte undervisningsuge.

Information om SPS

Som elev på EUC Online, har du mulighed for at modtage Special Pædagogisk Støtte (SPS) til dit uddannelsesforløb.

Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du adgang til SPS gennem vores SPS-konsulenter. Vores SPS-konsulenter kan hjælpe dig med støtte, vejledning og gode råd gennem din uddannelse, og dermed øge dine muligheder for at gennemføre forløbet med et godt resultat.

Hvis vi vurderer at du har behov for særlig støtte gennem forløbet f.eks. på grund af ordblindhed, indlæringsvanskeligheder, en form for angst eller andet som kan have indflydelse på din uddannelse, kan du blive tilknyttet SPS-konsulenten, som kan støtte og vejlede dig gennem din uddannelse.

Du er også velkommen til selv at kontakte SPS konsulenterne, hvis du gerne vil have en uformel snak om SPS og mulighederne.