Reservation til EUD Business GF2 som onlineforløb
Hvis du vil arbejde i butik eller varehus skal du vælge Detail
Hvis du vil arbejde med handel mellem virksomheder skal du vælge Handel

Udfyld formularen og klik på den grønne “Send min reservation” knap for at reservere en plads på vores EUD GF2 onlinehold.

  Sådan tilmelder du dig til EUD GF2 Online

Den direkte vej til en erhvervsuddannelse for dig med GF1 eller som har afsluttet folkeskolen for mere end 6 måneder siden. Du skal blot udfylde din reservation til EUD GF2 Online her på siden.

Så snart vi har modtaget din reservation vil du modtage en e-mail med bekræftelse samt information om hvilken dokumentation i forhold til adgangskravene vi har brug for og hvordan du laver en formel ansøgning.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding og byde dig velkommen som onlinelev EUC Online.

 • 1

  Opret en reservation på euconline.dk
  Her reserverer du en plads på det ønskede onlinehold og giver os oplysninger om bl.a. status på din lærepladssøgning. Du kan også vælge at springe punkt 1 over og ansøge direkte på optagelse.dk

 • 2

  Opret en ansøgning på optagelse.dk
  Her laver du en formel ansøgning til uddannelsen, hvor du samtidig uploader adgangsgivende eksamensbeviser

 • 3

  Indkaldelse til optagelsessamtale
  Når vi har modtaget din ansøgning vil du blive kontaktet af vores vejleder som vil afholder en telefonisk optagelsessamtale med dig

 • 4

  Vurdering af din ansøgning
  Du vil umiddelbart efter optagelsessamtalen modtage skolens afgørelse om din optagelse på uddannelsen

Adgangskrav til EUD GF2

 • Bestået GF1 Business eller bestået Dansk og Matematik ved folkeskolens afgangsprøve for mere end 6 måneder siden
 • Erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse
 • Aktiv lærepladssøgende under forløbet, hvis du ikke allerede har fundet en læreplads

Hvis du er under 18 år på starttidspunktet, skal du kontakte skolens studievejleder for at høre nærmere om dine muligheder for EUD GF2.

Oftest stillede spørgsmål

Hvis du har afsluttet og bestået EUD Business GF1 (grundforløb 1) eller afsluttet folkeskolen og bestået dansk og matematik på mindst 9. klasse niveau for mere end 6 måneder siden og erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse og har en læreplads eller er aktiv søgende efter en læreplads, kan du tilmelde dig til uddannelsen.

Har du ikke bestået matematik eller dansk i folkeskolen?

Hvis du ikke har bestået matematik eller dansk på min. 9. klasse niveau og gerne vil ind på EUD Business GF2 online, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på vores afdeling i Holbæk. Du kan se på forsiden hvornår næste prøve afholdes. Du kan også tage matematik på FVU trin 2 og dansk på FVU trin 4 på et VUC center eller tage fagene som enkeltfag på et VUC center eller en handelsskole.

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed?

Hvis du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du starter på EUD business GF2 uden af skulle opfylde ovenstående adgangskrav.

Handel
Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning.


Detail
Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning


Kontor
Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, administration og lettere økonomiopgaver, skal du tage et EUX Business GF2 online, som du kan læse mere om ved at klikke her.

Vi starter nye hold op hver uge hele året. Vi har ubegrænset antal pladser på holdene.

Hvis du vil starte den førstkommende mandag, kan du tilmelde dig helt frem til tirsdag kl. 16.00 ugen før. Det vil sige, at hvis du ønsker at starte mandag i uge 35, skal du sende din tilmelding senest tirsdag i uge 34 kl. 16.00. I forbindelse med ferie og helligdage kan tilmeldingsfristen være rykket til om mandagen.

SPS står for specialpædagogisk støtte. Har du en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du adgang til SPS gennem vores SPS-konsulenter. SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

I forbindelse med din tilmelding kan du krydse af om du ønsker SPS under din uddannelse hos os. Så snart du er optaget på uddannelsen, vil vores SPS team kontakte dig omkring igangsætning af SPS.

Den sidste undervisningsuge på EUD GF2 forløbet er eksamensugen. Mandag morgen kl. 08.45 i eksamensugen bliver eksamensopgaven til grundfagseksamen udleveret – og du skal aflevere din besvarelse senest mandag kl. 15.00.

Det vil sige at du skal sætte hele mandagen i den sidste undervisningsuge af til at lave din eksamensopgave. Herudover skal du til 2 mundtlige eksaminer i løbet af eksamensugen. Begge eksaminer er online.

Du får meget mere information om hvordan eksamen foregår i løbet af forløbet, men husk at du skal være klar til at lave eksamensopgave mandag i den sidste undervisningsuge.

Vi glæder til at modtage din tilmelding og byde dig velkommen på EUD onlineuddannelsen på EUC Online.