Hos EUC Online kan du læse erhvervsuddannelsens grundforløb inden for Kontor, Handel eller Detail som fjernundervisning. Men det kan godt være svært at finde rundt i junglen af de forskellige forløb – og du spørger måske dig selv om du skal vælge EUS, EUD eller EUX som grundforløb?

Hvilket grundforløb du skal tilmelde dig til, afhænger dels af hvilken uddannelse du allerede har taget og dels hvilket område du gerne vil uddanne dig inden for.

Vælg den situation som bedst beskriver dig nedenfor
Vælg om du vil have en elevplads inden for Handel eller Detail – eller inden for Kontor.

Jeg vil gerne have en elevplads inden for
Handel (B2B) eller Detail (Butik)

Hvis du ikke har bestået både Dansk og Matematik i folkeskolen og heller ikke har bestået fagene på et højere niveau f.eks. på en anden uddannelse, skal du først til optagelsesprøve inden du kan optages på erhvervsuddannelsens grundforløb.

Det generelle adgangskrav til en erhvervsuddannelse er nemlig bestået Dansk og Matematik på min. folkeskoleniveau. Det vil sige at du enten skal have bestået begge disse fag på folkeskolens afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse eller som FVU (Dansk trin 4 og Matematik trin 2) på et VUC center eller som enkeltfag på niveau A, B, C, D, E, F eller G.

Når du så har bestået optagelsesprøven skal du tilmelde dig til EUD GF2 (20 uger) med studieretning Handel eller Detail.

Hvis du ikke har folkeskolen afgangsprøve fra 9. eller 10. klasse, f.eks. fordi du ikke gik til eksamen eller droppede ud af folkeskolen inden eksaminerne, skal du stadig have bestået både Dansk og Matematik på det vi kalder mindst 9. klasse niveau, for at blive optaget på erhvervsuddannelsen.

Det kan dog være at allerede har gjort det enten på en efterskole, FVU kursus (Dansk trin 4 og Matematik trin 2) eller som enkeltfag f.eks. på et VUC center. Hvis det er tilfældet skal du blot tilmelde dig til EUD GF2 og vælge Detail eller Handel som studieretning.

Hvis du ikke har bestået Dansk og Matematik på min. 9. klasse niveau, skal du til optagelsesprøve.

Når du så har bestået optagelsesprøven skal du tilmelde dig til EUD GF2 (20 uger) med studieretning Handel eller Detail.

Du skal tilmelde dig til EUS (5 uger) med enten Handel eller Detail som studieretning (du kan dog også vælge Kontor). EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Du skal tilmelde dig til EUS (5 uger) med enten Handel eller Detail som studieretning (du kan dog også vælge Kontor). EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Du skal tilmelde dig til EUS (5 uger) med enten Handel eller Detail som studieretning (du kan dog også vælge Kontor). EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Med en HHX får standardmerit for erhvervsuddannelsens merkantile grundforløb.

Det betyder at du ikke skal tage et EUS forløb (som man hidtil skulle gøre) for at kunne søge elevplads. Du kan altså med en HHX påbegynde direkte på din elevplads, både inden for Kontor, Handel, Detail og Event.

Vi må derfor ikke optage dig på nogle af vores grundforløb inden for EUD, EUX eller EUS.

Du skal vælge EUD GF2 (20 uger) med studieretning Handel eller Detail. Husk at indsende en kopi af dit SOSU bevis i forbindelse med din tilmelding, så vi kan se om du skal have merit i et eller flere fag.

Du skal tilmelde dig til EUS (5 uger) med enten Handel eller Detail som studieretning (du kan dog også vælge Kontor). EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Hvis du f.eks. har taget nogle enkeltfag på et VUC center eller en anden skole, kan vi sammensætte dit forløb, så du ikke skal have de samme fag igen.

Som udgangspunkt skal du tilmelde dig til EUD GF2 (20 uger) og vælge Handel eller Detail som studieretning. Hvis du har et eller flere af følgende fag på C niveau eller højere, vil du få merit for disse fag på EUD GF2. For hvert fag du har haft på C niveau eller højere bliver dit EUD GF2 forløb afkortet med 3 uger.

  • Afsætning C (tidligere Salg og Service)
  • Erhvervsinformatik C
  • Virksomhedsøkonomi C (tidligere Erhvervsøkonomi)
  • Dansk C
  • Engelsk C

Det betyder at hvis du f.eks. har taget Dansk C og Engelsk C på en anden skole, vil dit EUD GF2 forløb blive afkortet med 6 uger – og vil derfor have en længde på 14 uger.

Du skal vælge EUD GF2 (20 uger) med studieretning Handel eller Detail.

Hvis du har et eller flere af følgende fag på C niveau på din HG, vil du få merit for faget på EUD GF2. For hvert fag du har haft på C niveau eller højere bliver dit EUD GF2 forløb afkortet med 3 uger.

  • Afsætning C (tidligere Salg og Service)
  • Erhvervsinformatik C
  • Virksomhedsøkonomi C (tidligere Erhvervsøkonomi)
  • Dansk C
  • Engelsk C

Det betyder at hvis du f.eks. har haft Salg og Service C og Dansk C på dit HG forløb, vil dit EUD GF2 forløb blive afkortet med 6 uger – og vil derfor have en længde på 14 uger.

Hvis du har en international studentereksamen (IB) fra Danmark, skal du tilmelde dig til EUS (5 uger) med enten Handel eller Detail som studieretning (du kan dog også vælge Kontor). EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Hvis du har en international studentereksamen (IB) fra udlandet og har bestået Dansk A eller Dansk studieprøven, skal du tilmelde dig til EUS (5 uger) med enten Handel eller Detail som studieretning (du kan dog også vælge Kontor). EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Hvis du har en international studentereksamen (IB) fra udlandet og ikke bestået Dansk A eller Dansk studieprøven skal du kontakte vores studievejleder.

Hvis du har en udenlandsk eksamen som du har fået vurderet af uddannelses- og forskningsministeriet på ikke-gymnasialt niveau og du bestået Dansk og Matematik på min. 9. klasse niveau skal du tilmelde dig til EUD GF2 (20 uger) og vælge Handel eller Detail som studieretning.

Hvis du har en udenlandsk eksamen som du har fået vurderet af uddannelses- og forskningsministeriet på gymnasialt niveau eller højere og du bestået Dansk A eller Dansk studieprøven samt Matematik på min. 9. klasse niveau, skal du tilmelde dig til EUS (5 uger) og vælge Handel eller Detail som studieretning (Du kan dog også vælge Kontor).

Hvis du har en udenlandsk eksamen som du har fået vurderet af uddannelses- og forskningsministeriet på gymnasialt niveau eller højere og du ikke bestået Dansk A eller Dansk studieprøven samt Matematik på min. 9. klasse niveau, skal du kontakte vores studievejleder.

Hvis du har et vidnesbyrd fra en Rudolf Steiner skole på Steiner-hf (12 års skolegang) skal du tilmelde dig til EUS (5 uger) og vælge Handel eller Detail som studieretning (Du kan dog også vælge Kontor).

Jeg vil gerne have en elevplads inden for
Kontor (Administration)

For at blive kontoruddannet kræver det at du tager en EUX.

Du skal i første omgang tilmelde dig til EUD GF2 (20 uger) med studieretning Handel eller Detail. Når du har færdiggjort den, skal du tage EUX GF2 (15 uger) med Kontor som studieretning, efterfulgt af EUX Studieåret (1 år).

Når du er færdig med EUX Studieåret har du mulighed for at vælge elevpladser inden for både Kontor, Handel, Detail og Event samt læse videre på de kortere videregående uddannelser.

EUX er nemlig en kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse.

For at blive kontoruddannet kræver det at du tager en EUX.

Hvis du ikke har bestået både Dansk og Matematik i folkeskolen og heller ikke har bestået fagene på et højere niveau f.eks. på en anden uddannelse, skal du først til optagelsesprøve inden du kan optages på erhvervsuddannelsens grundforløb.

Det generelle adgangskrav til en erhvervsuddannelse er nemlig bestået Dansk og Matematik på min. folkeskoleniveau. Det vil sige at du enten skal have bestået begge disse fag på folkeskolens afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse eller som FVU (Dansk trin 4 og Matematik trin 2) på et VUC center eller som enkeltfag på niveau A, B, C, D, G eller F.

Når du så har bestået optagelsesprøven skal du i første omgang tilmelde dig til EUD GF2 (20 uger) med studieretning Handel eller Detail. Når du har færdiggjort den, skal du tage EUX GF2 (15 uger) med Kontor som studieretning, efterfulgt af EUX Studieåret (1 år).

Når du er færdig med EUX Studieåret har du mulighed for at vælge elevpladser inden for både Kontor, Handel, Detail og Event samt læse videre på de kortere videregående uddannelser.

EUX er nemlig en kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse.

Du skal tilmelde dig til EUS (5 uger) og vælge Kontor som studieretning. EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Du skal tilmelde dig til EUS (5 uger) og vælge Kontor som studieretning. EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Du skal tilmelde dig til EUS (5 uger) og vælge Kontor som studieretning. EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Med en HHX får standardmerit for erhvervsuddannelsens merkantile grundforløb.

Det betyder at du ikke skal tage et EUS forløb (som man hidtil skulle gøre) for at kunne søge elevplads. Du kan altså med en HHX påbegynde direkte på din elevplads, både inden for Kontor, Handel, Detail og Event.

Vi må derfor ikke optage dig på nogle af vores grundforløb inden for EUD, EUX eller EUS.

For at blive kontoruddannet kræver det at du tager en EUX.

Du skal i første omgang tilmelde dig til EUD GF2 (20 uger) med studieretning Handel eller Detail. Når du har færdiggjort den, skal du tage EUX GF2 (15 uger) med Kontor som studieretning, efterfulgt af EUX Studieåret (1 år).

NB: Hvis du har mindst 3 af følgende fag på C niveau kan du springe EUD GF2 forløbet over og tilmelde dig direkte til EUX GF2 (20 uger): Afsætning, Erhvervsinformatik, Virksomhedsøkonomi, Dansk, Engelsk, Matematik, Organisation eller Samfundsfag).

Når du er færdig med EUX Studieåret har du mulighed for at vælge elevpladser inden for både Kontor, Handel, Detail og Event samt læse videre på de kortere videregående uddannelser.

EUX er nemlig en kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse.

Du skal tilmelde dig til EUS (5 uger) og vælge Kontor som studieretning. EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

For at blive kontoruddannet kræver det at du tager en EUX.

Hvis du f.eks. har taget nogle enkeltfag på et VUC center eller en anden skole, kan vi sammensætte dit forløb, så du ikke skal have de samme fag igen.

Du skal i første omgang tilmelde dig til EUD GF2 (20 uger) med studieretning Handel eller Detail. Når du har færdiggjort den, skal du tage EUX GF2 (15 uger) med Kontor som studieretning, efterfulgt af EUX Studieåret (1 år).

NB: Hvis du har mindst 3 af følgende fag på C niveau kan du springe EUD GF2 forløbet over og tilmelde dig direkte til EUX GF2 (20 uger): Afsætning, Erhvervsinformatik, Virksomhedsøkonomi, Dansk, Engelsk, Matematik, Organisation eller Samfundsfag).

Når du er færdig med EUX Studieåret har du mulighed for at vælge elevpladser inden for både Kontor, Handel, Detail og Event samt læse videre på de kortere videregående uddannelser.

EUX er nemlig en kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse.

For at blive kontoruddannet kræver det at du tager en EUX.

Du skal i første omgang tilmelde dig til EUD GF2 (20 uger) med studieretning Handel eller Detail. Når du har færdiggjort den, skal du tage EUX GF2 (15 uger) med Kontor som studieretning, efterfulgt af EUX Studieåret (1 år).

NB: Hvis du har mindst 3 af følgende fag på C niveau fra din HG kan du springe EUD GF2 forløbet over og tilmelde dig direkte til EUX GF2 (20 uger): Afsætning (tidligere Salg og Service), Erhvervsinformatik, Virksomhedsøkonomi (tidligere Erhvervsøkonomi), Dansk, Engelsk, Matematik, Organisation eller Samfundsfag).

Når du er færdig med EUX Studieåret har du mulighed for at vælge elevpladser inden for både Kontor, Handel, Detail og Event samt læse videre på de kortere videregående uddannelser.

EUX er nemlig en kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse.

Hvis du har en international studentereksamen (IB) fra Danmark, skal du tilmelde dig til EUS (5 uger) og vælge Kontor som studieretning. EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Hvis du har en international studentereksamen (IB) fra udlandet og har bestået Dansk A eller Dansk studieprøven, skal du tilmelde dig til EUS (5 uger) og vælge Kontor som studieretning. EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.

Hvis du har en international studentereksamen (IB) fra udlandet og ikke bestået Dansk A eller Dansk studieprøven skal du kontakte vores studievejleder.

For at blive kontoruddannet kræver det at du tager en EUX.

Hvis du har en udenlandsk eksamen som du har fået vurderet af uddannelses- og forskningsministeriet på ikke-gymnasialt niveau og du har bestået Dansk og Matematik på min. 9. klasse niveau skal du i første omgang tilmelde dig til EUD GF2 (20 uger) med studieretning Handel eller Detail. Når du har færdiggjort den, skal du tage EUX GF2 (15 uger) med Kontor som studieretning, efterfulgt af EUX Studieåret (1 år).

Når du er færdig med EUX Studieåret har du mulighed for at vælge elevpladser inden for både Kontor, Handel, Detail og Event samt læse videre på de kortere videregående uddannelser. EUX er nemlig en kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse.

Hvis du har en udenlandsk eksamen som du har fået vurderet af uddannelses- og forskningsministeriet på gymnasialt niveau eller højere og du bestået Dansk A eller Dansk studieprøven samt Matematik på min. 9. klasse niveau, skal du tilmelde dig til EUS (5 uger) og vælge Kontor som studieretning.

Hvis du har en udenlandsk eksamen som du har fået vurderet af uddannelses- og forskningsministeriet på gymnasialt niveau eller højere og du ikke bestået Dansk A eller Dansk studieprøven samt Matematik på min. 9. klasse niveau, skal du kontakte vores studievejleder.

Hvis du har et vidnesbyrd fra en Rudolf Steiner skole på Steiner-hf (12 års skolegang), skal du tilmelde dig til EUS (5 uger) og vælge Kontor som studieretning. EUS er nemlig et specielt afkortet grundforløb, som er lavet til elever der i forvejen har en gymnasial uddannelse.