EUX Business online GF2 20 uger – Erhvervsuddannelse

EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig gymnasial eksamen. Hvis du gerne vil have en erhvervsuddannelse i en virksomhed og samtidig muligheden for at læse videre på en videregående uddannelse, er EUX noget for dig. Med en EUX kan du nemlig enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår, som personer med gymnasial eksamen.

EUX er opbygget med to grundforløb plus et studieår (EUX del 1) plus et hovedforløb (EUX del 2). Efter EUX del 1 kan du vælge, om du vil søge en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Handel eller Detail (afhængig af din studieretning), eller om du vil søge optagelse på en erhvervsakademi* eller en professionsbacheloruddannelse**.

Dine muligheder med EUX:

 • Du kan “stå af” efter EUX del 1 og søge om optagelse på en erhvervsakademi- eller en professionsbacheloruddannnelse.

 • Du kan “stå af” efter EUX del 1 og gennem et supplerende overbygningsforløb opnå generel studiekompetence, så du kan søge optagelse på alle videregående uddannelser.

 • Du kan tage hele EUX forløbet samlet (EUX del 1 og EUX del 2). Hvis du gør det, får du både en erhvervsuddannelse samt en gymnasial uddannelse. Du kan nu vælge, om du vil have et job i den branche du har taget erhvervsuddannelsen, eller om du vil læse videre på en videregående uddannelse.

Med en EUX får du altså to uddannelser i én, hvis du fuldfører hele forløbet. Både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse.

Husk, at du i alle tilfælde skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

* En Erhvervsakademiuddannelse er f.eks. Markedsføringsøkonom, Serviceøkonom, Handelsøkonom, Administrationsøkonom, Logistikøkonom, Finansøkonom, Multimediedesigner mv.
** En professionsbacheloruddannelse er f.eks. Eksport og teknologi, Leisure Management, Value Chain Management, Økonomi og Informationsteknologi, Finans mv.
** En universitetsuddannelse er f.eks. Erhvervsøkonomi HA, Erhvervssprog og International Virksomhedskommunikation, Kommunikation, Jura, Statskundskab mv.

Kontakt vores studievejleder for mere information om EUX og muligheder for videregående uddannelse.

  Adgangskrav til EUX GF2 Business Online

Til EUX Business GF2 Online er der følgende adgangskrav:

 • Du skal enten have afsluttet og bestået EUX Business GF1 (grundforløb 1), eller du skal have afslutte folkeskolen og bestået dansk og matematik på mindst 9. klasse niveau for mere end 6 måneder siden.

 • Herudover skal du have bestået Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C.

 • Du skal være erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.

Umiddelbart efter din tilmelding, vil du bliver kontaktet af vores studievejleder herom.

  Økonomi under uddannelsen

EUX Business online GF2 20 ugers forløbet er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk.

  Valg af studieretning på EUX GF2

I forbindelse med din tilmelding til uddannelsen, skal du vælge studieretning. Du skal altså tage stilling til, i hvilken branche du gerne vil være elev. Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, administration og lettere økonomiopgaver, skal du vælge Kontor som studieretning.

Her får du en grundlæggende viden om de forskellige opgaver på et kontor. Du kommer til at stifte bekendtskab med virksomhedens interne og eksterne kommunikation, bogføring, databehandling og brug af IT i hverdagen.

Stort set alle virksomheder har administrative opgaver som løses på et kontor. Når du vælger Kontor som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for Kontor på dit hovedforløb: Administration, Offentlig administration, Økonomi, Revision, Spedition og Receptionist.

Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning. Med studieretning Handel kommer du til arbejde på virksomhedens kontor, og beskæftige dig med virksomhedens handel med andre virksomheder. Det kan både være inden for salg, indkøb, produktion, logistik eller markedsføring.

Under uddannelsen vil du stifte bekendtskab med handel mellem virksomheder. Både det rent praktiske inden for salg og indkøb, men også hele lovgivningsområdet. Det er nemlig nogle helt andre regler og love, som gøre sig gældende når virksomheder handler med hinanden, i forhold til når en virksomhed handler med en privat forbruger.

Når du vælger Handel som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for Handel på dit hovedforløb: Handelsassistent (salg), Indkøbsassistent og Logistikassistent.

Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning.

Detailbranchen er en spændende branche med mange udfordringer og ikke mindst muligheder. Branchen er i høj grad styret af udviklingen af kundernes efterspørgsel (behov, trends, vaner mv.). Men også den teknologiske udvikling har sat sit præg på branchen, specielt i forhold til e-handel.

På uddannelsen vil du stifte bekendtskab med salgspsykologi, målgruppevalg, markedsføring, e-handel, budgetlægning og ikke mindst butiksindretning.

Når du vælger Detail som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for Detail på dit hovedforløb: Salgsassistent, Dekoratør, Blomsterdekoratør. Uddannelsen kan også være et godt springbræt til dig der gerne vil være selvstændig.

Hvis du har spørgsmål til valg af studieretning, er du velkommen til at kontakte os på 71 99 10 12.

  Fag på EUX Business online GF2

På EUX Business online GF2 20 uger forløbet har du følgende fag:

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsinformatik C
 • Organisation C
 • Matematik C
 • Uddannelsesspecifikt fag

Det uddannelsesspecifikke fag – også kaldet studieretningsfaget, er enten Kontor, Handel eller Detail, alt afhængig af hvilken studieretning du har valgt i forbindelse med din tilmelding til forløbet.

Forløbet afsluttes med to eksaminer: En grundfagseksamen i ét af de 5 grundfag (Afsætning, Virksomhedsøkonomi, Erhvervsinformatik, Organisation, Matematik) samt en grundforløbsprøve, som begge skal bestås.

  Sådan foregår EUX GF2 Business online forløbet

EUX Business online GF2 (Grundforløb 2) indledes med en individuel samtale med din kontaktlærer i løbet af den første undervisningsuge. Her vil du kunne få svar på alle tænkelige spørgsmål du måtte have om uddannelsen og brugen af dit online klasselokale. Det er også ved den individuelle samtale du kan få afklaret eventuelle personlige forhold som kan have indflydelse på dit forløb.

Efter samtalen er du ikke i tvivl om, hvad du skal læse, hvilke opgaver du skal løse, hvor du finder undervisningsmaterialerne eller hvor du kan hente råd og vejledning i løbet af uddannelsen.

På alle vores onlineuddannelser anvender vi udelukkende online undervisningsmaterialer, i form af onlinebøger og undervisningsvideoer. I løbet af uddannelsen vil du skulle fremlægge et antal opgaver online for din underviser. Du skal på intet tidspunkt møde ind på skolen i løbet af uddannelsen – alt er online. Forløbet afsluttes med onlineeksamen, hvor du skal til eksamen i et af de fem grundfag samt dit studieretningsfag.

EUX Business online GF2 er et fuldtidsstudie og du skal påregne at bruge 37 timer om ugen på uddannelsen. Hvordan du planlægger timerne er helt op til dig. Når du er onlinestuderende på EUC Nordvestsjælland | online står vores onlineundervisere til rådighed stort set hele tiden – også om aftenen og i weekenden. Det betyder, at uanset om du vælger at studere om dagen, om aftenen eller i weekenden, både har adgang til alt undervisningsmateriale via dit online klasselokale, men også adgang til en onlineunderviser, som kan hjælpe og vejlede dig, når du har behov for det.

  Videre på EUX Studieåret online

Efter EUX Business online GF2 modtager du et grundforløbsbevis, som du skal bruge når du søger ind på det 1-årige studiekompetencegivende forløb – også kaldet studieåret. Du skal være faglig stærk for at gennemføre studieåret, da forløbet afslutter gymnasiale fag på både A og B niveau.

Efter studieåret kan du både søge en elevplads i en virksomhed og tage et supplerende opkvalificeringsforløb for derefter at søge ind på en videregående uddannelse.

Der er optag på det 1-årige EUX studieforløb Online 2 gange om året – i januar og i august.

  Videre på hovedforløbet

Efter EUX studieåret modtager du et EUX bevis (Bevis for generel studiekompetence i merkantilt EUX-forløb), som du skal bruge når du søger en elevplads i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Når du er onlineelev på EUC Nordvestsjælland vil du modtage undervisning i jobsøgning.

Vi vil gerne klæde dig godt og grundigt på, så du kan komme i gang med at søge elevplads så hurtigt som muligt, hvis det er det du ønsker.

  Vi stiller krav til studieaktivitet på EUX Business GF2 online

På EUX Business Gf2 forløbet er der både læsning, opgaver og online fremlæggelser. En forudsætning for at gå på vores EUX Business GF2 online uddannelse er, at du er studieaktiv – det vil sige, at du læser alt det der skal læses, løser alle opgaver inden for de fastsatte tidsfrister samt deltager aktivt i onlinefremlæggelserne og eksamen.

Det er endvidere en betingelse at du er studieaktiv, hvis du modtager SU.

  Tilmelding til EUX GF2 Business som fjernundervisning

Vi starter nye EUX Business GF2 online hold op hver mandag hele året. Du tilmelder dig til EUX Business online GF2 her:

Vejledning for unge under 25 år

Louise Thomsen
Ungevejleder

 • 71 99 10 12 | 1

 • lrct@eucnvs.dk

Vejledning for voksne over 25 år

Jeanett Jørgensen
Voksenvejleder

 • 71 99 10 12 | 2

 • jeaj@eucnvs.dk

SU-vejledning

 • 72 29 02 55

 • online@eucnvs.dk

 • Man-Tors 8-15 | Fre 8-14

Fleksibelt fjernundervisning

Onlineuddannelse er for dig, der ikke har tid, lyst eller mulighed for, at deltage i undervisning på traditionel vis, hvor du skal møde ind på skolen hver dag fra 8-16

 • Ingen transport til og fra skole

 • Undervisning når det passer dig

 • Lav opgaver når børnene sover

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Adgang til undervisning 24/7 365

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online