EUD Business online GF2 20 uger – Erhvervsuddannelse

Hvis du har afsluttet EUD Business GF1 (Grundforløb 1) eller du har afsluttet folkeskolen og bestået dansk og matematik, for mere end 12 måneder siden og gerne vil have en elevplads i en virksomhed inden for Handel eller Detail, skal du have gennemført Grundforløb 2 på EUD Business, som er et forløb på 20 uger.

  Bliv klar til en elevplads på kun 20 uger med EUD Business online GF2

EUD Business online GF2 20 uger er et online grundforløb for dig, der har bestået grundforløb 1 eller afsluttet folkeskolen for mere end 12 måneder siden. Onlineforløbet er på kun 20 uger, og gør dig klar til en elevplads inden for Handel eller Detail, afhængig af hvilken studieretningen du vælger i forbindelse med din tilmelding. Hvis du vil søge elevplads inden for kontor, skal du tage en EUX Business online GF2.

Efter endt grundforløb 2 på de 20 uger, kan du begynde som elev i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Hvis du ikke selv har haft held med, at finde en elevplads, har du mulighed for at færdiggøre dit hovedforløb i skolepraktik på et praktikcenter på en erhvervsskole i nærheden af din bopæl.

  Adgangskrav til EUD Business online GF2

Alle som har afsluttet og bestået EUD Business GF1 (grundforløb 1) eller afsluttet folkeskolen og bestået dansk og matematik på mindst 9. klasse niveau for mere end 6 måneder siden og erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse, kan søge om optagelse på uddannelsen som onlineforløb.

Hvis du ikke opfylder ovenstående, kan du alligevel blive optaget på uddannelsen, hvis du har fundet en læreplads og dermed har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.

Umiddelbart efter din tilmelding, vil du bliver kontaktet af vores studievejleder herom.

Har du ikke bestået dansk eller matematik i folkeskolen?

Hvis du ikke har bestået dansk eller matematik på min. 9. klasse niveau og gerne vil ind på EUD Business GF2 online, skal du til en optagelsesprøve. Du kan læse mere om optagelsesprøven og se hvornår vi næste gang afholder optagelsesprøver ved at klikke her.

Hvis du er under 18 år ved uddannelsens start

Hvis du er under 18 år på starttidspunktet, skal du kontakte skolens studievejleder for at høre nærmere om dine muligheder.

  Økonomi under uddannelsen

EUD Business online GF2 20 ugers forløbet er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk. Hvis du allerede er startet på din elevplads, får din arbejdsgiver refusion (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) for perioden du er i uddannelse.

  Valg af studieretning på EUD GF2

I forbindelse med din tilmelding til uddannelsen, skal du vælge studieretning. Du skal altså tage stilling til, i hvilken branche du gerne vil være elev. Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning. Med studieretning Handel kommer du til arbejde på virksomhedens kontor, og beskæftige dig med virksomhedens handel med andre virksomheder. Det kan både være inden for salg, indkøb, produktion, logistik eller markedsføring.

Under uddannelsen vil du stifte bekendskab med handel mellem virksomheder. Både det rent praktiske inden for salg og indkøb, men også hele lovgivningsområdet. Det er nemlig nogle helt andre regler og love, som gøre sig gældende når virksomheder handler med hinanden, i forhold til når en virksomhed handler med en privat forbruger.

Når du vælger handel som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for handel på dit hovedforløb: Handelsassistent (salg), Indkøbsassistent og Logistikassistent.

Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning.

Detailbranchen er en spændende branche med mange udfordringer og ikke mindst muligheder. Branchen er i høj grad styret af udviklingen af kundernes efterspørgsel (behov, trends, vaner mv.). Men også den teknologiske udvikling har sat sit præg på branchen, specielt i forhold til e-handel.

På uddannelsen vil du stifte bekendskab med salgspsykologi, målgruppevalg, markedsføring, e-handel, budgetlægning og ikke mindst butiksindretning.

Når du vælger detail som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for detail på dit hovedforløb: Salgsassistent, Dekoratør, Blomsterdekoratør. Uddannelsen kan også være et godt springbræt til dig der gerne vil være selvstændig.

Hvis du har spørgsmål til valg af studieretning, er du velkommen til at kontakte os på 71 99 10 12.

  Fag på EUD Business online GF2

På EUD Business online GF2 20 uger forløbet har du følgende fag:

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsinformatik C
 • Engelsk C
 • Dansk C
 • Uddannelsesspecifikt fag

Det uddannelsesspecifikke fag – også kaldet studieretningsfaget, er enten Handel eller Detail, alt afhængig af hvilken studieretning du har valgt i forbindelse med din tilmelding til forløbet.

Forløbet afsluttes med to eksaminer: En grundfagseksamen i ét af de 5 grundfag (Afsætning, Virksomhedsøkonomi, Erhvervsinformatik, Engelsk, Dansk) samt en grundforløbsprøve, som begge skal bestås.

  Sådan foregår EUD business online forløbet

EUD Business online GF2 (Grundforløb 2) indledes med et fælles online informationsmøde, hvor vi gennemgår dit online klasselokale samt samt hvordan forløbet kommer til at foregå.

Efter informationsmødet er du ikke i tvivl om, hvad du skal læse, hvilke opgaver du skal løse, hvor du finder undervisningsmaterialerne eller hvor du kan hente råd og vejledning i løbet af uddannelsen.

I løbet af den første uge vil din kontaktlærer indkalde dig til en individuel studiesamtale. Her vil du kunne få svar på alle tænkelige spørgsmål du måtte have om uddannelsen og brugen af dit online klasselokale. Det er også ved den individuelle samtale du kan få afklaret eventuelle personlige forhold som kan have indflydelse på dit forløb.

På alle vores onlineuddannelser anvender vi udelukkende online undervisningsmaterialer, i form af onlinebøger og undervisningsvideoer. I løbet af uddannelsen vil du skulle fremlægge et antal opgaver online for din underviser. Du skal på intet tidspunkt møde ind på skolen i løbet af uddannelsen – alt er online. Forløbet afsluttes med onlineeksamen hvor du skal til eksamen i et af de fem grundfag samt dit studieretningsfag.

Når du er onlinestuderende på EUC Nordvestsjælland står vores onlineundervisere til rådighed stort set hele tiden – også om aftenen og i weekenden. Det betyder, at uanset om du vælger at studere om dagen, om aftenen eller i weekenden, både har adgang til alt undervisningsmateriale via dit online klasselokale, men også adgang til en onlineunderviser, som kan hjælpe og vejlede dig, når du har behov for det.

  Job ved siden af studiet

EUD Business GF2 Online er en fuldtidsuddannelse, hvilket vil sige 37 timer om ugen. Men der kan være stor forskel på hvor lang tid vores elever bruge om ugen. Det afhænger blandt andet af den enkelte elevs ambitionsniveau, forudsætninger og fagligt niveau.

Vi har elever på uddannelsen som har lavet en god studieplan, som også giver mulighed for at have et deltidsarbejde ved siden af. Du kan helt selv planlægge hvornår du vil læse og lave opgaver. Du skal blot følge den ugentlige forløbsplan, hvor der er afleveringsopgaver som skal afleveres senest søndag i hver uge. Men hvornår på ugen du laver dem, bestemmer du selv.

I den første uge skal du til en online studiesamtale med din kontaktlærer og i den sidste uge skal du til 2 mundtlige eksaminer plus en eksamensdag om mandagen hvor du skal lave en eksamensopgave. Herudover vil der være et antal online fremlæggelser i løbet af uddannelsen.

  Videre på hovedforløbet (elev i en virksomhed) efter EUD GF2

Efter EUD Business online GF2 modtager du et grundforløbsbevis, som du skal bruge når du søger en elevplads i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Når du er onlineelev på EUC Nordvestsjælland vil du modtage undervisning i jobsøgning ligesom vi har en lærepladskonsulent hvis fornemmeste opgave er at hjælpe dig med at finde en elevplads.

Vi vil gerne klæde dig godt og grundigt på, så du kan komme i gang med at søge elevplads så hurtigt som muligt.

  Vi stiller krav til studieaktivitet på EUD Business GF2 online

På EUD Business GF2 online forløbet er der både læsning, opgaver og online fremlæggelser. En forudsætning for at gå på vores EUD Business GF2 online uddannelse er, at du er studieaktiv – det vil sige, at du læser alt det der skal læses, løser alle opgaver inden for de fastsatte tidsfrister samt deltager aktivt i onlinefremlæggelserne og eksamen.

Det er endvidere en betingelse at du er studieaktiv, hvis du modtager SU.

  Tilmelding til EUD Business online GF2

Vi starter nye EUD Business GF2 hold op hver mandag hele året. Du tilmelder dig til EUD Business online GF2 her:

Vejledning for unge under 25 år

Louise Thomsen
Ungevejleder

 • 71 99 10 12 | 1

 • lrct@eucnvs.dk

Vejledning for voksne over 25 år

Jeanett Jørgensen
Voksenvejleder

 • 71 99 10 12 | 2

 • jeaj@eucnvs.dk

SU-vejledning

 • 72 29 02 55

 • online@eucnvs.dk

 • Man-Tors 8-15 | Fre 8-14

Fleksibelt fjernundervisning

Onlineuddannelse er for dig, der ikke har tid, lyst eller mulighed for, at deltage i undervisning på traditionel vis, hvor du skal møde ind på skolen hver dag fra 8-16

 • Ingen transport til og fra skole

 • Undervisning når det passer dig

 • Lav opgaver når børnene sover

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Adgang til undervisning 24/7 365

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online