RKV i forbindelse med erhvervsuddannelsen

Hvis du er fyldt 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en såkaldt realkompetencevurdering, en RKV. Idéen med en realkompetencevurdering er, at du ikke skal lære det samme to gange.

En RKV er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.

  Sådan foregår en RKV

Så snart du har tilmeldt dig en erhvervsuddannelse, går vi i gang med din RKV. Det kræver blot at du opretter en ansøgning på optagelse.dk og fremsender følgende dokumentation om din tidligere uddannelser og erhvervserfaring til os:

 • Et fyldigt CV (med jobbeskrivelse)
  • Lav en årstals-oversigt over hvad du har taget af uddannelser og hvilke jobs du har haft. Beskriv kort hvilke funktioner du har udført i dine jobs.
 • Eksamensbeviser fra samtlige tidligere uddannelsesforløb herunder enkeltfag
  • Frem send en tydelig kopi af dine originale eksamensbeviser. Det er vigtigt at dit navn og CPR nummer samt skolenavn fremgår af eksamensbeviset. Det er altså ikke nok med et skærmprint fra f.eks. ludus, lectio eller elevplan.
 • De sidste 5 års indbetalinger til ATP (findes på borger.dk)
  • Klik her for at gå til oversigt over atp indbetalinger (klik på se din pensionsoversigt)
  • Log ind med dit NemID
  • Klik på den grønne knap “Videre”
  • Tag nu et skærmprint af de seneste 5 års indbetalinger og gem dem på din computer

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af din RKV er du velkommen til at kontakte vores voksenvejleder.

  Sådan sender du dokumentation til os på optagelse.dk

Det er nemt for dig at oprette en ansøgning og fremsende dine dokumenter til os på optagelse.dk.

Følg vejledningen for at oprette din ansøgning på optagelse.dk og samtidig sende dine relevante dokumenter til os:

På optagelse.dk kan du nemt oprette din ansøgning og uploade dine adgangsgivende dokumenter til os. Klik ind på www.optagelse.dk og klik på den grønne bjælke “Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse” for at komme i gang.

Klik på “Log på med MitID” under “Søg uddannelse” og log herefter på med MitID som du plejer.

Under “Vælg den uddannelse du vil søge” skal du vælge “Erhvervsuddannelse”.

Under “Vælg uddannelse” skal du søge efter din studieretning. Skriv din studieretning (Detail, Handel eller Kontor) i søgefeltet.

Detail

 • Er du EUD eller EUX elev skal du vælge “Detailhandelsuddannelsen med specialer”
 • Er du EUS elev skal du vælge “Detailuddannelse (for elever med stx, hf, htx, eux tekniske udd.)

Handel

 • Er du EUD eller EUX elev skal du vælge “Handelsuddannelse med specialer”
 • Er du EUS elev skal du vælge “Handelsuddannelse (for elever med stx, hf, htx, eux tekniske udd.)

Kontor (kun for EUX og EUS elever)

 • Er du EUX elev skal du vælge “Kontoruddannelsen med specialer”
 • Er du EUS elev skal du vælge “Kontoruddannelse (for elever med stx, hf, htx, eux tekniske udd.)

Under “Vælg uddannelsessted” skal du i søgefeltet skrive “EUC Online” og herefter klikke på “EUC Nordvestsjælland, EUC Online” som er vores skole.

Det er vigtigt at du vælger EUC Online som uddannelsessted, da vi ellers ikke vil modtage din tilmelding.

Nu skal du vælge det hold du ønsker at starte på. Vælg den ønskede startdato og klik på holdet.

Hvis du er EUD eller EUX elev skal du nu vælge om du ønsker uddannelsen som EUD eller EUX.

Hvis du er EUS elev springes dette trin automatisk over.

Nu skal du uploade din adgangsgivende eksamensbeviser. Klik på “Vælg fil” og find filerne på din computer for at uploade dem. Når du har valgt alle filerne skal du klikke på “Næste”.

 • For elever på EUD gælder at vi skal bruge en kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen samt bevis på samtlige andre uddannelser du har afsluttet.
 • For elever på EUX gælder at vi skal bruge en kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen, bevis på mindst 3 afsluttede merkantile fag på C niveau samt bevis på samtlige andre uddannelser du har afsluttet.
 • For elever på EUS gælder at vi skal bruge en kopi af dit afgangsbevis fra stx, hf eller htx.

Du har nu mulighed for at uploade flere bilag til os hvis du er over 25 år. Hvis du er under 25 år og derfor ikke skal uploade flere bilag skal du blot klikke på “Næste”

Hvis du er over 25 år

Hvis du er over 25 år på tidspunktet for din uddannelsesstart, skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) og på baggrund af denne laver vi din uddannelsesplan.

Vi beder dig derfor venligst uploade følgende bilag til os

 • Eksamensbeviser fra samtlige tidligere uddannelser du har taget inkl. folkeskolen og enkeltfag
 • De sidste 5 års indbetalinger til ATP (finder du på borger.dk)
 • Et fyldigt CV (med jobbeskrivelse)

Bemærk venligst at hvis du allerede har fået foretaget en RKV/uddannelsesplan bedes du sende den til os. Vi vil i så fald ikke udarbejde en ny.

Her skal du angive om du har behov for særlige hjælpemidler (SPS). Når du har valgt “Nej” eller “Ja” skal du klikke på “Næste” for at gå videre.

Du er nu færdig med at udfylde din ansøgning til onlineuddannelsen – men din ansøgning er endnu ikke gennemført.

Klik på “Gennemfør mine ansøgninger” og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre og afslutte til ansøgning til uddannelsen.

Din ansøgning er først gennemført når du har gennemført din ansøgning med MitID og du kan se en kvitteringsbesked på din skærm

  Din uddannelsesplan

På baggrund af overstående indsendte dokumenter, laver vi en uddannelsesplan til dig, der beskriver hvad du skal igennem og hvor lang tid det vil tage. Man inddeler elever over 25 år i 3 kategorier:

EUV 1 – elever med mere end 2 års relevant erhvervserfaring / uddannelse

 • Det betyder at du skal direkte ind på hovedforløbet. Din erhvervserfaring gør, at du ikke skal i praktik, men kun skal tage fag på hovedforløbet for at få din uddannelse.

EUV 2 – elever med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring / uddannelse

 • Det betyder at du skal have hele eller dele af grundforløbet inden du kan komme ind på hovedforløbet. Vær opmærksom på, at du skal kunne bestå overgangskravene for at kunne komme ind på hovedforløbet. Overgangskravene varierer fra uddannelse til uddannelse.

EUV 3 – elever med ingen relevant erhvervserfaring eller uddannelse

 • Det betyder at du skal tage uddannelsen på samme vilkår og længde, som de elever der er under 25 år.

Så snart vi har modtaget din ansøgning via optagelse.dk samt dine adgangsgivende eksamensbeviser og ovenstående dokumenter, vil vi behandle din ansøgning til uddannelsen.

Hvis du opfylder de formelle optagelseskrav til uddannelsen, vil du blive indkaldt til en telefonisk optagelsessamtale. Når samtalen er gennemført vil vi træffe afgørelse om din optagelse.

Du vil umiddelbart herefter modtage din uddannelsesplan i e-boks samt en optagelsesmail med praktiske informationer om uddannelsen og SU. I din uddannelsesplan vil det fremgår om du hører til EUV 1, EUV 2 eller EUV 3.

Hvis du ikke opfylder de formelle optagelseskrav til uddannelsen, vil du blive kontaktet af vores studievejleder med vejledning om dine uddannelsesmuligheder.

Vejledning for unge under 25 år

Louise Thomsen
Ungevejleder

 • 71 99 10 12 | 1

 • lrct@eucnvs.dk

Vejledning for voksne over 25 år

Jeanett Jørgensen
Voksenvejleder

 • 71 99 10 12 | 2

 • jeaj@eucnvs.dk

SU-vejledning

 • 72 29 02 55

 • online@eucnvs.dk

 • Man-Tors 8-15 | Fre 8-14

Fleksibelt fjernundervisning

Onlineuddannelse er for dig, der ikke har tid, lyst eller mulighed for, at deltage i undervisning på traditionel vis, hvor du skal møde ind på skolen hver dag fra 8-16

 • Ingen transport til og fra skole

 • Undervisning når det passer dig

 • Lav opgaver når børnene sover

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Adgang til undervisning 24/7 365

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online