Tilmelding til erhvervsuddannelsens grundforløb

Det er nemt og enkelt at tilmelde sig til erhvervsuddannelsens grundforløb som fjernundervisning på EUS, EUD og EUX inden for Kontor, Handel og Detail.

  Ansøgningsprocessen
 • 1

  Opret en reservation på euconline.dk
  Her reserverer du en plads på det ønskede onlinehold og giver os oplysninger om blandt andet status på din aktuelle lærepladssøgning

 • 2

  Opret en ansøgning på optagelse.dk
  Her laver du en formel ansøgning til uddannelsen, hvor du samtidig uploader dine adgangsgivende eksamensbeviser

 • 3

  Indkaldelse til telefonisk optagelsessamtale
  Når vi har modtaget din ansøgning vil du blive kontaktet af vores vejleder som vil afholder en optagelsessamtale med dig

 • 4

  Vurdering af din ansøgning
  Du vil umiddelbart efter optagelsessamtalen modtage skolens afgørelse om din optagelse på uddannelsen

Så snart du har oprettet en ansøgning på optagelse.dk og vi derigennem har modtaget dine adgangsgivende beviser, vil vi behandle din ansøgning til uddannelsen.

Hvis du opfylder de formelle optagelseskrav til uddannelsen, vil du blive indkaldt til en telefonisk optagelsessamtale, hvor vi blandt andet vil spørge ind til dit formål med at tage uddannelsen og din aktuelle status på din lærepladssøgning.

Du vil umiddelbart herefter modtage skolens afgørelse om din optagelse. Herefter modtager du et optagelsesbrev fra os på mail, med praktiske informationer om uddannelsen og SU.

Hvis du ikke opfylder de formelle optagelseskrav til uddannelsen, vil du blive kontaktet af vores studievejleder med vejledning om dine uddannelsesmuligheder.

Spørgsmål til din tilmelding

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding eller til hvordan du opretter en ansøgning på optagelse.dk skal du ikke tøve med at kontakte vores optagelseskontor.

Spørgsmål til din tilmelding

Optagelseskontoret

Tlf.: +45 71 99 10 12
Mail: online-optagelse@eucnvs.dk

Man- tors 08.00 – 15.00
Fredag     08.00 – 14.00

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online