Læs Erhvervsuddannelsen inden for Kontor, Handel

og Butik som fjernundervisning på EUC Online

Læs Erhvervsuddannelsen online

EUC Online er et online erhvervsuddannelsescenter, hvor elever fra hele landet kan læse erhvervsuddannelsens grundforløb EUD, EUX, EUS samt GF+ som fjernundervisning inden for Kontor, Handel og Detail (Butik). Holdstart hver uge året rundt.

Er du klar til en Erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv f.eks. inden for Kontor & Administration, Logistik og Indkøb eller Salg og Kundeservice. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og læreplads i en virksomhed inden for din valgte studieretning, hvor du færdiggøre din uddannelse.

Hvilken Erhvervsuddannelse kunne du tænke dig?

En erhvervsuddannelse rummer et utal af spændende jobmuligheder. Klik på en studieretning og se alle de mange forskelige jobtyper du kan vælge mellem.

Kontakt os
– vi vil så gerne hjælpe

Louise Ravn Cikotas Thomsen
Karrierevejleder

“Ring til mig hvis du ønsker vejledning i forhold til dine uddannelses- muligheder på vores online erhvervsuddannelser EUX, EUD og EUS eller du har spørgsmål i forbindelse dit karrierevalg.”

+45 71 99 10 12 | Tast 1

lrct@eucnvs.dk

Pia Holst Hansen
Karrierevejleder

“Ring til mig hvis du ønsker vejledning i forhold til dine uddannelses- muligheder på vores online erhvervsuddannelser EUX, EUD og EUS eller du har spørgsmål til din realkompetencevurdering (RKV)”

+45 71 99 10 12 | Tast 2

phh@eucnvs.dk

Anne Kaltoft
Optagelseskontoret

“Ring til mig hvis du har spørgsmål i forhold til optagelse på en af vores onlineuddannelser inden for Kontor, Handel og Butik eller du har spørgsmål eller ændringer til din egen tilmelding til onlineuddannelsen”

+45 71 99 10 12 | Tast 5

online-optagelse@eucnvs.dk

Bruno Sørensen
Lærepladsvejleder

“Kontakt mig hvis du har spørgsmål i forbindelse med din praktikpladssøgning. F.eks. spørgsmål om praktikmuligheder, skolepraktik eller hjælp og vejledning til din jobansøgning, CV eller jobsamtale”

+45 71 99 10 12 | Tast 3

brus@eucnvs.dk

Susanne Christensen
SPS konsulent

“Kontakt mig hvis du har spørgsmål i forbindelse med Special Pædagogisk Støtte (SPS). Det kan være spørgsmål om støttemuligheder, krav til dokumentation eller noget helt andet.”

+45 71 99 04 38

susc@eucnvs.dk

SU vejledning

“Kontakt vores SU team hvis du har generelle spørgsmål til SU på en af vores onlineuddannelser, eller hvis du har spørgsmål til din egen SU ansøgning.”

+45 72 29 02 55

online@eucnvs.dk

Mandag-torsdag 08.00-15.00 | Fredag 08.00-14.00

EUS 5 uger online

For dig med STX eller HF, der gerne vil have elevplads inden for Kontor, Handel eller Butik

 • Næste holdstart: 9. oktober 2023

 • Tilmeldingsfrist: 4. oktober kl. 12.00

 • Sted: Fjernundervisning

 • Varighed: 5 uger

 • SU-berigtiget: Ja

 • Adgangskrav: STX, HTX eller HF

 • Giver adgang til: Elevplads

For dig der har en gymnasial uddannelse (STX, HTX eller HF) og gerne vil have en erhvervsuddannelse. EUS forløbet gør dig klar til en elevplads inden for Kontor, Handel eller Butik på kun 5 uger. Vi starter nye EUS online hold hver mandag året rundt.

EUD GF2 Handel og Detail

EUD GF2 online

For dig der gerne vil have en elevplads inden for Handel eller Butik og kun har 9./10. kl.

 • Næste holdstart: 9. oktober 2023

 • Tilmeldingsfrist: 4. oktober kl. 12.00

 • Sted: Fjernundervisning

 • Varighed: 20 uger

 • SU-berigtiget: Ja

 • Adgangskrav: Dansk og Matematik i 9. kl.

 • Giver adgang til: Elevplads og EUX GF2

For dig der har Grundforløb 1 eller bestået Dansk og Matematik på mindst 9. klasse niveau for mere end 12 måneder siden. Forløbet er på 20 uger og gør dig klar til en elevplads inden for Detail eller Handel eller til at læse videre på EUX GF2.

EUX Business GF2

EUX GF2 online

For dig der gerne vil have en elevplads inden for Kontor, Handel eller Butik

 • Næste holdstart: 9. oktober 2023

 • Tilmeldingsfrist: 4. oktober kl. 12.00

 • Sted: Fjernundervisning

 • Varighed: 20 uger

 • SU-berigtiget: Ja

 • Adgangskrav: EUD GF2 eller 3 C-fag

 • Giver adgang til: EUX Studieåret

For dig der har EUX GF1, EUD GF2 eller 3 merkantile fag på mindst C niveau. Forløbet er på 20 uger og gør dig klar til EUX Studieåret, hvor du efter 1 år kan søge elevplads inden for både Kontor, Handel og Butik eller læse videre på f.eks. akademiuddannelsen.

EUX Business Studieåret

EUX Studieåret online

For dig der gerne vil have en elevplads inden for Kontor og mulighed for at læse videre

 • Næste holdstart: 15. januar 2024

 • Tilmeldingsfrist: 11. januar kl. 12.00

 • Sted: Fjernundervisning

 • Varighed: 1 år

 • SU-berigtiget: Ja

 • Adgangskrav: EUX GF2

 • Giver adgang til: Elevplads og læse videre

For dig der har EUX GF2. Forløbet er på 1 år og giver dig gymnasial studiekompetence samt gør dig klar til en elevplads inden for Kontor, Handel eller Detail og mulighed for at læse videre på en akademiuddannelse eller anden kortere videregående uddannelse.

GF+ Business

GF+ online

For dig der endnu ikke er afklaret eller ikke føler dig helt klar til en erhvervsuddannelse

 • Næste holdstart: 9. oktober 2023

 • Tilmeldingsfrist: 4. oktober kl. 12.00

 • Sted: Fjernundervisning

 • Varighed: 10 uger

 • SU-berigtiget: Ja

 • Adgangskrav: Læs mere

 • Giver adgang til: EUD GF2

For dig der overvejer en erhvervsuddannelse inden for Kontor, Handel eller Butik, men endnu ikke er afklaret eller for dig der ikke føler dig 100% klar fordi du måske har været væk for uddannelsessystemet i en periode eller tidligere har haft faglige udfordringer.

Optagelsesprøv til EUD Business GF2

Optagelsesprøve

For dig der vil læse EUD GF2 men ikke har bestået Dansk eller Matematik i folkeskolen

 • Næste prøve: 6. oktober 2023

 • Tilmeldingsfrist: 2. oktober kl. 12.00

 • Sted: Holbæk

 • Varighed: 2 timer

 • SU-berigtiget: Nej

 • Adgangskrav: Afsluttet 9./10. klasse

 • Giver adgang til: EUD GF2 og GF+

For dig der ikke har bestået Dansk eller Matematik på 9. klasse niveau eller tilsvarende (f.eks. FVU trin 4 og 2) og gerne vil have en læreplads inden for Kontor, Handel eller Butik og derfor skal vil læse GF+, EUD GF2 eller EUX GF2 som fjernundervisning på EUC online.

Hvad siger vores elever om os ?

“Online studie giver mig mulighed for at omskole mig, på trods af at jeg har et barn og en familie, som skal hænge sammen. Lærerne er tilgængelige, fleksible og kompetente. Jeg kan planlægge min studiedag, som passer bedst til mig (dag og aften).”

Sara Sørensen, EUX Business Online

“Den måde jeg kan skabe en struktur i min egen hverdag på, sideløbende med mit fuldtidsjob, gør at jeg bedre kan fordybe mig i fagene. Jeg føler, at de ting jeg lærer sidder mere fast og det har skabt en motivation for at læse videre, med denne undervisningsmetode.”

Mina P. Nielsen, EUD Business Online
”Jeg har valgt at studerer på EUC online, fordi jeg godt kan lide at arbejde selvstændigt. Da jeg var yngre, fandt jeg ud af at sidde i et klasseværelse var alt for forstyrrende for mig. På EUC online er det vigtigt at kunne strukturere sin hverdag og huske at spørge sine faglærer om hjælp samt følge med i studiecafeerne. Jeg har siden folkeskolen ikke fået gode karakterer, men så startede jeg på EUC online. Jeg har lært så meget om mig selv og har nu fundet min rette hylde, og så er jeg endt med at gå fra karakteren 02 til 12.

Det er ikke karakteren det kommer an på. For mig er det stoltheden over, hvor langt jeg har rykket mig fra dengang og så til nu, både fagligt og personligt.”

Nadia Nymark, EUX Business Online

Seneste nyt om erhvervsuddannelserne og lærepladssituationen

Her kan du læse relevante nyheder fra blandt andre EUC Online, Børne- og Undervisningsministeriet, Danske Erhvervsskoler og Danmarks læringsportal om erhvervsuddannelsen inden for Kontor, Handel og Butik.

Sidste chance for tilmelding til EUX studieåret med opstart til august 2023

Tilmelding til EUX Studieåret som fjernundervisning på EUC online med opstart medio august lukker 10. august. Du kan stadig nå at tilmelde dig på følgende link: https://www.euconline.dk/tilmelding-til-online-uddannelse/tilmelding-til-eux-business-studieaaret/

Detail og Kontor topper virksomhedernes tilfredshedsundersøgelse

Detailhandelsuddannelsen og kontoruddannelsen topper i den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse, hvor virksomhederne bliver bedt om at vurdere eleverne. Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort den årlige opgørelse af virksomhedernes oplevelse af eleverne, og det står rigtig fint...

Skoler og kursister er positive for flere digitale undervisningsformer

Foreløbige resultater fra en survey bestilt af HAKL viser, at både undervisere, kursister og uddannelsessteder generelt er positivt indstillet for at øge mængden af digitale undervisningsformer. Men undersøgelsen peger også på konkrete udfordringer på området. Den foreløbige konklusion er klar: Digi...

Antallet af indgåede aftaler ligger fortsat højere i 2022

Sommeren er ovre og elever og virksomheder er igen i gang med at indgå uddannelsesaftaler. Siden seneste opgørelse fra Sekretariatet som omfattede perioden januar til maj er der indgået mere end 2.000 uddannelsesaftaler fordelt på de merkantile uddannelser samt fitnessuddannelsen og tandklinikassist...

Antal indgåede uddannelsesaftaler i 2021 endte højere end året før

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2021 på det merkantile område overgik det samlede antal for 2020 med 3%. Stigningen i antallet af indgåede aftaler er primært sket på handelsuddannelsen og kontoruddannelsen, der er steget med hhv. 28% og 6% sammenlignet med sidste år. [caption id="attachmen...

Højeste antal lærepladser i 10 år

I perioden juli 2020 til juni 2021 er der indgået over 50.000 lærepladsaftaler mellem erhvervsuddannelseselever og virksomheder. Det er en stigning på over 20 procent og det højeste antal i 10 år. Der blev indgået 51.476 lærepladsaftaler fra juli 2020 til juni 2021. Det er en stigning på 20 procent...

Modtag fjernundervisning når det passer dig

På EUC Nordvestsjælland | online har vi skræddersyet vores onlineuddannelser, så du kan få privatliv, arbejdsliv og uddannelse til at gå op. Du bestemmer selv om du vil læse og lave opgaver om dagen, om aftenen, i hverdagene eller i weekenden. Vores onlineundervisere står til rådighed når du har brug for dem – og du har adgang til alt undervisningsmateriale online døgnet rundt.

LÆS OM AFTENEN

Har du børn eller skal passe et arbejde ved siden af, kan du sagtens læse og lave opgaver om aftenen

LÆS PÅ JOBBET

Er du startet på din elevplads, kan du sagtens deltage i onlinemøder mens du er på arbejde

LÆS PÅ CAFÉEN

Du har adgang til alle undervisningsmaterialer, uanset hvor du befinder dig, hvis du er på nettet

LÆS SAMMEN

Er I to eller flere der kender hinanden, kan I tage uddannelsen sammen og hjælpe hinanden

Onlineuddannelse på EUC Online

Nordvestsjællands Erhvervs og Gymnasieuddannelser er et stort og ambitiøst erhvervsuddannelsescenter. På vores afdelinger placeret i Holbæk og Kalundborg tilbyder vi et hav af erhvervsuddannelser inden for HHX, HTX, EUD, EUX, AMU og GSK. På vores onlineafdeling, som hedder EUC Online, tilbyder vi merkantile erhvervsuddannelser (Kontor, Handel, Detail og Event) inden for EUS, EUD GF2, EUX GF2 og EUX Studieåret. Med næsten 3.000 årselever på skolen påtager vi os et stort ansvar for mange unge mennesker, som er på vej til en karriere i erhvervslivet.

Vores målsætning er helt klar: Vi skal tilbyde onlineuddannelser og onlinekurser af høj kvalitet på alle vores uddannelsesområder. Kvaliteten, og herunder den pædagogiske kvalitet, i alle vores onlineuddannelser, skal være et væsentligt argument når du vælger EUC Online som uddannelsessted til fjernundervisning inden for Kontor, Handel og Butik på EUD og EUX.

0

Antal årselever på Nordvestsjællands Erhvervs og Gymnasieuddannelser