Onlineuddannelse

Der kan være rigtig mange gode grunde til at du ikke har mulighed, tid eller lyst til at møde ind på skolen hver dag. Måske er du allerede startet på din elevplads, har et fuldtids- eller deltidsjob du skal passe, familie og børn at tage hensyn til – eller måske har du bare svært ved at sidde ned og koncentrere dig en hel skoledag.

  Onlineuddannelse – tag uddannelsen hjemmefra

På EUC Online har du mulighed for at tage en række merkantile grundforløb på erhvervsuddannelsen hjemmefra. Du er altså ikke bundet af, at skulle møde et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Alt onlineundervisning foregår i et virtuelt klasselokale, som du har adgang til hjemmefra via din computer.

Alle vores online EUS, EUD og EUX forløb er fuldtidsuddannelse (37 timer). I gennemsnit skal du regne med at bruge præcis samme tid om ugen, som hvis du gik på uddannelsen på en skole med fremmøde. Forskellen er blot at du selv har mulighed for, at planlæge hvornår du vil læse og lave opgaver når du tager uddannelsen som en onlineuddannelse.

I løbet af onlineuddannelsen står et team af onlineundervisere klar til at hjælpe dig, når du har brug for det.

 Krav til dine IT færdigheder når du læser på en onlineuddannelse

Vi stiller ingen særlige krav til dine IT kundskaber. Vores onlineuddannelser er tilrettelagt så alle kan følge med. Du skal blot have internetadgang og kunne betjene din computer.

 Krav til IT udstyr på vores onlineuddannelser

Det er vigtigt, at du har internetadgang under hele onlineuddannelsen, så du hver dag kan få adgang til dine online undervisningsmaterialer og modtage beskeder fra dine onlineundervisere.

Det betyder ikke noget om du arbejder på en computer eller en tablet, om det er Mac eller Windows, stationær eller bærbar – så længe du har adgang til internettet og kan koble dig på dit virtuelle klasselokale, kan du følge med i onlineundervisningen.

Bemærk dog at du i enkelte fag skal anvende en computer – det gælder f.eks. i fagende Informatik og Erhvervsinformatik hvor du skal arbejde med databaseprogrammer.

Du skal dog være opmærksom på, at du i løbet af onlineuddannelsen skal bruge Word, Excel og PowerPoint fra Microsoft Office. Dels vil du bliver undervist i Officepakken og dels skal disse programmer anvendes ved aflevering og onlinefremlæggelse af opgaver.

Både dit virtuelle klasselokale og iBøgerne tilpasser sig til din enhed og skærmstørrelse, hvilket sikrer en optimal brugeroplevelse uanset om du anvender en computer, tablet eller smartphone.

Du skal have webcam og headset med mikrofon tilsluttet når du deltager i onlinemøder, onlinefremlæggelser og eksamen, så vi kan se og høre hinanden. Hvis din computer har en indgang til et såkaldt mini jack stik, kan du sagtens benytte dit headset fra din smartphone.

 Selve onlineundervisningen

EUC Online har udviklet et enkelt og overskueligt virtuelt klasselokale, hvor du døgnet rundt har adgang til alle undervisningsmaterialer, herunder onlinebøger, undervisningsvideoer, opgaver, hjælpe til praktikpladssøgning og meget mere.

I løbet af onlineuddannelsen vil dine onlineundervisere afholder onlinemøder hver eneste uge, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og få gennemgået de opgaver du skal aflevere.

Vores team af onlineundervisere og vejledere står klar til at hjælpe dig, når du har brug for det, enten via mail, sms, telefon, onlinemøde eller et spørgeforum i det virtuelle klasselokale.

I løbet af uddannelsen skal du aflevere opgaver, som skal fremlægges online for din kontaktlærer. Ved fremlæggelsen vil du få brugbar feedback, som du kan bruge til de efterfølgende opgaver og til onlineeksamen.

Forløbet indledes med en individuel opstartssamtale med din kontaktlærer. Samtalen foregår online hjemmefra via din computer og har til formål, at du møder din onlineunderviser og I sammen kan lægge en plan for din uddannelse. Samtidig har du mulighed for, at få svar på alle tænkelige spørgsmål du måtte have til forløbet og brugen af dit online klasselokale. Det er også til denne samtale, du skal gøre din underviser opmærksom på forhold, som kan have indflydelse på din uddannelse og som vi skal tage hensyn til.

På alle vores onlineuddannelser anvender vi udelukkende online undervisningsmaterialer, i form af onlinebøger og undervisningsvideoer. I løbet af uddannelsen vil du skulle fremlægge et antal opgaver online for din underviser. Du skal på intet tidspunkt møde ind på skolen i løbet af uddannelsen – alt er online. EUS, EUD GF2 og EUX GF2 afsluttes med mundtlig eksamen som foregår online. På EUX Studieåret er der også et antal skriftlige eksaminer som afholdes fysisk rundt om i landet.

Alle grundforløb er et fuldtidsstudie. Når du er onlinestuderende på EUC Online står vores onlineundervisere til rådighed hele dagen. Det betyder, at uanset om du vælger at studere om formiddagen, midt på dagen eller om eftermiddagen, både har adgang til alt undervisningsmateriale via dit online klasselokale, men også adgang til en onlineunderviser, som kan hjælpe og vejlede dig, når du har behov for det.

 Krav til studieaktivitet

Når du er onlinestuderende på EUC Online, stiller vi krav til din studieaktivitet. At være studieaktiv betyder, at du skal være aktiv deltagende i onlinemøder, aktiv i dit online klasselokale, følge forløbsplanen herunder læse alt det i onlinebøgerne du bliver bedt om, samt aflevere alle opgaver i løbet af uddannelsen.

At være onlinestuderende stiller krav til din selvdisciplin, idet du helt selv bestemmer, hvornår du vil læse og laver opgaver – du skal blot overholde de angivet afleveringsfrister der er i forløbsplanen.

Husk også at du skal være studieaktiv for at kunne modtage SU.

 Eksamen på en onlineuddannelse

Alle mundtlige eksaminer på EUS, EUD GF2 og EUX GF2 afholdes online i den sidste uge af forløbet. Du kobler dig blot på et onlinemøde sammen med din eksaminator og en censor – og så foregår eksamen på præcis samme måde som de onlinefremlæggelser du har haft i løbet af onlineuddannelsen.

Ved alle mundtlige eksaminer, som afholdes online (ved hjælp af webcam), skal der være et ekstern tilsyn til stede ved eksamen.

Du skal selv finde et tilsyn, som kan være til stede i samme lokale som dig, under hele din eksamen. Det kan f.eks. være en ven/veninde eller en nabo. Tilsynet skal være myndig (over 18 år) og tale og forstå dansk, og det må ikke et nærtstående familiemedlem eller en person som går på skolen.

Det er blandt andet tilsynets opgave at bekræfte din identitet overfor eksaminator og censor, at holde øje med at du ikke kommunikerer utilsigtet under eksamen samt se til at eksamen foregår korrekt efter skolens eksamensreglement. Både du og dit tilsyn vil få meget mere information om afholdelse af onlineeksaminer når du starter på forløbet.

Skriftlige eksaminer på EUX studieåret afholdes rundt omkring i Danmark.
Relaterede emner om onlineuddannelse


Vejledning for unge under 25 år

Louise Thomsen
Ungevejleder

 • 71 99 10 12 | 1

 • lrct@eucnvs.dk

Vejledning for voksne over 25 år

Jeanett Jørgensen
Voksenvejleder

 • 71 99 10 12 | 2

 • jeaj@eucnvs.dk

SU-vejledning

 • 72 29 02 55

 • online@eucnvs.dk

 • Man-Tors 8-15 | Fre 8-14

Fleksibelt fjernundervisning

Onlineuddannelse er for dig, der ikke har tid, lyst eller mulighed for, at deltage i undervisning på traditionel vis, hvor du skal møde ind på skolen hver dag fra 8-16

 • Ingen transport til og fra skole

 • Undervisning når det passer dig

 • Lav opgaver når børnene sover

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Adgang til undervisning 24/7 365

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online