Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er en af landets største erhvervsskoler med mere end 5.000 elever fordelt på mere end 30 forskellige erhvervsuddannelser og kursustilbud. Skolen har eksisteret i over 100 år og er spredt over flere forskellige adresser i Holbæk og Kalundborg. Vi har 2 store handelsgymnasier, 10. klasse, over 30 forskellige erhvervsuddannelser og en onlineafdeling.

Vores onlineafdeling tilbyder fjernundervisning inden for EUS, EUD og EUX. Når du går på en af vores onlineuddannelser, tager du uddannelsen hjemmefra via din computer. Uddannelserne inden for EUS, EUD og EUX grundforløb er 100% online og du skal på intet tidspunkt møde fysisk frem på skolen. Elever på EUX Studieåret skal dog møde frem til de skriftlige eksaminer som afholdes flere forskellige steder i landet.

Mission

  • Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er et godt sted at lære sammen
  • Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser sikrer at ungdomsuddannelser og efteruddannelser udvikles i høj kvalitet og indhold, så det modsvarer erhvervslivets og elevernes behov ved at være et regionalt og landsdækkende kompetenceudviklingscenter for erhvervsrettede kurser og uddannelser
  • Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er en aktiv samarbejdspartner for virksomheder, den offentlige sektor samt enkeltpersoner

Vision

Vi sætter eleverne i centrum for uddannelse tæt på erhvervslivet. Det er Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers ambition at blive et førende og udviklingsorienteret uddannelsescenter – der sætter høj kvalitet og brugerne i centrum og er kendt for kompetente og kvalificerede medarbejdere, sit høje faglige niveau, pædagogisk udvikling og et dynamisk undervisningsmiljø.

Vi styrker elevernes udvikling af fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og deres almene dannelse i en læringsproces, hvor blikket er rettet mod elevernes fremtid og mulige karrierevalg. Vi har fokus på, hvordan sammenspillet mellem de faglige og sociale læringsfællesskaber er med til at skabe lyst til læring.

Fornyelse

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser skal løbende udvikle sig i forhold til omverdenens muligheder og krav. Vi ved der hele tiden er forventninger til at vi fornyer vores ydelser, vores arbejdsmetoder og ikke mindst os selv som medarbejdere. Fornyelse skabes kun ved, at alle udfordres og udfordrer, og at alle tror på at forandring og fornyelse kan bringe endnu mere arbejdsglæde.

På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser betyder fornyelse, at vi er åbne overfor nye idéer. Vi tror på at fornyelse skaber tryghed, for hvis vi ikke løbende fornyer og udvikler vores arbejdsplads og os selv, mister arbejdspladsen og vi vores værdi. For medarbejderne ligger trygheden derfor i livslang udvikling – ikke i livslang ansættelse. Vi kan bedst lide medarbejdere, som er initiativrige, men vi ved også at ikke alle initiativer nødvendigvis bliver store succeser.

Åbenhed

Medarbejdere på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er alle en del af helheden hvor alle gør en forskel. Åbenhed i dialog, information og beslutninger giver alle en bedre forståelse for hvad der foregår. Åbenhed danner grobund for tillid og respekt, og det gavner ethvert samarbejde.

På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser betyder åbenhed, at vi deler ud af det vi har, at vi deler vores viden og ressourcer for bedre at kunne udføre vores arbejde. Men åbenhed handler også om os selv, at vi tør sige vores mening, indrømme når vi er usikre eller tager fejl og at vi respekterer hinandens forskelligheder.

Ansvarlighed

På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har vi tillid til at andre kan, vil og tør tage et ansvar. Vi ved at ansvarlighed er nødvendig for at vores skole kan fungere, alle funktioner og opgaver hænger sammen og er afhængige af hinanden. Vi ved, at vi ikke blot skal udvise ansvarlighed i forhold til den enkelte opgave og de nærmeste kolleger, men udvise ansvarlighed for hele vores skole. Enhver skal føle, at vi på vores skole har en oprigtig interesse i og vilje til at yde vores bedste.

På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser betyder ansvarlighed at vi er troværdige, indfrier forventninger og overholder aftaler. Vi uddelegerer ansvar og opgaver, sammen med kompetence og en høj grad af metodefrihed. Ansvarlighed er også at vi træffer de nødvendige beslutninger og arbejder loyalt i forhold til beslutningerne, så vi hver især påtager os et ansvar for at målene nås.

Arbejdsglæde

På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser tager vi arbejdsglæde meget alvorligt. Vi ved at arbejdsglæde er den grundlæggende forudsætning for at vi trives med vores arbejdsplads og dermed at vores arbejdsplads trives. At skabe betingelser for arbejdsglæde er en fælles projekt, men et individuelt ansvar. Som arbejdsplads har vi selvfølgelig et stort ansvar for at skabe arbejdsforhold, som betyder at arbejdsglæde er tilstede, men den enkelte medarbejder har også selv ansvar for at skabe egne betingelser for arbejdsglæde.

På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser betyder arbejdsglæde at alle medarbejdere får lov til at gøre en forskel, det vil sige at vi tilbyder jobs, der er spændende, udviklende og varierende. Arbejdsglæde betyder også, at vi alle har et ansvar for at skabe et godt socialt miljø, og at vi aktivt tager hånd om hinanden. Arbejdsglæde betyder at vi har tillid til hinanden og behandler hinanden som vi gerne selv vil behandles.

Høj kvalitet i uddannelsen

Onlineuddannelse er for dig, der ikke har tid, lyst eller mulighed for, at deltage i undervisning på traditionel vis, hvor du skal møde ind på skolen hver dag fra 8-16

  • Ingen transport til og fra skole

  • Undervisning når det passer dig

  • Pas et job ved siden af

  • Lav opgaver når børnene sover

  • Arbejd i dit eget tempo

  • Adgang til undervisning 24/7 365

  • Læs mens du er i udlandet

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online