Sammen kan vi uddanne flere

  Hovedforløbet

En erhvervsuddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet hedder enten EUD, EUX eller EUS og foregår på en erhvervsskole som f.eks. EUC Online.

Hovedforløbet er typisk på 2 år og veksler mellem oplæringsperioder i den virksomhed eleven har fået læreplads og skoleophold på en erhvervsskole.

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb (Kontor, Handel, Detail eller Event) og et hovedforløb (læreplads i en virksomhed). Grundforløbet er teoretisk undervisning som foregår på en erhvervsskole som f.eks. EUC Online. Hovedforløbet, som typisk er på 2 år, veksler mellem oplæringsperioder i en virksomhed og teoretisk undervisning på en erhvervsskole som f.eks. EUC Online. Oplæringsdelen udgør størstedelen af hovedforløbet, idet den teoretiske undervisning kun er på 6-10 uger i løbet af de 2 år.

Skoleperioderne kan indeholde både obligatoriske grundfag og valgfag. I oplæringsperioden i virksomheden oplæres du i de oplæringsmål, som er fastsat for uddannelsen.

Hovedforløbet afsluttes med en prøve. Prøven afholdes i sidste skoleperiode i hovedforløbet og danner grundlag for, om de krav der er fastsat som slutmål for den pågældende uddannelse opfyldes. Prøven omfatter en praktisk og/eller en teoretisk del. Opgaven stilles af hovedforløbsskolen.

EUC Online udbyder hovedforløbet på Kontor inden for Administration som Flex-forløb, der henvender sig til virksomheder og lærlinge som ønsker større fleksibilitet i gennemførelse af skoleperioderne under læretiden.

Flexforløbet er en onlineversion af de skoleperioder eleven skal følge under læretiden inden for administration, hvor fleksibiliteten er stor og lærlingen og den lærepladsansvarlige i virksomheden i høj grad selv tilrettelægger skolearbejdet.

Ved Flexforløb er lærlingen kun på skole én dag om ugen, så virksomheden ikke skal undvære lærlingen i hele uger.

  Opret en uddannelsesaftale med din nye lærling

Når din virksomhed har fundet den lærling som I vil tilbyde en læreplads i hovedforløbet, skal I indgå en uddannelsesaftale. Den svarer i praksis til en ansættelseskontrakt.

Den digitale uddannelsesaftale findes på Lærepladsen.dk. Ved brug af digital uddannelsesaftale er det nemt at udfylde aftalen korrekt.

Når din virksomhed har fundet den lærling som I vil tilbyde en læreplads, skal I indgå en kontrakt om ansættelse. Det som vi kalder en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen svarer i praksis til en ansættelseskontrakt.

Kontakte gerne vores lærepladskonsulent hvis du har spørgsmål eller vil have hjælp til oprettelsen af uddannelsesaftale.

Indgå uddannelsesaftalen digitalt

På Lærepladsen.dk kan du ved at klikke her oprette digital uddannelsesaftale.

Derfor er det en god ide at bruge digitale uddannelsesaftaler:

 • Hurtigt og nemt samarbejde mellem skole og virksomhed.
 • Hurtig oprettelse af mange ens aftaler inden for det samme speciale.
 • Hurtig indhentning af underskrifter fra alle parter og mindre administration.
 • Sikker opbevaring af aftaler og sikker underskrift.
 • Sikker autentifikation med NemID.

Indgå uddannelsesaftalen via manuel blanket

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en oversigt over de blanketter du skal udfylde ved at klikke her.

  Tilmeld lærling til hovedforløb på Kontor Administration som Flex-forløb

EUC Online - Online erhvervsuddannelse

EUC Online udbyder hovedforløbet på Kontor inden for Administration som Flex-forløb, der henvender sig til virksomheder og elever som ønsker større fleksibilitet i gennemførelse af skoleperioderne under læretiden.

Flexforløbet er en onlineversion af de skoleperioder eleven skal følge under læretiden og eleven er kun på skole én dag om ugen.

Hvis du ønsker at tilmelde virksomhedens lærling til hovedforløb inden for Kontor Administration som Flex-forløb på EUC Online skal du blot udfylde nedenstående tilmeldingsblanket.

Bemærk at Flex-forløbet kun udbydes inden for Kontor Administration. Hvis din lærling skal tilmeldes hovedforløbet inden for Handel eller Detail eller en anden retning inden for Kontor end Administration, skal det ske direkte til den lokale erhvervsskole som udbyder hovedforløb inden for disse retninger.

OPLYSNINGER OM LÆRLINGEN

OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN

OPLYSNINGER OM HOVEDFORLØBET

Hvis du ikke allerede har valgt dine valgfag i forbindelse med din tilmelding til online hovedforløbet, kan det gøres ved at klikke her

  Godkendelse af virksomheden og rekruttering af en lærling

Vi hjælper gerne med at finde jeres næste lærling. EUC Online uddanner løbende elever inden for Kontor, Handel og Detail som er klar til at komme i lære i hovedforløbet i en virksomhed.

Hvis din virksomhed vil ansætte og uddanne lærlinge, skal den være godkendt som lærested. Det er heldigvis nemt og enkelt.

I samarbejde med virksomheder over hele landet uddanner EUC Online elever inden for Butik, Handel eller Kontor. Selve grundforløbet læses som onlineforløb hos EUC Online, og det efterfølgende hovedforløb foregår som elev / lærling i f.eks. din virksomhed.

En erhvervsuddannelse inden for Kontor, Handel eller Detail (Butik) er vores elevers vej til en aktiv og spændende karriere. Derfor står mange kompetente unge og voksne fra EUC Online på spring til at få en læreplads, så de kan færdiggøre deres uddannelse.

Hvis din virksomhed gerne vil ansætte en eller flere lærlinge inden for Kontor, Handel eller Detail (Butik), kan vores lærepladsvejleder hjælpe med vejledning og rådgivning både med ansættelse, men også med planlægning af elevens uddannelsesforløb i virksomheden. Vi kan blandt andet hjælpe med:

 • Ansættelse af lærling trin for trin
 • Godkendelse af virksomheden som uddannelsessted
 • Planlægning af uddannelsesforløb i virksomheden
 • Skoleophold og fagprøver under hovedforløbet
 • Søgning efter en EUC Online elev

Her på siden kan du læse mere om hvordan din virksomhed ansætter elever og hvordan du kan bruge EUC Online i processen.

Ansættelsesforløbet

Ansættelsesforløbet består af tre dele. Først skal virksomheden godkendes til at have lærling(e). Herefter indgår elev og virksomhed en kontrakt om ansættelse. Afslutningsvis skal uddannelsesforløbet planlægges når virksomheden og eleven har fundet hinanden.

Hvis din virksomhed vil ansætte og uddanne lærlinge, skal den være godkendt som lærested. Du kan læse meget mere om godkendelse af virksomhed som lærested nedenfor.

Når virksomheden er godkendt, kan du finde en lærling. Det kan du f.eks. gøre på Lærepladsen.dk, som er Undervisningsministeriets elektroniske mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

Online Mini-Jobsamtaler

På EUC Online afholder vi løbende Online Mini-Jobsamtaler, hvor virksomheder og elever fra EUC Online kan komme i kontakt med hinanden. Kontakt vores lærepladskonsulent for mere information om hvordan din virksomhed kan deltage i vores Online Mini-Jobsamtaler.

Søg efter en elev på EUC Online

På EUC Online har vi en intern online jobportal samt et online jobforum, hvor du har mulighed for at få virksomhedens jobopslag med. Du behøver blot at sende joboplaget til skolens lærepladskonsulent på mail. Dit jobopslag vil herefter blive eksponeret for alle elever på EUC Online inden for den relevante uddannelsesretning.

Uddannelsesaftale

Når din virksomhed har fundet den lærling som I vil tilbyde en læreplads, skal I indgå en kontrakt om ansættelse. Det som vi kalder en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen svarer i praksis til en ansættelseskontrakt. Ved brug af den digitale uddannelsesaftale er det nemt at udfylde uddannelsesaftalen korrekt og samarbejdet mellem skole, virksomhed og elev foregår hurtigt og problemfrit.

Kontakte gerne vores lærepladskonsulent hvis du har spørgsmål uddannelsesaftalen.

Uddannelsesforløbet

Når virksomheden og eleven har fundet hinanden, skal uddannelsesforløbet planlægges. Eleven skal under ansættelsen i virksomheden på skoleophold i et antal uge – typisk 6-10 uger. Disse skoleophold koordineres og indkaldes af hovedforløbsskolen. På Lærepladsen.dk kan du oprette digital uddannelsesaftale.

På uddannelsesnævntes hjemmeside kan du finde skabeloner til oplæringsplaner inden for de forskellige uddannelsesretninger ved at klikke her.

Hvis du har spørgsmål er er du velkommen til at kontakte vores lærepladskonsulent.

Hvis din virksomhed vil ansætte og uddanne lærlinge, skal den være godkendt som lærested. Har din virksomhed aldrig haft en læring før, og vil I gerne uddanne en eller flere lærlinge i jeres virksomhed, skal virksomheden først godkendes som lærested.

Uddannelsesansvarlig

I virksomheden skal I udpege en uddannelsesansvarlig, der har det overordnede formelle ansvar for lærlingens uddannelse. Dernæst skal I også udpege den eller de oplæringsansvarlige, der skal stå for elevens daglige oplæring og vejlede og støtte lærlingen gennem oplæringen. De oplæringsansvarlige skal enten selv være faglærte eller have relevant erhvervserfaring som beskrevet i godkendelsesskemaet for de enkelte uddannelser.

Som udgangspunkt skal en ansøgning behandles indenfor 2 uger, og virksomheden får skriftlig besked om godkendelsen.

På www.Lærepladsen.dk kan godkendte oplæringsvirksomheder herefter opslå ledige lærepladser og søge profiler frem på lærepladssøgende elever.

Hvad kræver det for at blive godkendt?

En virksomhed kan godkendes som lærested, hvis den kan oplære lærlingen i overensstemmelse med uddannelsens regler om oplæring og den kan sikre lærlingene tilfredsstillende oplæringsforhold.

Forskellige uddannelser/specialer har forskellige krav til at blive godkendt som lærested, og kravene til oplæring mv. fremgår af de faglige udvalgs godkendelses-/ansøgningsskemaer.

Afhængigt af oplæringsforholdene, kan en godkendelse have forskelligt omfang.

Gode oplæringsforhold kræver, at der både er tilstrækkelige arbejdsopgaver og oplæringsansvarlige tilstede i oplæringsvirksomheden og hver uddannelse har derfor nærmere regler for, hvor mange lærlinge virksomheden må have samtidigt. Det afhænger blandt andet af, hvor mange fastansatte medarbejdere, der opfylder kravene til at være oplæringsansvarlige.

Du kan hente godkendelsesblanketter på uddannelsesnævntes hjemmeside ved at klikke her.

Kilde: uddannelsesnaevnet.dk

Når virksomheden er godkendt, kan du finde en lærling. Det kan du f.eks. gøre på Lærepladsen.dk, som er Undervisningsministeriets elektroniske mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

Online Mini-Jobsamtaler

På EUC Online afholder vi løbende Online Mini-Jobsamtaler, hvor virksomheder og elever fra EUC Online kan komme i kontakt med hinanden. Kontakt vores lærepladskonsulent for mere information om hvordan din virksomhed kan deltage i vores Online Mini-Jobsamtaler.

Søg efter en elev på EUC Online

På EUC Online har vi en intern online jobportal samt et online jobforum, hvor du har mulighed for at få virksomhedens jobopslag med. Du behøver blot at sende joboplaget til skolens lærepladskonsulent på mail. Dit jobopslag vil herefter blive eksponeret for alle elever på EUC Online inden for den relevante uddannelsesretning.

Elevens løn og arbejdstid

Elevens arbejdstid og løn følger som minimum overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde. Virksomheden skal betale løn til sine elever i hele praktiktiden, også under skoleophold. Virksomheden kan dog modtage refusion fra AUB for disse perioder.

Enhver virksomhed skal i øvrigt overholde lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Virksomheden og eleven kan kontakte organisationerne i de overenskomstbærende parter for nærmere vejledning.

Ferie

Ferieloven gælder også for elever, dvs. elever har også ret til ferie.

En ny ferieordning trådte i kraft den 1. september 2020, hvor der indføres samtidighedsferie. Læs mere om den nye ferieordning på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Der er også i den nye ferieordning en særregel for elever med ret til betalt ferie i første og andet hele ferieafholdelsesperiode. Se nærmere § 42 i lov om ferie.

Sygdom og barsel

For lærlinge med en uddannelsesaftale, der samtidigt hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel, når de ikke strider mod erhvervsuddannelseslovens regler, og det samme gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel.

Lønrefusion og tilskud

Når lærlingen er under skoleophold kan virksomheden modtage lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Dette sker ved at virksomheden modtager et orienteringsbrev fra AUB, når AUB har modtaget indberetningen fra skolen om, at virksomhedens lærling har været i skole. Herefter bliver lønrefusionen og evt. befordring automatisk udbetalt efter 10 dage til virksomhedens NemKonto.

AUB yder endvidere tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgivere har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Skolen oplyser om tilskudsforholdene i det konkrete tilfælde.

Vejledning om uddannelsesaftaler, hovedforløb og lærepladssøgning

Vibeke Rasmussen
Lærepladskonsulent

 • 71 74 11 04

 • vir@eucnvs.dk

 • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om rekruttering og uddannelsesforløb eller vil høre mere om hvordan din virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en kommende lærling inden for Butik, Handel eller Kontor” 

Vejledning om fag på hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb

Jeanette Andersen
Hovedforløb

 • 71 74 91 12

 • jeaa@eucnvs.dk

 • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om hvordan hovedforløbet Kontor som Flex-forløb er opbygget og hvilke fag vi udbyder på Flex-forløbet eller vil høre mere om hvordan den uddannelsesansvarlige i virksomheden bakker op om lærlingens skoleophold” 

Tag Hovedforløbet inden for Kontor  Administration som Flex-forløb (fjernundervisning)

EUC Online udbyder hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb, der henvender sig til virksomheder og elever som ønsker større fleksibilitet i gennemførelse af skoleperioderne under læretiden.

Flexforløbet er en onlineversion af de skoleperioder eleven skal følge under læretiden og eleven er kun på skole én dag om ugen, så virksomheden ikke skal undvære eleven i hele uger.

 • Ingen transport til og fra skole

 • Kun på skole én dag om ugen

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Stor fleksibilitet

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online