EUS Online for STX / HTX / HF – Erhvervsuddannelse.

Hvis du har afsluttet din studentereksamen, HTX eller HF og gerne vil have en elevplads i en virksomhed inden for Kontor, Handel eller Detail, skal du have gennemført et EUS 5 ugers opkvalificeringsforløb.

  Bliv klar til en elevplads på kun 5 uger med et EUS Online forløb

EUS online er et online grundforløb for dig, der har en studentereksamen (STX), HTX, fuld HF eller tilsvarende. Onlineforløbet er på kun 5 uger, og gør dig klar til en elevplads inden for Kontor, Handel eller Detail, afhængig af hvilken studieretningen du vælger i forbindelse med din tilmelding.

Efter endt grundforløb på de 5 uger, kan du begynde som elev i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Hvis du ikke selv har haft held med, at finde en elevplads, har du mulighed for at færdiggøre dit hovedforløb i skolepraktik på et praktikcenter på en erhvervsskole i nærheden af din bopæl.

  Adgangskrav til EUS Online 5 uger

Alle som har afsluttet studentereksamen (STX), HTX eller en fuld HF og erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse, bliver optaget på uddannelsen, uanset alder.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.

Umiddelbart efter din tilmelding, vil du bliver kontaktet af vores studievejleder herom.

  Økonomi under uddannelsen

EUS Online forløbet er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk. Hvis du allerede er startet på din elevplads, får din arbejdsgiver refusion (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) for perioden du er i uddannelse.

  Valg af studieretning på EUS

I forbindelse med din tilmelding til uddannelsen, skal du vælge studieretning. Du skal altså tage stilling til, i hvilken branche du gerne vil være elev. Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, administration og lettere økonomiopgaver, skal du vælge Kontor som studieretning.

Her får du en grundlæggende viden om de forskellige opgaver på et kontor. Du kommer til at stifte bekendtskab med virksomhedens interne og eksterne kommunikation, bogføring, databehandling og brug af IT i hverdagen.

Stort set alle virksomheder har administrative opgaver som løses på et kontor. Når du vælger kontor som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for kontor på dit hovedforløb: Administration, Offentlig administration, Økonomi, Revision og Spedition.

Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning. Med studieretning Handel kommer du til arbejde på virksomhedens kontor, og beskæftige dig med virksomhedens handel med andre virksomheder. Det kan både være inden for salg, indkøb, produktion, logistik eller markedsføring.

Under uddannelsen vil du stifte bekendskab med handel mellem virksomheder. Både det rent praktiske inden for salg og indkøb, men også hele lovgivningsområdet. Det er nemlig nogle helt andre regler og love, som gøre sig gældende når virksomheder handler med hinanden, i forhold til når en virksomhed handler med en privat forbruger.

Når du vælger handel som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for handel på dit hovedforløb: Handelsassistent (salg), Indkøbsassistent og Logistikassistent.

Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning.

Detailbranchen er en spændende branche med mange udfordringer og ikke mindst muligheder. Branchen er i høj grad styret af udviklingen af kundernes efterspørgsel (behov, trends, vaner mv.). Men også den teknologiske udvikling har sat sit præg på branchen, specielt i forhold til e-handel.

På uddannelsen vil du stifte bekendskab med salgspsykologi, målgruppevalg, markedsføring, e-handel, budgetlægning og ikke mindst butiksindretning.

Når du vælger detail som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for detail på dit hovedforløb: Salgsassistent, Dekoratør, Blomsterdekoratør. Uddannelsen kan også være et godt springbræt til dig der gerne vil være selvstændig.

Hvis du har spørgsmål til valg af studieretning, er du velkommen til at kontakte os på 71 99 10 12.

  Fag på EUS online 5 uger

På EUS 5 ugers forløb har du i alt 3 fag:

Studieretning: Kontor

 • Erhvervsinformatik C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Uddannelsesspecifikt fag

Studieretning: Handel og Detail

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Uddannelsesspecifikt fag

Det uddannelsesspecifikke fag – også kaldet studieretningsfaget, er enten Kontor, Handel eller Detail, alt afhængig af hvilken studieretning du har valgt i forbindelse med din tilmelding til forløbet.

Forløbet afsluttes med to eksaminer: En grundfagseksamen i ét af de 3 grundfag (Afsætning, Virksomhedsøkonomi , Erhvervsinformatik) samt en grundforløbsprøve, som begge skal bestås.

  Sådan foregår EUS Online forløbet

EUS Online indledes med en individuel opstartssamtale med din kontaktlærer. Samtalen foregår online hjemmefra via din computer og har til formål, at du møder din onlineunderviser og I sammen kan lægge en plan for din uddannelse. Samtidig har du mulighed for, at få svar på alle tænkelige spørgsmål du måtte have til forløbet og brugen af dit online klasselokale. Det er også til denne samtale, du skal gøre din underviser opmærksom på forhold, som kan have indflydelse på din uddannelse og som vi skal tage hensyn til.

På alle vores onlineuddannelser anvender vi udelukkende online undervisningsmaterialer, i form af onlinebøger og undervisningsvideoer. I løbet af uddannelsen vil du skulle fremlægge et antal opgaver online for din underviser. Du skal på intet tidspunkt møde ind på skolen i løbet af uddannelsen – alt er online. Forløbet afsluttes med onlineeksamen hvor du skal til eksamen i et af de tre grundfag samt dit studieretningsfag.

EUS Online er et fuldtidsstudie. Når du er onlinestuderende på EUC Online står vores onlineundervisere til rådighed stort set hele tiden – også om aftenen og i weekenden. Det betyder, at uanset om du vælger at studere om dagen, om aftenen eller i weekenden, både har adgang til alt undervisningsmateriale via dit online klasselokale, men også adgang til en onlineunderviser, som kan hjælpe og vejlede dig, når du har behov for det.

  Videre på hovedforløbet

Efter EUS Online forløbet modtager du et grundforløbsbevis, som du skal bruge når du søger en elevplads i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Når du er onlineelev på EUC Online vil du modtage undervisning i jobsøgning.

Vi vil gerne klæde dig godt og grundigt på, så du kan komme i gang med at søge elevplads så hurtigt som muligt.

  Vi stiller krav til studieaktivitet på EUS Online

På EUS Online forløbet er der både læsning, opgaver og online fremlæggelser. En forudsætning for at gå på vores EUS Online uddannelse er, at du er studieaktiv – det vil sige, at du læser alt det der skal læses, løser alle opgaver inden for de fastsatte tidsfrister samt deltager aktivt i onlinefremlæggelserne og eksamen.

Det er endvidere en betingelse at du er studieaktiv, hvis du modtager SU.

  Tilmelding til EUS online 5 uger

Vi starter løbende nye hold op. Stort set hver uge starter et nyt EUS online hold, så du kan tilmelde dig præcis på det tidspunkt, som passer dig bedst. Du tilmelder dig til EUS Online for STX / HTX / HF her:

Vejledning for unge under 25 år

Louise Thomsen
Ungevejleder

 • 71 99 10 12 | 1

 • lrct@eucnvs.dk

Vejledning for voksne over 25 år

Jeanett Jørgensen
Voksenvejleder

 • 71 99 10 12 | 2

 • jeaj@eucnvs.dk

SU-vejledning

 • 72 29 02 55

 • online@eucnvs.dk

 • Man-Tors 8-15 | Fre 8-14

Fleksibelt fjernundervisning

Onlineuddannelse er for dig, der ikke har tid, lyst eller mulighed for, at deltage i undervisning på traditionel vis, hvor du skal møde ind på skolen hver dag fra 8-16

 • Ingen transport til og fra skole

 • Undervisning når det passer dig

 • Lav opgaver når børnene sover

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Adgang til undervisning 24/7 365

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online