Hvad er et Hovedforløb?

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb (kontor, handel, detail eller event) og et hovedforløb (læreplads i en virksomhed).

Grundforløbet er teoretisk undervisning som foregår på EUC Online. Hovedforløbet, som typisk er på 2 år, veksler mellem oplæringsperioder i en virksomhed og 7-9 ugers teoretisk undervisning på en erhvervsskole.

Hovedforløbet afsluttes med en fagprøve. Prøven afholdes i sidste skoleperiode i hovedforløbet og danner grundlag for den afsluttende bedømmelse af din erhvervsuddannelse.

  Læreplads og Skoleoplæring

Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb (EUD, EUX eller EUS) på EUC Online kan du optages på hovedforløbet (læreplads i en virksomhed). Hovedforløbet foregår i den virksomhed du har fået læreplads.

På hovedforløbet skal du på en række skoleophold i løbet af din oplæringsperiode, hvor du modtager teoretisk undervisning som bygger oven på det du har lært på grundforløbet – du veksler altså mellem at være i lære en virksomhed og være på skole.

Når du er ansat i en virksomhed som lærling, får du elevløn og du indgår i virksomhedens daglige arbejde.

Du har 2 muligheder for at afslutte din erhvervsuddannelse efter endt grundforløb:

 • du finder en virksomhed, der vil ansætte dig som lærling
 • du starter i skoleoplæring på en erhvervsskole (gælder kun inden for Kontor, Handel og Detail)

Hvis du er uheldig ikke at finde en læreplads i en virksomhed, kan du søge skoleoplæring og dermed tage dit hovedforløb på et lærested på en erhvervsskole. Der er dog en række kriterier du skal have opfyldt for at søge skoleoplæring, herunder at du skal kunne dokumentere at du er aktiv lærepladssøgende.

Som udgangspunkt er hovedforløbet på 2 år. Hvis du er 25 år eller ældre, skal du realkompetencevurderes af vores studievejleder. Det vil sige at vi ud fra din skolebaggrund og erhvervserfaring vurderer, om du evt. kan få afkortet dit hovedforløb.

Vejledning om uddannelsesaftaler, hovedforløb og lærepladssøgning

Lilian Vester
Lærepladskonsulent

 • 71 99 04 61

 • live@eucnvs.dk

 • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om rekruttering og uddannelsesforløb eller vil høre mere om hvordan din virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en kommende lærling inden for Butik, Handel eller Kontor” 

Vejledning om fag på hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb

Jeanette Andersen
Hovedforløb

 • 71 74 91 12

 • jeaa@eucnvs.dk

 • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om hvordan hovedforløbet Kontor som Flex-forløb er opbygget og hvilke fag vi udbyder på Flex-forløbet eller vil høre mere om hvordan den uddannelsesansvarlige i virksomheden bakker op om lærlingens skoleophold” 

Tag Hovedforløbet inden for Kontor  Administration som Flex-forløb (fjernundervisning)

EUC Online udbyder hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb, der henvender sig til virksomheder og elever som ønsker større fleksibilitet i gennemførelse af skoleperioderne under læretiden.

Flexforløbet er en onlineversion af de skoleperioder eleven skal følge under læretiden og eleven er kun på skole én dag om ugen, så virksomheden ikke skal undvære eleven i hele uger.

 • Ingen transport til og fra skole

 • Kun på skole én dag om ugen

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Stor fleksibilitet

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online