Sammen kan vi uddanne flere

  Elevens løn og arbejdstid

Elevens arbejdstid og løn følger som minimum overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde. Virksomheden skal betale løn til sine elever i hele praktiktiden, også under skoleophold. Virksomheden kan dog modtage refusion fra AUB for disse perioder.

Enhver virksomhed skal i øvrigt overholde lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Virksomheden og eleven kan kontakte organisationerne i de overenskomstbærende parter for nærmere vejledning.

  Ferie

Ferieloven gælder også for elever, dvs. elever har også ret til ferie.

En ny ferieordning trådte i kraft den 1. september 2020, hvor der indføres samtidighedsferie. Læs mere om den nye ferieordning på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Der er også i den nye ferieordning en særregel for elever med ret til betalt ferie i første og andet hele ferieafholdelsesperiode. Se nærmere § 42 i lov om ferie.

  Sygdom og barsel

For lærlinge med en uddannelsesaftale, der samtidigt hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel, når de ikke strider mod erhvervsuddannelseslovens regler, og det samme gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel.

  Lønrefusion og andet tilskud

Når lærlingen er under skoleophold kan virksomheden modtage lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Dette sker ved at virksomheden modtager et orienteringsbrev fra AUB, når AUB har modtaget indberetningen fra skolen om, at virksomhedens lærling har været i skole. Herefter bliver lønrefusionen og evt. befordring automatisk udbetalt efter 10 dage til virksomhedens NemKonto.

AUB yder endvidere tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgivere har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Skolen oplyser om tilskudsforholdene i det konkrete tilfælde.

  Blanketter og nyttige links

Vejledning om uddannelsesaftaler, hovedforløb og lærepladssøgning

Lilian Vester
Lærepladskonsulent

  • 71 99 04 61

  • live@eucnvs.dk

  • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om rekruttering og uddannelsesforløb eller vil høre mere om hvordan din virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en kommende lærling inden for Butik, Handel eller Kontor” 

Vejledning om fag på hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb

Jeanette Andersen
Hovedforløb

  • 71 74 91 12

  • jeaa@eucnvs.dk

  • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om hvordan hovedforløbet Kontor som Flex-forløb er opbygget og hvilke fag vi udbyder på Flex-forløbet eller vil høre mere om hvordan den uddannelsesansvarlige i virksomheden bakker op om lærlingens skoleophold” 

Tag Hovedforløbet inden for Kontor  Administration som Flex-forløb (fjernundervisning)

EUC Online udbyder hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb, der henvender sig til virksomheder og elever som ønsker større fleksibilitet i gennemførelse af skoleperioderne under læretiden.

Flexforløbet er en onlineversion af de skoleperioder eleven skal følge under læretiden og eleven er kun på skole én dag om ugen, så virksomheden ikke skal undvære eleven i hele uger.

  • Ingen transport til og fra skole

  • Kun på skole én dag om ugen

  • Arbejd i dit eget tempo

  • Stor fleksibilitet

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online