Sammen kan vi uddanne flere

  Erhvervsuddannelser

I samarbejde med de enkelte jobcentre uddanner erhvervsskolerne rundt om i Danmark borgere inden for Butik, Handel eller Kontor. Selve grundforløbet læses på den lokale erhvervsskole og det efterfølgende hovedforløb foregår som elev i en virksomhed.

Det kan dog være borgere som ikke umiddelbart kan placeres i et lokalt uddannelsestilbud. Det er typisk borgere med diagnoser i en eller anden form, som afholder dem fra deltagelse i det fysiske klasserum eller borgere der af f.eks. logistiske årsager ikke har mulighed for fremmødeundervisning på den lokale erhvervsskole.

Hvis en borger ikke kan gøre brug af et lokalt uddannelsestilbud fra kommunes normale samarbejde med den lokale erhvervsskole, kan EUC Online tilbyder erhvervsuddannelsens grundforløb inden for Detail, Handel og Kontor som fjernstudie på vores online uddannelsesplatform, hvor vi tilbyder grundforløb inden for EUD, EUS og EUX.

Uddannelsen på EUC Online sker i tæt kontakt mellem jobkonsulenten eller ungevejlederen og elevens kontaktlærer.

Du kan læse meget mere om vores uddannelsestilbud nedenfor.

  Kontakt vores uddannelseskonsulent
  • +45 71 99 05 01

  • jras@eucnvs.dk

  • Man – fre 08.00 – 16.00

“Ring til mig hvis du har spørgsmål til vores uddannelsestilbud eller vil høre mere om hvordan vi sammen med jobcenteret og ungevejledningen kan sammensætte et uddannelsesforløb inden for Butik, Handel eller Kontor” 

Jens Rasmussen    
Uddannelseskonsulent

  Hent datablad på vores uddannelsestilbud

Hent datablad på EUS Online

EUS er et afkortet 5 ugers forløb for elever med STX, HTX eller HF, som ønsker en elevplads inden for Kontor, Handel eller Butik.

Hent datablad på EUD Online

EUD er for elever som kun har folkeskolens 9. / 10. klasse, som ønsker en elevplads inden for Handel eller Butik – eller ønsker at læse videre på EUX.

Hent datablad på EUX Online

EUX er for elever med enten EUX GF1, EUD GF2 eller mindst 3 fag på C niveau, som vil læse videre på EUX Studieåret og have en elevplads inden for Kontor.

Hent datablad “Vejen til en erhvervsuddannelse”

Oversigt over uddannelsesforløbet frem mod en elevplads inden for Butik, Handel eller Kontor,

  Samarbejde med Jobcentret og Ungevejledning

Når I som jobcenter eller ungevejledning sender en borger i uddannelse på EUC Online, vil I have en tæt kontakt til den pågældende borgers kontaktlærer og evt. støttefunktioner på uddannelsen. I fællesskab skal vi sikre de bedst mulige forudsætninger for at borgeren gennemfører grundforløbet hos EUC Online og efterfølgende påbegynder hovedforløbet enten i en virksomhed eller i skolepraktik på en erhvervsskole.

  Fastholdelse af eleven under uddannelsen

Alle elever der starter på en af vores online erhvervsuddannelser (EUS, EUD eller EUX), får fra starten tilknyttet en kontaktlærer, hvis eneste opgave er at motivere og fastholde eleven i uddannelsen. Forløbet starter med en indledende studiesamtale som har til formål at eleven og kontaktlæren lægger en individuel plan for elevens uddannelsesforløb under hensyntagen til eventuelle forhold som kan have indflydelse på gennemførelse af uddannelsen.

Ydermere har elever med en dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse adgang til specialpædagogisk støtte gennem vores SPS-konsulent i samarbejde med kontaktlæreren. Det skal sikre at elever med f.eks. ordblindhed eller psykiske vanskeligheder som depression, angst, ADHD eller andet, kan komme gennem uddannelsen på lige vilkår som andre uden funktionsnedsættelse.

  Videre på hovedforløb eller skolepraktik

Alle elever på EUC Online trænes i jobsøgning gennem uddannelsen bl.a. gennem vores omfattende materiale om jobansøgning, CV og jobsamtalen. Via vores praktikkonsulent har alle vores onlineelever adgang til ugentlig online sparring med andre jobsøgende elever samt en ekspert i jobformidling, som blandt andet hjælper eleverne med at skrive ansøgninger og CV og forbereder eleverne til jobsamtalen.

Hvis det ikke lykkedes at få en elev i praktik i en virksomhed, sørger praktikkonsulenten for at eleven får mulighed for at tage hovedforløbet i skolepraktik på en erhvervsskole så tæt på eleven som muligt.

  Realkompetencevurdering af elever over 25 år

Elever som er over 25 år ved uddannelsens start, skal have foretaget en Realkompetencevurdering (RKV), som er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af uddannelsesforløbet.

Umiddelbart efter tilmeldingen, vil eleven bliver kontaktet af vores studievejleder herom.

  Hvis borgeren har opbrugt sine uddannelsesklip

Erhvervsuddannelsesklip

Elever som har været påbegyndt på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse 3 gange, kan ikke optages på uddannelsen på normale vilkår. Hvis eleven har opbrugt sine 3 uddannelsesklip, kan eleven dog alligevel optages såfremt eleven har en underskrevet uddannelsesaftale (aftale om start på elevplads).

SU-klip

Elever som har modtaget SU til 5 ungdomsuddannelser, kan få dispensation for de 5 SU klip, hvis et jobcenter har udstedt et uddannelsespålæg til eleven. Uddannelsespålægget sendes til skolen på online@eucnvs.dk i forbindelse med elevens tilmelding til uddannelsen.

  Kontakt vores uddannelseskonsulent

Vi kommer gerne ud til jer og præsentere de uddannelser og muligheder vi kan tilbyde på EUC Online. Ydermere tilbyder vi informationskurser for jobcentrets ansatte, så alle ledere og ansatte med borgerkontakt opnår viden om de forskellige muligheder for at tage en erhvervsuddannelse inden for Butik, Handel og Kontor.