Sammen kan vi uddanne flere

  Godkendelse som oplæringsvirksomhed

Hvis din virksomhed vil ansætte og uddanne lærlinge, skal den være godkendt som lærested. Har din virksomhed aldrig haft en læring før, og vil I gerne uddanne en eller flere lærlinge i jeres virksomhed, skal virksomheden først godkendes som lærested.

I virksomheden skal I udpege en uddannelsesansvarlig, der har det overordnede formelle ansvar for lærlingens uddannelse. Dernæst skal I også udpege den eller de oplæringsansvarlige, der skal stå for elevens daglige oplæring og vejlede og støtte lærlingen gennem oplæringen. De oplæringsansvarlige skal enten selv være faglærte eller have relevant erhvervserfaring som beskrevet i godkendelsesskemaet for de enkelte uddannelser.

Som udgangspunkt skal en ansøgning behandles indenfor 2 uger, og virksomheden får skriftlig besked om godkendelsen.

På www.Lærepladsen.dk kan godkendte oplæringsvirksomheder herefter opslå ledige lærepladser og søge profiler frem på lærepladssøgende elever.

  Hvad kræver det for at blive godkendt?

En virksomhed kan godkendes som lærested, hvis den kan oplære lærlingen i overensstemmelse med uddannelsens regler om oplæring og den kan sikre lærlingene tilfredsstillende oplæringsforhold.

Forskellige uddannelser/specialer har forskellige krav til at blive godkendt som lærested, og kravene til oplæring mv. fremgår af de faglige udvalgs godkendelses-/ansøgningsskemaer.

Afhængigt af oplæringsforholdene, kan en godkendelse have forskelligt omfang.

Gode oplæringsforhold kræver, at der både er tilstrækkelige arbejdsopgaver og oplæringsansvarlige tilstede i oplæringsvirksomheden og hver uddannelse har derfor nærmere regler for, hvor mange lærlinge virksomheden må have samtidigt. Det afhænger blandt andet af, hvor mange fastansatte medarbejdere, der opfylder kravene til at være oplæringsansvarlige.

Du kan hente godkendelsesblanketter på uddannelsesnævntes hjemmeside ved at klikke her.

Kilde: uddannelsesnaevnet.dk

  Rekruttering af en lærling

Når virksomheden er godkendt, kan du finde en lærling. Det kan du f.eks. gøre på Lærepladsen.dk, som er Undervisningsministeriets elektroniske mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

Online Mini-Jobsamtaler

På EUC Online afholder vi løbende Online Mini-Jobsamtaler, hvor virksomheder og elever fra EUC Online kan komme i kontakt med hinanden. Kontakt vores lærepladskonsulent for mere information om hvordan din virksomhed kan deltage i vores Online Mini-Jobsamtaler.

Søg efter en elev på EUC Online

På EUC Online har vi en intern online jobportal samt et online jobforum, hvor du har mulighed for at få virksomhedens jobopslag med. Du behøver blot at sende joboplaget til skolens lærepladskonsulent på mail. Dit jobopslag vil herefter blive eksponeret for alle elever på EUC Online inden for den relevante uddannelsesretning.

  Blanketter og nyttige links

Her finder du mere information samt links til de blanketter som du skal bruge, både hvis din virksomhed skal godkendes som lærested samt selve uddannelsesaftalen.

Kontakt gerne vores lærepladskonsulent hvis du har spørgsmål eller vil have hjælp og vejledning til udfyldelse af blanketterne.

Vejledning om uddannelsesaftaler, hovedforløb og lærepladssøgning

Lilian Vester
Lærepladskonsulent

  • 71 99 04 61

  • live@eucnvs.dk

  • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om rekruttering og uddannelsesforløb eller vil høre mere om hvordan din virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en kommende lærling inden for Butik, Handel eller Kontor” 

Vejledning om fag på hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb

Jeanette Andersen
Hovedforløb

  • 71 74 91 12

  • jeaa@eucnvs.dk

  • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om hvordan hovedforløbet Kontor som Flex-forløb er opbygget og hvilke fag vi udbyder på Flex-forløbet eller vil høre mere om hvordan den uddannelsesansvarlige i virksomheden bakker op om lærlingens skoleophold” 

Tag Hovedforløbet inden for Kontor  Administration som Flex-forløb (fjernundervisning)

EUC Online udbyder hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb, der henvender sig til virksomheder og elever som ønsker større fleksibilitet i gennemførelse af skoleperioderne under læretiden.

Flexforløbet er en onlineversion af de skoleperioder eleven skal følge under læretiden og eleven er kun på skole én dag om ugen, så virksomheden ikke skal undvære eleven i hele uger.

  • Ingen transport til og fra skole

  • Kun på skole én dag om ugen

  • Arbejd i dit eget tempo

  • Stor fleksibilitet

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online