Foreløbige resultater fra en survey bestilt af HAKL viser, at både undervisere, kursister og uddannelsessteder generelt er positivt indstillet for at øge mængden af digitale undervisningsformer. Men undersøgelsen peger også på konkrete udfordringer på området.

Den foreløbige konklusion er klar: Digitale undervisningsformer er kommet for at blive og vil få en endnu større plads i fremtiden. Det viser en ny survey bestilt af Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL) og udført af DAMVAD, hvis delresultater netop er blevet præsenteret for projektstyregruppen. De viser en overvejende positiv indstilling til at anvende og udvide brugen af digitale undervisningsformer på de adspurgte uddannelsesinstitutioner.

Surveyen omfatter spørgsmål til brugen af og holdninger til undervisning der indeholder digitale læringsformer og -metoder blandt mere end 50 uddannelsesledere/kursuschefer, konsulenter og undervisere på 9 af HAKLs erhvervsskoler, der udbyder AMU-kurser.

84 % af respondenterne svarede at de underviste kursister som en del af deres arbejde og at omkring halvdelen arbejder med undervisning på detailhandelskurser, ledelse og administration.

Går man et spadestik dybere i de foreløbige tal, så viser de, at 80 procent ønsker at øge brugen af digitale undervisningsformer og at kursisterne også er positivt indstillede på at gøre brug af teknologien. Hele 71 procent af de adspurgte beretter om positiv respons fra elever, mens ingen har modtaget negative tilbagemeldinger fra elever og kursister.

Kilde: uddannelsesnaevnet.dk