Sammen kan vi uddanne flere

  Tilmelding af en lærling til hovedforløbet

Når din virksomhed har fundet den lærling som I vil tilbyde en læreplads, skal I indgå en kontrakt om ansættelse. Det som vi kalder en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen svarer i praksis til en ansættelseskontrakt.

Indgå uddannelsesaftalen digitalt

På Lærepladsen.dk kan du ved at klikke her oprette digital uddannelsesaftale.

Derfor er det en god ide at bruge digitale uddannelsesaftaler:

 • Hurtigt og nemt samarbejde mellem skole og virksomhed.
 • Hurtig oprettelse af mange ens aftaler inden for det samme speciale.
 • Hurtig indhentning af underskrifter fra alle parter og mindre administration.
 • Sikker opbevaring af aftaler og sikker underskrift.
 • Sikker autentifikation med NemID.

Indgå uddannelsesaftalen via manuel blanket

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en oversigt over de blanketter du skal udfylde ved at klikke her.

Kontakte gerne vores lærepladskonsulent hvis du har spørgsmål.

  Uddannelsesaftale

Eleven og virksomheden skal indgå en kontrakt om ansættelse. Det som vi kalder en uddannelsesaftale.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en kort beskrivelse af hvordan du kommer i gang og hvordan du bruger Digitale uddannelsesaftaler ved at klikke her.

Kontakte gerne vores lærepladskonsulent hvis du har spørgsmål.

  Uddannelsesforløbet

Når virksomheden og eleven har fundet hinanden, skal uddannelsesforløbet planlægges. Eleven skal under ansættelsen i virksomheden på skoleophold i et antal uge – typisk 6-10 uger. Disse skoleophold koordineres og indkaldes af skolen.

På uddannelsesnævntes hjemmeside kan du finde skabeloner til oplæringsplaner inden for de forskellige uddannelsesretninger ved at klikke her.

Hvis du har spørgsmål er er du velkommen til at kontakte vores lærepladskonsulent.

Vejledning om uddannelsesaftaler, hovedforløb og lærepladssøgning

Lilian Vester
Lærepladskonsulent

 • 71 99 04 61

 • live@eucnvs.dk

 • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om rekruttering og uddannelsesforløb eller vil høre mere om hvordan din virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en kommende lærling inden for Butik, Handel eller Kontor” 

Vejledning om fag på hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb

Jeanette Andersen
Hovedforløb

 • 71 74 91 12

 • jeaa@eucnvs.dk

 • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om hvordan hovedforløbet Kontor som Flex-forløb er opbygget og hvilke fag vi udbyder på Flex-forløbet eller vil høre mere om hvordan den uddannelsesansvarlige i virksomheden bakker op om lærlingens skoleophold” 

Tag Hovedforløbet inden for Kontor  Administration som Flex-forløb (fjernundervisning)

EUC Online udbyder hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb, der henvender sig til virksomheder og elever som ønsker større fleksibilitet i gennemførelse af skoleperioderne under læretiden.

Flexforløbet er en onlineversion af de skoleperioder eleven skal følge under læretiden og eleven er kun på skole én dag om ugen, så virksomheden ikke skal undvære eleven i hele uger.

 • Ingen transport til og fra skole

 • Kun på skole én dag om ugen

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Stor fleksibilitet

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online