Kigger man på overgangsfrekvenserne for elever med og uden EUX, tegner der sig et klart billede – Der er nemlig størst overgang til hovedforløbet, hvis du er EUX´er.

Andelen af EUX-elever, der indgår en uddannelsesaftale er højere end samme andel for elever uden EUX. Det viser tal fra Undervisningsministeriets statistikportal Uddannelsesstatistik.dk .

Den samlede overgangsfrekvens for EUX-eleverne bliver også påvirket af, at flere elever er i skolepraktik. Den samlede overgang til hovedforløbet for EUX-elever var i 2020 75,2%, mens den for de øvrige elever var 62,6%.

Sammenligner man med overgangsfrekvensen efter 6 måneder, er andelen af EUX-eleverne i skolepraktik næsten halveret, mens andelen af elever uden EUX er steget en smule.

Det betyder at du faktisk er lidt bedre stillet med en EUX, da virksomhedernes efterspørgsel efter EUX elever fortsat er stigende. Husk også at du med et EUX grundforløb kan søge elevplads inden for både Kontor, Handel (B2B) og Detail (Butik).