Nyeste lærepladstal viser, at der i årets første fire måneder er indgået flere aftaler om lærepladser end i samme periode i både 2019 og 2020.

En elev skal have en lærepladsaftale med en virksomhed for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at der bliver indgået mange aftaler om lærepladser.

I de første måneder af 2021 viste tallene et stort fald i antallet af indgåede lærepladsaftaler sammenlignet med sidste år. I januar-februar faldt antallet af indgåede aftaler således med 9 pct. i forhold til samme periode i 2020. Faldet var tidsmæssigt sammenfaldende med COVID-19-restriktionerne, men alligevel var der tale om et bekymrende stort fald.De seneste tal for april 2021 fortæller en anden historie, nemlig at der igen er kommet gang i lærepladserne. I perioden fra januar til og med april er der således indgået 15 pct. flere aftaler i 2021 end i 2020. Men der er også indgået 4 pct. flere aftaler i årets fire første måneder af 2021 end i samme måneder i 2019 – hvor verden endnu ikke havde stiftet bekendtskab med COVID-19.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med, at virksomheder og elever nu igen indgår flere lærepladsaftaler. Det er helt afgørende for elevernes mulighed for at gennemføre deres uddannelse og for, at vi som samfund har dygtige faglærte i fremtiden. Jeg var meget bekymret over de lave tal i årets første måneder, så jeg er positivt overrasket over, at vi efter en lang periode med corona nu ligger højere end i 2019. Den udvikling håber jeg fastholdes resten af året.”

Kilde: https://www.uvm.dk/