EUS er er specielt afkortet grundforløb inden for erhvervsuddannelsen målrettet elever med en studentereksamen (STX, HTX eller HF). Hvis du i forvejen har en gymnasial eksamen, får du afkortet grundforløbet (som normalt er på 2 x 20 uger) på din erhvervsuddannelse og du skal ikke tage det studiekompetencegivende år.

EUS er et afkortet grundforløb

Hvis du har en af følgende uddannelser, skal du tage et kort 5 ugers grundforløb:

  • Almen studentereksamen (stx)
  • Teknisk studentereksamen (htx)
  • Hf-eksamen (hf)

Din erhvervsuddannelse består af et 5-ugers EUS grundforløb efterfulgt et hovedforløb på 2 år med praktik (elevplads i en virksomhed).

I løbet af grundforløbet skal du have gennemført 2 grundfag med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 samt dit studieretningsfag Kontor, Detail eller Handel.

Hvis du har en praktikplads (uddannelsesaftale) eller en skolepraktikplads, kan du starte på uddannelsens hovedforløb, når du har bestået EUS 5 uger.