EUS 5 uger

29 09, 2020

Hvad skal jeg efter min grundforløb?

Når du er færdig med og har bestået dit grundforløb, kan du optages på et hovedforløb. Hovedforløbet foregår i den virksomhed du har fået praktikplads.

På hovedforløbet skal du på en række skoleophold i løbet af din praktikperioden – du veksler altså mellem at være i praktik i en virksomhed og være på skole.

Hvis du er […]

Hvad skal jeg efter min grundforløb?
29 09, 2020

Hvornår får jeg adgang til min online klasselokale?

Fredag ugen før du starter dit onlineforløb, vil du modtage en opstartsmail med link og adgangskoder til dit online klasselokale. Gennem dit online klasselokale, vil du få adgang til alt det materiale du skal anvende under uddannelsen, herunder onlinebøger, forløbsplan, opgaver, kontaktoplysninger til dine underviserer, hjælp til søgning af praktikplads, studiehåndbog og meget mere. […]

Hvornår får jeg adgang til min online klasselokale?
29 09, 2020

Stilles der krav til studieaktivitet?

Ja, i høj grad. Når du er onlinestuderende på EUC Online, stiller vi krav til din studieaktivitet. At være studieaktiv betyder, at du skal være aktiv deltagende i onlinemøder, aktiv i dit online klasselokale, følge forløbsplanen herunder læse alt det i onlinebøgerne du bliver bedt om, samt aflevere alle opgaver i løbet af uddannelsen.

At være […]

Stilles der krav til studieaktivitet?
29 09, 2020

Hvad kan jeg bliver med en EUS?

EUS 5 uger online | Kontor

Med en kontoruddannelse kan du finde job i mange forskellige virksomhedstyper afhængigt af dit valg af speciale. Kontoruddannede kan finde beskæftigelse i stort set alle brancher på arbejdsmarkedet. Antallet af nyuddannede overstiger 25.000 over en 3-års periode.

Nedenfor vises de brancher, hvor nyuddannede inden for specialerne primært har fået beskæftigelse:

Administration

  • Organisationer […]
Hvad kan jeg bliver med en EUS?
29 09, 2020

Hvad er en EUS uddannelse?

EUS er er specielt afkortet grundforløb inden for erhvervsuddannelsen målrettet elever med en studentereksamen (STX, HTX eller HF). Hvis du i forvejen har en gymnasial eksamen, får du afkortet grundforløbet (som normalt er på 2 x 20 uger) på din erhvervsuddannelse og du skal ikke tage det studiekompetencegivende år.

EUS er et afkortet grundforløb

Hvis du har […]

Hvad er en EUS uddannelse?
14 08, 2019

Hvornår kan jeg starte på EUS forløbet?

Vi starter nyt onlinehold op på EUS hver mandag hele året, med undtagelse af de uger der er vinterferie, påskeferie, efterårsferie og juleferie.

Så du kan altså komme i gang med din EUS uddannelse stort set lige når det passer dig. Bemærk at EUS online har opstart og undervisning gennem hele sommeren.

Hvornår kan jeg starte på EUS forløbet?
17 03, 2017

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

Indledende studiesamtale

I løbet af den første uge af dit forløb, afholder din kontaktlærer en indledende studiesamtale med dig, om din kommende uddannelsen. Samtalen har dels til formål, at du møder din kontaktlærer og din kontaktlærer lærer dig at kende, og dels at du kan få svar på alle tænkelige spørgsmål (også personlige), du måtte have […]

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?
17 03, 2017

Kan jeg have et job ved siden af?

Du skal være opmærksom på at Onlineuddannelsen er et fuldtidsforløb. Mange af vores elever har både deltids- og fuldtidsarbejde ved siden af – men de har også travlt under uddannelsen. Hvis du er faglig stærk og er god til at planlægge din tid, er det bestemt muligt at passe et arbejde ved siden af, men […]

Kan jeg have et job ved siden af?
17 03, 2017

Hvor mange timer skal jeg regne med at bruge på uddannelsen?

Det er meget individuelt hvor meget tid uddannelsen kræver. Der er masser af læsning og afleveringsopgaver hver eneste uge, og det samlede tidsforbrug afhænger dels af hvor “nemt” du generelt har ved at forstå teorien og lave opgaverne, og dels om dit eget ambitionsniveau.

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse og du skal påregne, at bruge det samme […]

Hvor mange timer skal jeg regne med at bruge på uddannelsen?
17 03, 2017

Hvilken studieretning skal jeg vælge?

Du kan vælge mellem 3 forskellige studieretninger. Valg af studieretning har indflydelse på hvilket hovedforløb du kan søge elevplads inden for, når du er færdig med grundforløbet.

Kontor
Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, administration og lettere økonomiopgaver, skal du vælge Kontor som studieretning.

Handel
Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to […]

Hvilken studieretning skal jeg vælge?
17 03, 2017

Hvordan tilmelder jeg mig?

I menuen “Tilmelding” øverst på siden vælger du blot den uddannelse du ønsker at tilmelde dig. Herefter udfylder du tilmeldingsformularen og klikker på “Send tilmelding”.

Når du har sendt din tilmelding, modtager du en mail fra os som bekræfter at vi har reserveret en plads til dig på holdet.

Herefter indsender du en kopi af dine adgangsgivende […]

Hvordan tilmelder jeg mig?
Go to Top