Alle med en studentereksamen, HTX eller HF samt har bestået dansk og matematik på 9. klasse niveau, bliver optaget på uddannelsen.