EUX Studieår

29 09, 2020

Hvad skal jeg efter min grundforløb?

Når du er færdig med og har bestået dit grundforløb, kan du optages på et hovedforløb. Hovedforløbet foregår i den virksomhed du har fået praktikplads.

På hovedforløbet skal du på en række skoleophold i løbet af din praktikperioden – du veksler altså mellem at være i praktik i en virksomhed og være på skole.

Hvis du er […]

Hvad skal jeg efter min grundforløb?
29 09, 2020

Hvornår får jeg adgang til min online klasselokale?

Fredag ugen før du starter dit onlineforløb, vil du modtage en opstartsmail med link og adgangskoder til dit online klasselokale. Gennem dit online klasselokale, vil du få adgang til alt det materiale du skal anvende under uddannelsen, herunder onlinebøger, forløbsplan, opgaver, kontaktoplysninger til dine underviserer, hjælp til søgning af praktikplads, studiehåndbog og meget mere. […]

Hvornår får jeg adgang til min online klasselokale?
29 09, 2020

Stilles der krav til studieaktivitet?

Ja, i høj grad. Når du er onlinestuderende på EUC Online, stiller vi krav til din studieaktivitet. At være studieaktiv betyder, at du skal være aktiv deltagende i onlinemøder, aktiv i dit online klasselokale, følge forløbsplanen herunder læse alt det i onlinebøgerne du bliver bedt om, samt aflevere alle opgaver i løbet af uddannelsen.

At være […]

Stilles der krav til studieaktivitet?
29 09, 2020

Er alle eksaminer online?

På EUX Studieåret er alle mundtlige eksaminer online – det vil sige at de foregår hjemmefra via din computer. Til de skriftlige eksaminer er der fremmøde og de afholdes på 3-4 forskellige lokationer rundt om i landet.

Er alle eksaminer online?
14 08, 2019

Hvilken fagretning skal jeg vælge – og hvilke fag skal jeg have?

På EUX Business Studieåret Online skal du have 8 fag i alt fordelt på 1 fag på A niveau, 4 fag på B niveau og 3 fag på C niveau. Fagpakken er opdelt i obligatoriske fag og valgfag, og det har ingen betydning for valg af hovedforløb, hvilket af de 2 valgfag du vælger.

På EUX […]

Hvilken fagretning skal jeg vælge – og hvilke fag skal jeg have?
17 03, 2017

Kan jeg have et job ved siden af?

Du skal være opmærksom på at Onlineuddannelsen er et fuldtidsforløb. Mange af vores elever har både deltids- og fuldtidsarbejde ved siden af – men de har også travlt under uddannelsen. Hvis du er faglig stærk og er god til at planlægge din tid, er det bestemt muligt at passe et arbejde ved siden af, men […]

Kan jeg have et job ved siden af?
17 03, 2017

Hvordan tilmelder jeg mig?

I menuen “Tilmelding” øverst på siden vælger du blot den uddannelse du ønsker at tilmelde dig. Herefter udfylder du tilmeldingsformularen og klikker på “Send tilmelding”.

Når du har sendt din tilmelding, modtager du en mail fra os som bekræfter at vi har reserveret en plads til dig på holdet.

Herefter indsender du en kopi af dine adgangsgivende […]

Hvordan tilmelder jeg mig?
Go to Top