Ja, i høj grad. Når du er onlinestuderende på EUC Online, stiller vi krav til din studieaktivitet. At være studieaktiv betyder, at du skal være aktiv deltagende i onlinemøder, aktiv i dit online klasselokale, følge forløbsplanen herunder læse alt det i onlinebøgerne du bliver bedt om, samt aflevere alle opgaver i løbet af uddannelsen.

At være onlinestuderende stiller krav til din selvdisciplin, idet du helt selv bestemmer, hvornår du vil læse og laver opgaver – du skal blot overholde de angivet afleveringsfrister der er i forløbsplanen.

For at være studieaktiv skal du:

  • Læse alt det i onlinebøgerne du bliver bedt om
  • Svare på alle ugens test
  • Aflevere alle ugeopgaver
  • Svare tilbage på henvendelse fra din onlineundervisere (både på telefon og mail) – det betyder at du mindst skal tjekke din mail én gang dagligt
  • Holde dig orienteret i “Meddelelser om uddannelsen” på miteuc
  • Møde frem til dine onlinefremlæggelser på det tidspunkt du har fået tildelt
  • Altid – og uden undtagelse – have adgang til internettet gennem hele dit forløb