I perioden juli 2020 til juni 2021 er der indgået over 50.000 lærepladsaftaler mellem erhvervsuddannelseselever og virksomheder. Det er en stigning på over 20 procent og det højeste antal i 10 år.

Der blev indgået 51.476 lærepladsaftaler fra juli 2020 til juni 2021. Det er en stigning på 20 procent sammenlignet med de forudgående 12 måneder og på 15 procent sammenlignet med perioden fra juli 2018 til juni 2019, det vil sige før COVID-19-pandemien. Faktisk er der tale om det højeste antal siden 2011, viser et nyt notat fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og undervisningsministeren nævner, at der er indgået to trepartsaftaler det seneste år, som har sat skub i, at flere virksomheder har taget lærlinge. ”Nu er opgaven at sikre, at den gode tendens fortsætter. Senest har regeringen foreslået, at der skal indføres klare krav om, at virksomheder, der løser opgaver for den offentlige sektor, er forpligtet til at tage lærlinge”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Kilde: www.uvm.dk