Fjernundervisning er populært som aldrig før.

På EUC online har vi udbudt erhvervsuddannelsens grundforløb EUD og EUX som fjernundervisning siden 2017. Vi kan se at antallet af elever som søger vores uddannelser indenfor Kontor, Handel og Butik på EUD, EUX og EUS er stigende hvert år.

I følge uddannelsesleder på EUC Online, Bruno Sørensen, skyldes det den store fleksibilitet der er forbundet med at tage en uddannelse som fjernundervisning.

Det bliver stillet de samme krav som på en fysisk skole og der er samme arbejdsmængde. Men på onlineuddannelsen kan eleverne selv planlægge hvornår på ugen de vil læse og lave opgaver.

Inden corona var fjernundervisning kun en lille andel af den samlede undervisningsform. Men siden pandemiens start, har den udviklet sig til at være en vigtig del af kursusudbuddet f.eks. inden for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL).

Sammenligner man 1. kvartal fra 2017 og frem, kan man i begyndelsen af 2020 se en lille vækst. Det skyldes formentlig en vækst i brugen af fjernundervisning i marts måned 2020.

Tallet er siden eksploderet og sammenlignet med første kvartal af 2020, så er brugen af fjernundervisning femdoblet i 2021.