FAQs

29 09, 2020

Hvad skal jeg efter min grundforløb?

Når du er færdig med og har bestået dit grundforløb, kan du optages på et hovedforløb. Hovedforløbet foregår i den virksomhed du har fået praktikplads.

På hovedforløbet skal du på en række skoleophold i løbet af din praktikperioden – du veksler altså mellem at være i praktik i en virksomhed og være på skole.

Hvis du er […]

Hvad skal jeg efter min grundforløb?
29 09, 2020

Hvornår får jeg adgang til min online klasselokale?

Fredag ugen før du starter dit onlineforløb, vil du modtage en opstartsmail med link og adgangskoder til dit online klasselokale. Gennem dit online klasselokale, vil du få adgang til alt det materiale du skal anvende under uddannelsen, herunder onlinebøger, forløbsplan, opgaver, kontaktoplysninger til dine underviserer, hjælp til søgning af praktikplads, studiehåndbog og meget mere. […]

Hvornår får jeg adgang til min online klasselokale?
29 09, 2020

Stilles der krav til studieaktivitet?

Ja, i høj grad. Når du er onlinestuderende på EUC Online, stiller vi krav til din studieaktivitet. At være studieaktiv betyder, at du skal være aktiv deltagende i onlinemøder, aktiv i dit online klasselokale, følge forløbsplanen herunder læse alt det i onlinebøgerne du bliver bedt om, samt aflevere alle opgaver i løbet af uddannelsen.

At være […]

Stilles der krav til studieaktivitet?
29 09, 2020

Hvad kan jeg bliver med en EUX?

EUX online | Kontor

Kræver at du har taget EUX Studieåret

Med en kontoruddannelse kan du finde job i mange forskellige virksomhedstyper afhængigt af dit valg af speciale. Kontoruddannede kan finde beskæftigelse i stort set alle brancher på arbejdsmarkedet. Antallet af nyuddannede overstiger 25.000 over en 3-års periode.

Nedenfor vises de brancher, hvor nyuddannede inden for specialerne primært […]

Hvad kan jeg bliver med en EUX?
29 09, 2020

Hvad kan jeg blive med en EUD GF2?

Nedenfor kan du se hvilke typer elevpladser EUD GF2 giver adgang til. Det er faktisk sådan at du kan søge inden for både Handel og Detail uanset hvilken studieretning du vælger.

EUD GF2 online | Handel

Som handelsuddannet kan du finde job i handelsvirksomheder. Ud over ansættelse inden for faget har du mulighed for at […]

Hvad kan jeg blive med en EUD GF2?
29 09, 2020

Hvad kan jeg bliver med en EUS?

EUS 5 uger online | Kontor

Med en kontoruddannelse kan du finde job i mange forskellige virksomhedstyper afhængigt af dit valg af speciale. Kontoruddannede kan finde beskæftigelse i stort set alle brancher på arbejdsmarkedet. Antallet af nyuddannede overstiger 25.000 over en 3-års periode.

Nedenfor vises de brancher, hvor nyuddannede inden for specialerne primært har fået beskæftigelse:

Administration

  • Organisationer […]
Hvad kan jeg bliver med en EUS?
29 09, 2020

Hvad er en EUS uddannelse?

EUS er er specielt afkortet grundforløb inden for erhvervsuddannelsen målrettet elever med en studentereksamen (STX, HTX eller HF). Hvis du i forvejen har en gymnasial eksamen, får du afkortet grundforløbet (som normalt er på 2 x 20 uger) på din erhvervsuddannelse og du skal ikke tage det studiekompetencegivende år.

EUS er et afkortet grundforløb

Hvis du har […]

Hvad er en EUS uddannelse?
29 09, 2020

Er alle eksaminer online?

På EUX Studieåret er alle mundtlige eksaminer online – det vil sige at de foregår hjemmefra via din computer. Til de skriftlige eksaminer er der fremmøde og de afholdes på 3-4 forskellige lokationer rundt om i landet.

Er alle eksaminer online?
29 09, 2020

Hvornår kan jeg starte på EUX GF2 forløbet?

Vi starter nyt onlinehold op på EUX GF2 hver mandag hele året, med undtagelse af de uger der er vinterferie, påskeferie, efterårsferie, juleferie og sommerferie.

Så du kan altså komme i gang med din EUX GF2 uddannelse stort set lige når det passer dig.

Hvornår kan jeg starte på EUX GF2 forløbet?
29 09, 2020

Hvornår kan jeg starte på EUD GF2 forløbet?

Vi starter nyt onlinehold op på EUD GF2 hver mandag hele året, med undtagelse af de uger der er vinterferie, påskeferie, efterårsferie, juleferie samt sommerferie.

Så du kan altså komme i gang med din EUD GF2 uddannelse stort set lige når det passer dig.

Hvornår kan jeg starte på EUD GF2 forløbet?
14 08, 2019

Hvornår kan jeg starte på EUS forløbet?

Vi starter nyt onlinehold op på EUS hver mandag hele året, med undtagelse af de uger der er vinterferie, påskeferie, efterårsferie og juleferie.

Så du kan altså komme i gang med din EUS uddannelse stort set lige når det passer dig. Bemærk at EUS online har opstart og undervisning gennem hele sommeren.

Hvornår kan jeg starte på EUS forløbet?
14 08, 2019

Hvilken fagretning skal jeg vælge – og hvilke fag skal jeg have?

På EUX Business Studieåret Online skal du have 8 fag i alt fordelt på 1 fag på A niveau, 4 fag på B niveau og 3 fag på C niveau. Fagpakken er opdelt i obligatoriske fag og valgfag, og det har ingen betydning for valg af hovedforløb, hvilket af de 2 valgfag du vælger.

På EUX […]

Hvilken fagretning skal jeg vælge – og hvilke fag skal jeg have?
14 08, 2019

Hvilken studieretning skal jeg vælge?

Du kan vælge mellem 2 forskellige studieretninger. Valg af studieretning har dog ikke indflydelse på hvilket hovedforløb du kan søge elevplads inden for, når du er færdig med grundforløbet.

Handel
Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning.

Detail
Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med […]

Hvilken studieretning skal jeg vælge?
17 03, 2017

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

Indledende studiesamtale

I løbet af den første uge af dit forløb, afholder din kontaktlærer en indledende studiesamtale med dig, om din kommende uddannelsen. Samtalen har dels til formål, at du møder din kontaktlærer og din kontaktlærer lærer dig at kende, og dels at du kan få svar på alle tænkelige spørgsmål (også personlige), du måtte have […]

Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?
17 03, 2017

1Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?

Vi starter uddannelsen med et online opstartsmøde om mandagen kl. 20.00. Her vil du få en praktisk orientering om forløbet samt møde din kontaktlærer.

I løbet af uddannelse vil der være 4 mindre ugentlige opgaver samt 2 projektopgaver. Eksamen afholdes onsdag i den femte undervisningsuge.

1Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?
Go to Top