Uddannelses- og Forskningsministeriet har i april 2020 godkendt uddannelsen til Sundhedsadministrativ koordinator, der udbydes af professionshøjskolerne fra sommer 2021.

Den nye uddannelse er en erhvervsakademiuddannelse og erstatter erhvervsuddannelsen kontoruddannelsen med specialet lægesekretær på det sundhedsfaglige område.

De nærmere regler for nedlæggelsen og overgangsbestemmelserne er endnu ikke fastlagt ved bekendtgørelse, og der kan endnu nå at ske ændringer.

Man forventer, at overgangsbestemmelserne kommer til at indeholde 3 afgørende skæringsdatoer:

  1. Man skal være påbegyndt en uddannelsesaftale om lægesekretær senest den 31. august 2022
  2. Uddannelsesforløbet skal være afsluttet senest den 31. august 2026
  3. EUV 1-elever skal have en RKV senest den 31. august 2022 og have påbegyndt specialefagsundervisningen senest den 31. december 2022

Kilde: https://www.uddannelsesnaevnet.dk/